Меню

Библиография

* изчерпана наличност

Заглавие Автори и съставители Година на издаване Месец на издаване Цена

Обем
/стр./

343 Счетоводство - 2023 д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., проф. д-р Надя Костова, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Кирил Ризов 2023 Май 44.00 548
342 Социално осигуряване – 2023 година
+ сайт
Ивайло Иванов - ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова
2023 Март 50.00 760
341 Социално осигуряване – 2023 година Ивайло Иванов - ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова
2023 Март 44.00 760
340 Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес Доц. д-р Таня Градинарова, Мариана Обретенова, Димитър Димитров, Бистра Николова, Красимир Машев, Д-р Георги Хорозов, доц. д-р Николай Колев 2023 Март 78.00 896
399 Трудови отношения - 2023
+ сайт
Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Съдия Марио Първанов 2023 Февруари 50.00 768
398 Трудови отношения - 2023 Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Съдия Марио Първанов 2023 Февруари 44.00 768
397 Новото данъчно законодателство през 2023 г. + сайт Велин Филипов, д.е.с., Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2023 Януари 50.00 856
396 Новото данъчно законодателство през 2023 г. Велин Филипов, д.е.с., Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2023 Януари 44.00 856
395 Наръчник по работното време, почивките и отпуските Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева 2022 Ноември 42.00 704
394 Сделки с имоти и ново строителство Доц. д-р Бисерка Маринова 2022 Ноември 42.00 784
393 Учебник по търговско право
Част втора. Търговски сделки
проф. д-р Огнян Герджиков 2022 Октомври 36.00 568
392 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Анета Георгиева, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов 2022 Септември 44.00 520
391 Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори Ивайло Кондарев, Мина Янкова 2022 Август 44.00 848
390 Менителничноправни отношения д-р Георги Хорозов 2022 Юли 40.00 488
389 Кодекс на труда - 2022 Нормативен текст 2022 Юни 18.00 255
388 Социално осигуряване – 2022 година + сайт Ивайло Иванов – ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова
2022  Май 44.00 800
 387  Социално осигуряване – 2022 година Ивайло Иванов – ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова
2022  Май 50.00 800
386 Счетоводство - 2022 Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, Велин Филипов, д.е.с, Христо Досев, д.е.с., Кирил Ризов 2022 Април 42.00 464
385 Новото данъчно законодателство през 2022 г. + сайт Велин Филипов, д.е.с., Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2022 Март 48.00 735
384 Новото данъчно законодателство през 2022 г. Велин Филипов, д.е.с., Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2022 Март 42.00 735
383 Трудови отношения - 2022 + сайт Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Марио Първанов 2022 Февруари 46.00 808
382 Трудови отношения - 2022 Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева, Марио Първанов 2022 Февруари 40.00 808
381 Право на собственост и други вещни права Благовест Пунев
Проф. д-р Венцислав Стоянов, Доц. д-р Цветалина Петкова, Доц. д-р Гергана Боянова, Доц. д-р Стоян Ставру, Бонка Дечева, Светлана Калинова, Галина Солакова, Ясен Ковачев, Александър Георгиев, Д-р Анастас Пунев
2021 Декември 70.00 868
380 Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) в България д-р Елка Димитрова, Ивайло Найденов 2021 Ноември 36.00 964
379 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Мария Цветанова, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Кирил Ризов  2021 Септември 38.00 560
378 Облагане доходите на физическите лица от А до Я * Евгения Попова и Димитър Бойчев 2021 Юли 30.00 328
377 Търговски дружества Доц. д-р Николай Колев 2021 Юни 43.60 912
376 Социално осигуряване – 2021 година + сайт Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова 2021 Май 44.00 816
375 Социално осигуряване – 2021 година Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова 2021 Май 38.00 816
374  Учебник по търговско право Проф. д-р Огнян Герджиков 2021 Май 26.40 668
373 Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година Доц. д-р Бисер Петков 2021 Април 10.90 80
372 Кодекс на труда – 2021 Нормативен текст 2021 Април 15.00 256
371 Счетоводство - 2021 Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Беата Петрова, Николай Ризов 2021 Март 38.00 572
370 Трудови отношения - 2021 + CD Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев, Марио Първанов 2021 Февруари 44.00 792
369 Трудови отношения - 2021 Мариана Василева, Теодора Дичева, Ненко Салчев, Марио Първанов 2021 Февруари 38.00 792
368 Новото данъчно законодателство през 2021
книга-годишник + сайт
Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2021 Януари 44.00 768
367

Новото данъчно законодателство през 2021
книга-годишник

Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2021 Януари 38.00 768
366 Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19. Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19 Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ 2020   32.70 263
365 Прилагане на защитата на личните данни
Методики, препоръки и практически стъпки
д-р Невин Фети и Десислава Тошкова - Николова 2020   40.00 528
364 Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020 Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов  2020 Септември 38.00 608
363 Неврохирургична патология на трети вентрикул Под редакцията на:
Проф. д-р Стефан Габровски д.м.н.
2020  Септември  90.00 564
362 Социално осигуряване – 2020 година + CD Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария КАСЪРОВА, Снежана Малакова 2020 Юли 44.00 720
361 Социално осигуряване – 2020 година Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария КАСЪРОВА, Снежана Малакова 2020 Юли 38.00 720
360 Кодекс на труда - 2020 Нормативен текст 2020 Май 15.00 248
359 Промените в гражданския процесуален кодекс * Благовест Пунев, Валя Гигова, Бистра Николова, Мариана Обретенова, Доц. д-р Боряна Мусева 2020 Май 36.00 568
358 Счетоводство - 2020 д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Беата Петрова, Николай Ризов 2020 Март 38.40 657
357 Трудови отношения - 2020 + CD Лариса Тодорова, Мариана Василева, Ненко Салчев, Теодора Дичева, Марио Първанов 2020 Февруари

