Меню

Право на собственост и други вещни права

Книги в продажба

Луксозно издание с твърди корици
Научно-приложен коментар
Анализ на законодателството и съдебната практика

Важна информация за всички наши клиенти и читатели

В процеса на подготовката на книгата настъпиха  промени в състава на авторския екип. По тяхно желание се оттеглиха чл.-кор. проф.д.ю.н. Цанка Цанкова, адвокат Валентина Бакалова и адвокат –д-р Веселин Петров. Уважаваме техните мотиви и съображения, като същевременно оставаме с готовност и желание за сътрудничество в подготовката на бъдещи наши издания.
За да запазим тематичния обхват и съдържанието на книгата, както са обявени, към авторския екип допълнително се включват уважаваните и утвърдени юристи: Галина Солакова – съдия във Върховния административен съд, доц. д-р Цветалина Петкова и адвокат Ясен Ковачев – дългогодишни автори в изданията на ИК „Труд и право“ и лектори в семинарите на НКЦ „Решение“.
Благодарим им за готовността и разбирането за изключителната значимост на подготвяното издание за цялата юридическа гилдия.

Авторски колектив:

Благовест ПУНЕВ, председател на АС при БТП
Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ,
Доц. д-р Цветалина ПЕТКОВА,
Доц. д-р Гергана БОЯНОВА,
Доц. д-р Стоян СТАВРУ,
Бонка ДЕЧЕВА, съдия от ВКС,
Светлана КАЛИНОВА, съдия от ВКС,
Галина СОЛАКОВА, съдия от ВАС,
Ясен КОВАЧЕВ, адвокат,
Александър ГЕОРГИЕВ, адвокат,
Д-р Анастас ПУНЕВ

Обем:
868 стр.

ISBN:
978-954-608-292-3

Цена: 70.00 лв.

КУПИ 

 

 


Съдържание:

Съдържанието  на книгата обхваща цялостен преглед и анализ на правната уредба на собствеността и проблемите на вещното право в теоретичен и практико-приложен план. То следва структурата на Закона за собствеността с препратки към  други закони, които имат връзка със съответния институт на вещното право. Обхванати са общите въпроси на собствеността, частната, държавната и общинската собственост, съсобствеността и нейното прекратяване чрез доброволна и съдебна делба, етажната собственост, способите за придобиване на собствеността като придобивната давност, приращенията, преработването и присъединяването на вещи, придобиването на недвижими имоти  чрез правни сделки. Специално внимание е отделено на ограничените вещни права – правото на строеж, правото на ползване, сервитутите.  Разгледани са вещноправните аспекти на кадастъра и урегулирането на поземлените имоти. Отделен раздел е посветен на владението – добросъвестно и недобросъвестно и на неговата защита. Включена е правната проблематика на вписването в книгите за недвижимите имоти, неговото действие и правни последици.

 Освен  материалноправните аспекти на собствеността, в книгата ще бъдат анализирани и  защитата на правото на собственост и другите вещни права по съдебен ред: установителният и ревандикационният иск за собственост, исковете за определяне на граници, негаторните искове и др.

 Съдържанието цели да обхване в дълбочина, освен общите теми, и по-специфични въпроси на отделните институти на вещното право и тяхното интерпретиране от съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС. Ще бъдат дадени необходимите разяснения и авторските виждания във връзка с актуални проблемни въпроси или противоречива съдебна практика, които са показали затруднения в правоприлагането. Стъпвайки на научна и теоретична основа, коментарът ще бъде максимално приложно ориентиран и полезен на практикуващите юристи.

Целева аудитория: Книгата ще бъде полезна както за практикуващите юристи – адвокати, съдии, нотариуси и съдии по вписвания; експерти по устройство на територията, вещи лица, съдебни изпълнители, така също и за научните работници, преподавателите и студентите по право.

 

Как да закупите тази книга:

- чрез електронната книжарница на ИК "Труд и право";
- в офиса на издателството;
- на телефони и e-mail: 02/981-13-93; 02/4010-467; 088/240-03-01; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".
Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

Доставка**

Условия за доставка

 

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...