Меню

Решение по ВАД № 55/2005 г., постановено на 17.03.2006 г.

Простата изискуемост на реституционното вземане не поставя автоматично длъжника в забава. Необходима е покана по чл. 84, ал. 2 ЗЗД.

Чл. 84, ал. 2 ЗЗД
Чл. 86 ЗЗД

Решение по ВАД № 55/2005 г., постановено на 17.03.2006 г.


Искът за мораторна лихва върху паричната сума, чието връщане се дължи, се основава на чл. 86 ЗЗД. Искът за мораторната лихва върху дължимата сума за времето от 08.04.2005 г. до датата на завеждане на исковата молба е акцесорен и следва съдбата на основния иск (решение по ВАД № 138/2001 г., решение по ВАД № 82/2001 г.). С прекратяването на договора отпада основанието на ответника да задържи съответната част от получения аванс. От този момент за него възниква задължението за връщане на сумата по главницата. Простата изискуемост на реституционното вземане не поставя автоматично ответника в забава. Необходима е покана по чл. 84, ал. 2 ЗЗД. Това становище освен в арбитражната практика, се поддържа и в доктрината (Калайджиев, А. Облигационно право, обща част. С., 2001, с. 342). С нотариалната покана от 04.04.2004 г., представена на пълномощника на ответника на 08.04.2004 г., ответникът е бил поканен да върне получения от него аванс. Отправената покана поставя ответника в забава. Правилото на чл. 86 ЗЗД се прилага без разграничение между юридическите факти, които пораждат неизпълненото парично задължение. Достатъчно е наличието на парично задължение и забава. В тази връзка искът за мораторна лихва от датата на поканата на длъжника да върне получения аванс (08.04.2005 г.) до датата на завеждане на исковата молба е основателен и следва да бъде уважен за сумата 331,55 евро съгласно уважената част от основния иск и заключението на вещото лице.
На горните основания е основателна и исковата претенция за присъждане на законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за която основният иск е уважен. Понеже основната искова претенция за връщане на недължимо платено възнаграждение се уважава за определена сума, върху това парично задължение, което е лихвоносно, се присъжда законната лихва съгласно ПМС № 72/1994 г., считано от 18.05.2005 г. - датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на дължимата сума.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...