44.40

776
356 Трудови отношения - 2020 Лариса Тодорова, Мариана Василева, Ненко Салчев, Теодора Дичева, Марио Първанов 2020 Февруари 38.40
776
355 Новото данъчно законодателство през 2020 година + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2020 Януари 44.40 776
354 Новото данъчно законодателство през 2020 година Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2020 Януари 38.40 776
353 100 години Международна организация на труда и България. Условия на труд. Международни трудови норми. проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Огнян Атанасов, ас. Албена Великова, доц. д-р Андрей Александров, проф. д-р Красимира Средкова, Мирослава Ангелова, Мария Минчева, Чавдар Христов  2019 Декември  36.00 280
352 Преобразуване на търговски дружества Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2019 Декември 36.00
400
351 Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания  Теодора Дичева 2019 Ноември  24.00 304
350 Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадъстъра *  Валентина Бакалова 2019  Септември 36.00
408
349 Авторското право в архитектурата Атанас Костов, Йордан Пангев 2019  Септември 15.00
120
348 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, д-р Антон Свраков, д.е.с., Христо Досев, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов 2019  Септември 38.40
632
347 Кодекс на труда - 2019*   2019 Юни 15.00 248
346 Социално осигуряване – 2019 г. + CD Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова 2019 Май 44.40
908
345 Социално осигуряване – 2019 г. Ивайло Иванов – ръководител, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малакова 2019 Май 38.40
908
344 Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни Д-р Антон Свраков, д. е. с. 2019 Април 24.00
560
343 Новите положения при обществените поръчки Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова 2019 Април 38.40
696
342 Счетоводство - 2019 г.* д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Христо ДОСЕВ, д.е.с., Николай Ризов 2019 Март 38.40 628
341 Защита на личните данни * Д-р Невин Фети,
Десислава Тошкова-Николова
2019 Март

48.00

752
340 Трудови отношения - 2019 г. + CD проф. д.ю.н. Васил Мръчков - ръководител
Лариса Тодорова, Теодора Дичева, Стойна Сербезова
2019 Февруари 44.40
752
339 Трудови отношения - 2019 г. проф. д.ю.н. Васил Мръчков - ръководител
Лариса Тодорова, Теодора Дичева, Стойна Сербезова
2019 Февруари 38.40 752
338 Новото данъчно законодателство през 2019 г. + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов  2019 Януари  44.40 880
336 Новото данъчно законодателство през 2019 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Проф. д-р Ганета Минкова, Биляна Гецова, Николай Ризов 2019 Януари 38.40 880
335 Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите Огнян Атанасов,
Васка Семерджиева-Даракчиева
2018 Декември 36.00 672
334 Промените в Административнопроцесуалния кодекс - 2018 Соня Янкулова, Теодора Николова 2018 Октомври 30.00
431
333 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 + CD Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов 2018 Септември 38.40 552
332 Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи * проф. д-р Камелия Касабова
Минка Тюфекчиева - Михайлова
 2018 Август 24.00 296
331 Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя * Теодора Дичева, Иван Стаменов 2018 Август 24.00 264
330 Подоходното облагане във въпроси и отговори Анета Георгиева, Цветана Янкова, Лорета Цветкова, Евгения Попова
 2018 Юни 36.00 624
329 Кодекс на труда - 2018*   2018 Май

