Меню

Европейският съд в Люксембург

www.curia.europa.eu e официалната интернет страница на Европейския съд в Люксембург - институцията, която следи за точното и еднакво тълкуване и ефективно прилагане на
правото на общността. Порталът предоставя всестранна и изчерпателна информация за структурата, процедурите и практиката на съда и се поддържа на всички официални езици
на общността, а в по-голямата си част - и на български език.
Сайтът е структуриран по начин, който го прави лесен и удобен за ползване. Основните категории информация са визуализирани на началната страница и при избор се появява
падащо меню, което съдържа линкове към конкретни групи информация :
Институцията - включва данни за устройството, състава, правомощията на Европейския съд и на структурите, функциониращи в неговите рамки:
- Съд
- Първоинстанционен съд
- Съд на публичната служба
- Годишен доклад
- Служби
- Работа и стажове
- За повече информация
Текстове, регламентиращи производството - съдържа линкове към нормативните актове, уреждащи процесуланите правила, при разглеждане на делата, а също и практически
указания към страните и процесуалните представители пред всяка от структурите на съда:
- Съд
- Първоинстанционен съд
- Съд на публичната служба
- Проекти за изменение на разпоредбите
Съдебна практика - пълна база данни за делата, образувани пред съда от 1953 г. до настоящия момент и постановените във връзка с тях актове. Позволява търсене по номер на
дело и по имената на страните:
- Достъп до делата
- Формуляр за търсене
- Справочник на съдебната практика
- Азбучен указател
- Коментари на съдебните решения
- Информация
Новини
- Съдебна дейност
- Прессъобщения
- Последни новини
- Актуални новини от интернет страница “Europa”
Правото на Европейския съюз в Европа - съдържа база данни за съдебната практика на съдилищата на държавите членки в областта на правото на Общността
- Национална и международна съдебна практика
- EUR-LEX
- Брюкселска конвенция и конвенция от Лугано
- Национални и международни юридически интернет страници
Европейски съюз - предоставя пряка връзка към интернет страницата “Europa”, институциите на Общността, въпросите на разширяването, Европейската конституция и др.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...