12.00

248
328 Социално осигуряване - 2018 + CD Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касърова, Любомира Язаджиева 2018 Април 42.00 880
327 Социално осигуряване - 2018 Ивайло Иванов, Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Снежана Малакова, Мария Касърова, Любомира Язаджиева 2018 Април 36.00
880
326 Обезпеченията в материалното и в процесуалното право* проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недкова, Валя Гигова, Стефан Стефанов, д-р Георги Хорозов 2018 Април 72.00 944
325 Счетоводство - 2018 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов 2018 Март 36.00 736
324 Оздравителният план Д-р Емил Радев 2018 Март 15.00 264
323 Трудови отношения 2018 + CD проф. д.ю.н. Васил Мръчков - ръководител, Лариса Тодорова, Стойна Сербезова, Теодора Дичева 2018 Февруари 42.00 744
322 Трудови отношения 2018 проф. д.ю.н. Васил Мръчков - ръководител, Лариса Тодорова, Стойна Сербезова, Теодора Дичева 2018 Февруари 36.00 744
321 Новото данъчно законодателство през 2018 г. + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2018 Януари 42.00 832
320 Новото данъчно законодателство през 2018 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2018 Януари 36.00 832
319 Прекратяване на трудовия договор без предизвестие Николай Стоянов 2017 Декември 12.00 176
318 Всичко за работното време, почивките и отпуските Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева 2017 Септември 30.00 816
317 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 - книга + CD Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2017 Септември 36.00 544
316 Граждански процесуален кодекс* Благовест Пунев, Венелин Гачев, д-р Георги Хорозов, Диана Митева, Димитър Танев, Елена Кръшкова, Емануела Балевска, Калоян Топалов, Красимир Влахов, проф. д-р Маргарита Златарева, Мариана Обретенова, проф. д-р Марио Бобатинов, Стефан Кюркчиев 2017 Юни 78.00 1680
315 Социално осигуряване - 2017 + CD Бисер Петков, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова 2017 Май 42.00 848
314 Социално осигуряване - 2017 Бисер Петков, Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Мария Касърова, Снежана Малакова 2017 Май 36.00 848
313 Практически въпроси на собствеността* Александър Георгиев 2017 Април 36.00 856
312 Кодекс на труда - 2017   2017 Април 12.00 240
311 Счетоводство - 2017 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Мария Цветанова, Николай Ризов 2017 Март 36.00 704
310 Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.) д-р Нели Маданска 2017 Февруари 19.80 480
309 Трудови отношения 2017 + CD Проф. д.ю.н. Васил Мръчков –  ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова 2017 Февруари 42.00 728
308 Трудови отношения 2017 Проф. д.ю.н. Васил Мръчков –  ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова  2017 Февруари  36.00 728
307 Новото данъчно законодателство през 2017 г. - книга + CD * Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2017 Януари 42.00 805
306 Новото данъчно законодателство през 2017 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Проф. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов 2017 Януари 36.00 805
305 Защита на личните данни на работниците и служителите * д-р Андрей Александров 2016 Декември 18.00 232
304 Закон за наследството. Научно-приложен коментар чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, проф. д.ю.н. Екатерина Матеева, проф. д.ю.н. Методи Марков, д-р Веселин Петров, нотариус Димитър Танев, съдия Иван Георгиев 2016 Декември 60.00 768
303 Пазарната оценка на труда Проф. д.ик.н. Мария Сотирова, Пламен Димитров – Президент на КНСБ 2016 Октомври 18.00 392
302 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2016 Септември 36.00 504
301 Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г. инж. Мария Хасъмска 2016 Август 30.00 720
300 Трудов договор 2016 проф. д-р Кругер Милованов 2016 Юли 19.80 516
299 Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството Савин Ковачев, Стоянка Илова, Милка Гечева, Борислава Кишкилова, арх. Пенчо Димитров, Борис Милчев 2016 Юни 30.00 776
298 Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори Валентина Василева, Ивайло Кондарев 2016 Юни 30.00 744
 297 Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.  доц. д-р Мария Казанджиева 2016 Май 18.00 376
296 Обществени поръчки 2016 г.* проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова 2016 Май 36.00 800
295 Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения *  Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева 2016 Април 36.00 680
294 Социално осигуряване - 2016 - книга + CD доц. д-р Бисер Петков - ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова
2016 Април  38.40 888
293 Социално осигуряване - 2016 доц. д-р Бисер Петков - ръководител
Даниела Асенова, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова
2016 Април 32.40 888
292 Национални счетоводни стандарти – 2016 Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с. 2016 Февруари 30.00 736
291 Трудови отношения 2016 - книга + CD Проф. д.ю.н. Васил Мръчков – ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, 2016  Февруари 38.40  696
290 Трудови отношения 2016 Проф. д.ю.н. Васил Мръчков – ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова,  2016 Февруари  32.40 696
289 Новото данъчно законодателство през 2016 г. - книга + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов 2016 Януари 38.40 800
288 Новото данъчно законодателство през 2016 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов 2016 Януари 32.40 800
287 Актуални промени в правната уредба на устройството на територията Савин Ковачев 2016 Януари 24.00 400
286 Закон за счетоводството – 2016 Велин Филипов – д.е.с. 2015 Декември 24.00 288
 285 Търговски сделки проф. д-р Огнян Герджиков 2015 Ноември 19.80 424
284 Търговско право. Обща част проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2015 Октомври 19.80 376
283 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2015 Септември 32.40 800
282 Кодекс за социално осигуряване Доц., д-р Бисер Петков, Снежана Малакова, Йосиф Милошев 2015 Август 22.80 424
281 Кодекс на труда*   2015 Август 12.00 224
280 Актуални въпроси на производството по несъстоятелност* Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова 2015 Юли 36.00 856
279 Неизпълнение на договора Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов 2015 Юни 30.00 440
278 Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите Проф. д-р Кругер Милованов 2015 Юни 15.00 192
277 Търговските марки и авторските права в интернет-пространството * Атанас Костов 2015 Май 19.80 248
276 Социално осигуряване - 2015 г. - книга + CD Доц. д-р Бисер Петков - ръководител, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова 2015 Април 38.40 880
275 Социално осигуряване - 2015 г. Доц. д-р Бисер Петков - ръководител, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова 2015 Април 32.40 880
274 Еднолични търговски дружества Проф. д-р Георги Стефанов 2015 Февруари 18.00 416
273 Трудови отношения - 2015 г. - книга + CD Екип от водещи специалисти по трудово право, с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков 2015 Февруари 38.40 704
272 Трудови отношения - 2015 г. Екип от водещи специалисти по трудово право, с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков 2015 Февруари 32.40 704
271 Новото данъчно законодателство през 2015 г. - книга + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов 2015 Януари 38.40 799
270 Новото данъчно законодателство през 2015 г. Анета Георгиева,
Цветана Янкова,
доц. д-р Людмила Мермерска,
Ивайло Кондарев,
Александър Раков,
Асен Асенов,
Красимира Узунова,
Росен Иванов,
Николай Ризов
2015 Януари 32.40 799
269 Семеен кодекс * Чл.-кор. проф. д.ю.н Цанка Цанкова,
Проф. д.ю.н. Методи Марков,
Доц. д-р Анна Станева, Доц. д-р Велина Тодорова,
Д-р Веселин Петров, Емануела Балевска, Бонка Дечева,
Вергиния Мичева
2015 Януари 48.00 544
268 Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков Съставител ИК "Труд и право" 2014 Ноември 24.00 480
267 Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2014 Септември 30.00
878
266 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г. Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Николай Ризов 2014 Септември 32.40 800
265 Договорната система в строителството * д-р Пенчо Милков 2014 Септември 18.00 440
264 Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014 г.* Д-р Антон Свраков,
Доц. д-р Бойка Брезоева
2014 Август 78.00 848
263 Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда* Ася Гонева, Величка Микова, Лариса Тодорова, Мариана Василева 2014 Юни 30.00 576
262 Размисли за счетоводството в минало и в настояще време д-р Антон Свраков, д.е.с. 2014 Юни 18.00 384
261 Обществени поръчки* Проф. д.ю.н. Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова 2014 Юни 30.00 872
260 Кодекс на труда 2014 Нормативен текст 2014 Май 12.00 216
259 Социално осигуряване - 2014 + CD Доц. д-р Бисер Петков – ръководител
Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова
2014 Април 38.40 856
258 Социално осигуряване - 2014 Доц. д-р Бисер Петков – ръководител
Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова, Снежана Малакова
2014 Април 32.40 856
257 Относно авторските права на архитектите-проектанти д-р Георги Саракинов 2014 Април 6.00 48
256 Счетоводство - 2014 Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с. 2014 Март 32.40 672
255 Трудови отношения - 2014 + CD Проф. д.ю.н. Васил Мръчков - Ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2014 Февруари 38.40 688
254 Трудови отношения - 2014 Проф. д.ю.н. Васил Мръчков - Ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2014 Февруари 32.40 688
253 Новото данъчно законодателство през 2014 г. - книга + CD Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов 2014 Януари 38.40 736
252 Новото данъчно законодателство през 2014 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Росен Иванов, Николай Ризов 2014 Януари 32.40 736
251 Как ще декларираме данните по социалното осигуряване след промените в Наредба № Н-8, в сила от началото на 2014 година Зорница Димитрова,
Вержиния Заркова
2014 Януари 12.00 151
250 Административно-
процесуален кодекс. Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането.
Анализ на съдебната практика
Александър Еленков, Ангел Ангелов, Асен Дюлгеров, Атанаска Дишева, Лозан Панов, Мария Казанджиева, Соня Янкулова, Теодора Николова, Юлия Ковачева 2013 Декември 72.00 1600
249 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2013 Септември 32.40 832
248 Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията Борис Милчев, Ясен Ковачев 2013 Септември 24.00 472

247

Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда- Издание в две книги + CD* инж. Румяна Михайлова, инж. Виолета Добрева, инж. Панайот Панайотов

2013

август

48.00

1224

246

Вечната семейна сага или … така започват скандалите Съставител ИК "Труд и право"
Художник Явор Попов

2013

юли

9.60

96

245 Актуални въпроси на производството по несъстоятелност* Стефан Стефанов, Ралица Топчиева, Диана Митева, Бистра Николова 2013 юни 30.00 760
244 Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори Автор на въвеждащия коментар:
Росен Иванов
2013 юни 26.40 744
243 Прекариатът - Новата опасна класа Гай Стендинг /Gay Standing/ 2013 май 18.00 396
242 Кодекс на труда 2013 Нормативен текст 2013 май 12.00 212
241 Социално осигуряване - 2013 г. - книга + CD
Екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков. 2013 април 38.40 856
240 Социално осигуряване - 2013 г. Екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков. 2013 април 32.40 856
239 Как да управляваме човешките ресурси в предприятието * проф. д.ик.н. Димитър Шопов, проф. д-р Димитър Каменов, проф. д-р Маргарита Атанасова, доц. Георги Евгениев, доц. д-р Йордан Близнаков 2013 март 32.40 880
238 Счетоводство - 2013 г. д-р Антон Свраков, д.е.с., доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Бойко Костов, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., д-р Иван Златков, д.е.с., Николай Ризов 2013 март 32.40 608
237 Трудови отношения - 2013 г. Проф. д.ю.н. Васил Мръчков – Ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2013 февруари 32.40 640
236 Трудови отношения - 2013 г. - книга + CD Проф. д.ю.н. Васил Мръчков – Ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2013 февруари 38.40 640
235 Новото данъчно законодателство през 2013 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, доц. д-р Людмила Мермерска,
Ивайло Кондарев, Александър РАКОВ, Асен Асенов, доц. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов
2013 януари 32.40 656
234 Новото данъчно законодателство през 2013 г. - книга + CD
Анета Георгиева, Цветана Янкова, доц. д-р Людмила Мермерска,
Ивайло Кондарев, Александър РАКОВ, Асен Асенов, доц. д-р Ганета Минкова, Николай Ризов
2013 януари 38.40 656
233 Новите положения в Закона за устройство на територията* Стоянка Илова
Борис Милчев
2012 ноември 22.80 415
232 Гражданската и административната отговорност в здравеопазването * проф. д-р Поля Голева,
Олга Томова
2012 октомври 24.00 456
231 Практически въпроси на собствеността. Проблеми на гражданския и търговския оборот* Александър Георгиев 2012 октомври 28.80 696
230 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2012 година д-р Антон Свраков, д.е.с., регистриран одитор, доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., регистриран одитор, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2012 септември 32.40 832
229 Договорът в индивидуалните трудови отношения * Проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова, Чавдар Христов 2012 август 24.00 528
228 Благовест Пунев, Венелин Гачев, Георги Хорозов, Диана Митева, Димитър Танев, Елена Кръшкова, Емануела Балевска, Калоян Топалов, Красимир Влахов, доц. д-р Маргарита Златарева, Мариана Обретенова, проф. д-р Марио Бобатинов, Стефан Кюркчиев 2012 юли 72.00 1440
227 Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз* Проф. д-р Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Марияна Кацарова 2012 юни 72.00 728
226 Платежните карти - инструмент за безналично плащане проф. д-р Камелия Касабова 2012 юни 24.00 448
225 Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори - 2012 * Ивайло Кондарев, Калина Златанова 2012 май 26.40 680
224 Практически въпроси на обществените поръчки* Проф. д-р Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Марияна Кацарова 2012 май 30.00 824
223 Гражданско право.Обща част.* проф. д-р Александър Джеров 2012 май 24.00 600
222 Кодекс на труда - 2012 г. * нормативен текст 2012 април 12.00 208
221 Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър * Нели Маданска, Бистра Николова 2012 април 19.80 360
220 Социално осигуряване - 2012 г. - книга Д-р Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова 2012 март 30.00 816
219 Социално осигуряване - 2012 г. - книга + CD Д-р Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова, Мария Касърова 2012 март 36.00 816
218 Счетоводство - 2012 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с. 2012 февруари 30.00 536
217 Трудови отношения - 2012 г. - книга Проф. д.ю.н. Васил Мръчков -ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2012 февруари 30.00 640
216 Трудови отношения - 2012 г. - книга + CD Проф. д.ю.н. Васил Мръчков -ръководител, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2012 февруари 36.00 640
215 Новото данъчно законодателство през 2012 г. Анета Георгиева, Цветана Янкова, Д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Николай Ризов 2012 януари 30.00 616
214 Чудеса* Съставител Румяна Кралева 2011 ноември 12.00 104
213 Правен режим на земеделските земи и горските територии проф. д-р Венцислав Стоянов, Стойка Куртева, Юлия Стойкова 2011 ноември 24.00 384
212 Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения в предприятието* Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2011 ноември 30.00 864
211 Търговско право. Обща част - второ издание * проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2011 октомври 19.80 344
210 Многоезичен справочник на основните термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост д-р Георги САРАКИНОВ 2011 октомври 12.00 120
209 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2011 г. Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Симеон Милев, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай РИЗОВ 2011 септември 30.00 704
208 Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа в предприятието * инж. Мария Хасъмска 2011 август 24.00 592
207 Актуални въпроси на устройството на територията и кадастъра (книга + CD) * Валентина Бакалова, Игор Янкулов 2011 юни 36.00 372
206 Кодекс на труда - 2011 нормативен текст 2011 юни 12.00 192
205 Капиталови търговски дружества - 2011 авторският труд е дело на екип от авторитетни и уважавани юристи - ученици на проф. Витали Таджер: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р Камелия Касабова и д-р Таня Бузева. 2011 май 22.80 336
204 Работно време, почивки и отпуски * Емил Мирославов, Смела Нинева, Лариса Тодорова, Стефанка Симеонова 2011 май 24.00 600
203 Трудови отношения - 2011 Проф. д.ю.н. Васил Мръчков - ръководител, Емилия Банова, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова 2011 февруари 30.00 832
202 Социално осигуряване - 2011 Христина Митрева - ръководител, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Валентина Кръстева, Мария Касърова, Бисер Петков 2011 март 30.00 976
201 Счетоводство - 2011 д-р Антон Свраков, д.е.с., д-р Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д-р Иван Златков, д.е.с. 2011 февруари 30.00 640
200 Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 Автор на коментара е Светлана Ганева 2011 януари 24.00 928
199 Новото данъчно законодателство през 2011г. Анета Георгиева, Цетана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Николай Ризов 2011 януари 30.00 816
198 Седем ключа на вода Никола Радев 2010 ноември 18.00 304
197 Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество * проф. д-р Камелия Касабова 2010 ноември 22.80 328
196 Социалното осигуряване и краткосрочните плащания във въпроси и отговори Сълза Георгиева, Нели Вангелова, Кина Койчева-Лукарска, Вержиния Заркова, Георги Зафиров 2010 октомври 24.00 568
195 Актуални въпроси на обществените поръчки проф. д-р Методи Марков, Елена Димова 2010 септември 24.00 536
194 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010 д-р Антон Свраков, д.е.с. д-р Иван Златков, д.е.с., доц. д-р Людмила Мермерска, Лорета Цветкова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов. 2010 септември 30.00 920
193

Кодекс на труда - 2010 *

нормативен текст 2010 август 12.00 192
192 Кодексът на труда във въпроси и отговори * Емилия Банова, Лариса Тодорова, Мариана Василева, Стефанка Симеонова 2010 юли 26.40 576
191 Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори * Ивайло Кондарев, Димитър Балкански 2010 май 24.00 688
190 Социално осигуряване - 2010 Валентина Кръстева, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Мария Касърова, Бисер Петков 2010 април 30.00 960
189 Търговско право.Обща част - твърди корици * проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2010 март 19.80 288
188 Търговско право.Обща част - меки корици * проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2010 март 18.00 288
187 Трудови отношения - 2010 проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2010 март 30.00 832
186 Счетоводство - 2010 д-р Антон Свраков, д.е.с.; д-р Бойка Брезоева, д.е.с.; Велин Филипов, д-р Иван Златков, д.е.с.; Николай Ризов 2010 февруари 30.00 832
185 Новото данъчно законодателство през 2010 Анета Георгиева, Цветана Янкова, Доц. д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Николай Ризов 2010 януари 30.00 816
184 70 стихотворения Недялко Йорданов 2009 декември 18.00 132
183 Коментар на новия Семеен кодекс* Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, Доц. д-р Анна Станева, Ст. н. с. д-р Велина Тодорова, Проф. д-р Методи Марков 2009 декември 30.00 688
182 Уредба на трудовите отношения в предприятието. Вътрешни актове. Процедури и приложни документи * Величка Микова, Инж. Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2009 октомври 28.80 832
181 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2009 Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с., Доц. д-р Людмила Мермерска, Диана Динева, Ивайло Кондарев, Николай Ризов 2009 септември 30.00 960
180 Наръчник по заплащане на труда - 2009г. * Недка Колева и Ася Гонева 2009 юни 24.00 576
179 Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието 2009 * Гълъб Донев, Калина Петкова, д-р Иван Кокалов 2009 юни 24.00 688
178 Практически въпроси на собствеността * Александър Георгиев 2009 май 22.80 528
177 Социално осигуряване - 2009 Екип от водещи специалисти на НОИ и КФН с ръководител Доц. д-р Йордан Христосков. 2009 април 28.80 944
176 Трудови отношения - 2009 Екип от водещи специалисти-юристи по трудово право с ръководител Проф.д.ю.н. Васил Мръчков 2009 март 28.80 848
175 Счетоводство - 2009 Д-р Антон Свраков, Д.е.с., Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, Д-р Иван Златков, Д.е.с. 2009 февруари 28.80 784
174 Новата правна уредба за защита на конкуренцията Петко Николов, Румяна Карлова, Весела Антонова, Людмила Йорданова, Кирил Пангелов и Десислава Йорданова 2009 февруари 26.40 656
173 Новото данъчно законодателство през 2009 Анета Георгиева, Цветана Янкова, Д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Красимира Узунова 2009 януари 28.80 800
172 Кодекс на труда - 2009 нормативен текст 2009 януари 12.00 192
171 Новите положения в Закона за обществените поръчки 2008 Доц. Методи Марков, Милана Кривачка, Елена Димова, Златина Лилян. 2008 декември 24.00 640
170 Всичко за пенсиите във въпроси и отговори* Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева 2008 ноември 19.80 352
169 Трудов договор * проф. Крюгер Милованов 2008 ноември 19.80 448
168 Коментар на Закона за държавния служител* Ирена Борисова, Д-р Невяна Кънева, Чавдар Христов 2008 октомври 24.00 496
167 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 Д-р Людмила Мермерска, Диана Динева, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с., 2008 септември 28.80 960
166 Наредби за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност нормативен текст 2008 август 18.00 512
165 Коментар на новия Граждански процесуален кодекс* Ружа Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев 2008 август 30.00 752
164 Търговски сделки - трето издание ( твърди корици ) * проф. д-р Огнян Герджиков 2008 май 24.00 352
163 Търговски сделки - трето издание (меки корици) * проф. д-р Огнян Герджиков 2008 май 19.80 352
162 Счетоводство за мениджъри * Бойко Костов, д.е.с., Емил Евлогиев, д.е.с., Теодоси Георгиев, д.е.с. 2008 май 18.00 320
161 Социално осигуряване - 2008 авторски колектив с ръководител доц. д-р Йордан Христосков 2008 март 26.00 944
160 Трудови отношения - 2008 авторски колектив с ръководител проф. д.ю.н. Васил Мръчков 2008 февруари 26.00 800
159 Счетоводство - 2008 д-р Антон Свраков, д.е.с., Бойка Брезоева, д.е.с., Велин Филипов, д-р Иван Златков, д.е.с., Николай Ризов 2008 февруари 26.00 736
158 Новата правна уредба на търговския регистър Николай Янев, Деяна Андреева и Милена Милева 2008 януари 24.00 624
157 Новото данъчно законодателство през 2008 Анета Георгиева, Цветана Янкова, д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, д-р Любка Ценова, Красимира Узунова, Николай Ризов 2008 януари 26.00 800
156 Актуални промени в търговското право Александър Кацарски 2008 януари 18.00 400
155 Правни аспекти на финансовите инструменти * Доц. д-р Камелия Касабова 2007 ноември 24.00 480
154 Граждански процесуален кодекс нормативен текст 2007 ноември 12.00 384
153 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2007 Приложният коментар е подготвен от Бойко Костов, д.е.с 2007 ноември 18.00 368
152 Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието * Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2007 октомври 24.00 832
151 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2007 Д-р Людмила Мермерска, Диана Динева, Ивайло Кондарев, Д-р Антон Свраков, д.е.с., Д-р Иван Златков, д.е.с., Николай Ризов 2007 септември 26.00 976
150 Актуални въпроси на устройството на територията и строителството Савин Ковачев, Проф.д.ю.н. Владимир Петров, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Стоянка Илова, Борислава Кишкилова, Виолета Ангелиева 2007 август 22.80 640
149 Структура и организация на работната заплата Ася Гонева, Гълъб Донев, Недка Колева 2007 юли 18.00 352
148 Социална закрила и социални услуги. Нормативни актове 2007г. съставители - екип от специалисти на АСП с ръководител Гергана Дрянска 2007 май 18.00 704
147 България в международния трудов ред въведение и съставителствопроф. д.ю.н. Васил Мръчков 2007 април 36.00 752
146 Социално осигуряване - 2007 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2007 март 24.00 944
145 Трудови отношения - 2007 авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н. Васил Мръчков 2007 февруари 24.00 768
144 Промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Новата Наредба Н-18 ... Росен Иванов, Беата Петрова 2007 януари 18.00 480
143 Новото данъчно законодателство през 2007 Анета Георгиева, Цветана Янкова,д-р Людмила Мермерска,д-р Любка Ценова, Ивайло Кондарев, Красимира Узунова 2007 януари 24.00 896
142 Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки доц. д-р Методи Марков,Милана Кривачка 2006 декември 19.80 592
141 Национална класификация на професиите и длъжностите (ноември 2006) въведение и съставителство -Елка Димитрова 2006 декември 18.00 432
140 Оздравяване на предприятието проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2006 ноември 18.00 224
139 Наръчник по пенсионно осигуряване - 2006г. Антоанета Киркова, Елина Костова,Янка Грозева 2006 ноември 18.00 272
138 Международни стандарти за финансови отчети * въвеждащ коментар от Велин Филипов 2006 октомври 36.00 752
137 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2006 д-р Людмила Мермерска,Диана Динева, Ивайло Кондарев,д-р Антон Свраков, д.е.с.,д-р Иван Златков, д.е.с., Николай Ризов 2006 септември 24.00 848
136 Мемоари - Тодор Живков (мека корица) Тодор Живков 2006 август 19.80 704
136 Мемоари - Тодор Живков (твърда корица) * Тодор Живков 2006 август 24.00 704
135 Новият Закон за данък върху добавената стойност * Любка Ценова, Валтер ван дер Корпут 2006 август 18.00 272
134 150 Примерни длъжностни характеристики по новата НКПД* съставител и автор - Станислав Павлов 2006 юли 22.80 608
133 Кодекс на труда - 2006 нормативен текст 2006 юни 12.00 176
132 Новите положения в Закона за обществените поръчки доц. д-р Методи Марков,Милана Кривачка 2006 май 18.00 416
131 Най-важните наредби по безопасност и здраве при работа в предприятието * съставители - изявени специалисти по ЗБУТ 2006 май 18.00 736
130 Трудови отношения - 2006 авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н. Васил Мръчков 2006 март 22.80 768
129 Новият Данъчно-осигурителен процес коментар: д-р Ганета Минкова 2006 февруари 18.00 368
128 Социално осигуряване - 2006 екип от водещи специалисти на НОИ с ръководител доц. д-р Йордан Христосков. 2006 февруари 22.80 928
127 Новото данъчно законодателство през 2006 проф. д-р Бисер Славков, д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, д-р Любка Ценова, Аксения Монова, Николай Ризов 2006 януари 22.80 672
126 Национална класификация на професиите и длъжностите ­ 2006 екип от специалисти на Балканския институт по труда и социалната политика с ръководител Иван Нейков 2006 януари 22.80 752
125 Дончо Цончев - "Синорът на живите" Дончо Цончев 2005 декември 12.00 176
124 Коментар на Закона за публично предлагане на ценни книжа Проф. д-р Ангел Калайджиев,Димана Ранкова, Калина Кръстева - Николова, Владимир Георгиев,Цветелина Бондаренко. 2005 декември 24.00 848
123 Процедури и приложни документи за търговци и юридически лица с нестопанска цел Велко Джилизов, Невин Фети,Теменужка Костова 2005 октомври 22.80 864
122 Наказателно - процесуален кодекс нормативен текст 2005 октомври 9.60 192
121 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2005 проф.д-р Стоян Дурин, д.е.с.; д-р Иван Златков, д.е.с.; д-р Людмила Мермерска, д-р Евгения Ценова, Ивайло Кондарев, Николай Ризов. 2005 септември 22.80 784
120 Здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна уредба * авторски колектив с ръководителпроф. д-р Красимира Средкова 2005 юли 18.00 640
119 Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд * авторски колектив с ръководителТотю Младенов 2005 юли 22.80 720
118 Социално подпомагане и социални услуги 2005. Коментари и разяснения, административна практика, процедури и приложни документи. Екип от водещи специалисти от МТСП и АСП, с ръководител Христина Христова 2005 юни 18.00 416
117 Социално подпомагане и социални услуги 2005. Нормативни актове. Екип от водещи специалисти от МТСП и АСП, с ръководител Христина Христова 2005 юни 18.00 672
116 Процедури и приложни документи по данъчно производство д-р Ганета Минкова, Ивайло Кондарев 2005 юни 22.80 560
115 Не остарявай, Любов! * Недялко Йорданов 2005 май 12.00 352
114 Обществени поръчки. Нормативни актове нормативен текст 2005 април 12.00 192
113 Наръчник по обществени поръчки официално издание на Агенцията по обществени поръчки 2005 април 15.00 624
112 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия въвеждащ коментар от Велин Филипов - председател на НС по счетоводство 2005 април 15.00 400
111 Преобразуване на търговски дружества * проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2005 март 15.00 304
110 Трудови отношения - 2005 авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н.Васил Мръчков 2005 март 22.80 722
109 Социално осигуряване - 2005 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2005 март 22.80 832
108 Новото данъчно законодателство през 2005 д-р Ганета Минкова, д-р Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Аксения Монова и д-р Иван Златков, д.е.с. 2005 януари 22.80 592
107 Отговорността на лекаря за вреди причинени на пациента * проф. Поля Голева 2004 ноември 15.00 288
106 Процедури и приложни документи по трудовите отношения * Величка Микова, Емилия Банова,Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2004 октомври 22.80 624
105 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2004 Анета Георгиева, Цветана Янкова,д-р Евгения Ценова, Ивайло Кондарев, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.,д-р Иван Златков, д.е.с. 2004 септември 22.80 878
104 Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Национална класификация на професиите. Национална класификация на икономическите дейности. 130 примерни длъжностни характеристики съставител и автор - Станислав Павлов 2004 август 18.00 624
103 Процедури и приложни документи по социалното осигуряване Маргарита Чечова, Галина Николова, Стоил Гигов 2004 юли 22.80 624
102 Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството * авторски колектив с ръководителСавин Ковачев 2004 юли 22.80 608
101 Кодекс на труда - 2004 нормативен текст 2004 юни 12.00 160
100 Трудови отношения - 2004 авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н.Васил Мръчков 2004 юни 22.80 704
99 Управление на качеството * доц. д-р Нако Стефанов,проф.д.т.н. Христо Радев, инж. Ивелин Буров, доц. д-р Виолета Станчева,ст.н.с. д-р Румен Воденичаров 2004 май 18.00 704
98 Социално осигуряване - 2004 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2004 април 22.80 800
97 Новата правна уредба на обществените поръчки проф. д-р Поля Голева,доц. д-р Методи Марков 2004 април 18.00 384
96 Подзаконови нормативни актове по устройство на територията нормативен текст 2004 март 12.00 480
95 Новото данъчно законодателство през 2004 Георги Петков, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Аксения Монова и Ганета Минкова 2004 януари 22.80 784
94 Коментар на промените в търговския закон авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н.Ангел Калайджиев 2003 декември 18.00 336
93 Наръчник по заплащане на труда Станислав Павлов 2003 декември 18.00 448
92 Договорът за банков кредит д-р Марио Бобатинов 2003 ноември 15.00 304
91 Закон за държавния служител * нормативен текст 2003 ноември 4.80 56
90 Практическо прилагане на международните счетоводни стандарти * авторски колектив с ръководителКатя Драгийска, д.е.с. 2003 октомври 36.00 560
89 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 авторски колектив с ръководител 2003 септември 22.80 880
проф. д-р Бисер Славков, д.е.с.
88 Социално осигуряване - 2003 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2003 август 22.80 816
87 Търговски закон нормативен текст 2003 юли 12.00 304
86 Закон за устройство на територията нормативен текст 2003 юли 12.00 288
85 Здравословни и безопасни условия на труд * проф. д-р Красимира Средкова,Нина Гевренова, Иван Янев 2003 април 18.00 576
84 Трудови отношения - 2003 авторски колектив с ръководителпроф. д.ю.н.Васил Мръчков 2003 април 22.80 688
83 Счетоводство на бюджетните предприятия * съставители - специалисти от дирекция "Бюджет и държавно съкровище" при МФ 2003 март 12.00 432
82 Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд * авторски колектив с ръководителТотю Младенов 2003 март 18.00 592
81 Национална класификация на професиите. Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Национална класификация на икономическите дейности. 102 примерни длъжностни характеристики. съставител и автор - Станислав Павлов 2003 февруари 15.00 560
80 Регистрация на трудовите договори и минимални осигурителни прагове експерти от НОИ и НСС 2003 януари 12.00 128
79 Новото данъчно законодателство - 2003 Р. Василева, А. Георгиева, Цв. Янкова,д-р Л. Мермерска, Ив. Кондарев,Ак. Монова 2003 януари 22.80 720
78 Новото данъчно законодателство през 2002 Иван Дочев, д.е.с., Ивайло Кондарев, Аксения Монова 2002      
77 Социално осигуряване - 2002 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2002      
76 Национални счетоводни стандарти авторски екип с ръководителКатя Драгийска, д.е.с. 2002      
75 Трудови отношения - 2002 авторски колектив с ръководителпроф. д. ю. н. Васил Мръчков 2002      
74 Обществените поръчки. Законови изисквания и процедури проф. д-р Поля Голева, проф. д-р Кино Лазаров, доц. д-р Иван Русчев 2002      
73 Национален сметкоплан * Зоя Петрова, д.е.с., Анелия Димчева, Мария Димитрова, д.е.с.,Стефка Илиева, д.е.с. 2002      
72 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2002 авторски колектив с ръководителдоц. д-р Бисер Славков, д.е.с. 2002      
71 Годишен финансов отчет проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. 2002      
70 Наръчник по управление на човешките ресурси авторски колектив с ръководителпроф. д.и.н. Димитър Шопов 2002   18.00 624
69 Публичното дружество * доц. д.ю.н. Ангел Калайджиев 2002      
68 Всички мои песни Недялко Йорданов 2002      
67 Новата правна уредба на туризма в България Димитър Хаджиниколов,проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Цветан Тончев, Дамян Лазаров и др. 2002      
66 Новото данъчно законодателство през 2001 * Иван Дочев, д.е.с., Ивайло Кондарев, Аксения Монова 2001      
65 Социално осигуряване - 2001 авторски колектив с ръководителЙордан Христосков 2001      
64 Практика по прилагането на данъчното законодателство ГДД при МФ 2001      
63 Кодекс на труда - 2001 нормативен текст 2001      
62 Трудови отношения и държавна служба - 2001 авторски колектив с ръководител 2001      
проф. д. ю. н. Васил Мръчков
61 Национална класификация на професиите. Единен класификатор на длъжностите в администрацията. Примерни длъжностни характеристики. * Станислав Павлов,проф. д.с.н. Ивайло Кусев 2001      
60 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2001 екип с ръководителдоц. д-р Бисер Славков, д.е.с. 2001      
59 Наръчник по трудови отношения * Емилия Банова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов 2001      
58 Закон за счетоводтсвото. Закон за независимия финансов одит. * проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. 2001      
57 Наръчник по социално осигуряване авторски колектив с ръководителдоц. д-р Йордан Христосков 2001      
56 Новото данъчно законодателство през 2000 д-р Ганета Минкова, Иван Дочев, д.е.с., Ивайло Кондарев 2000      
55 Финансово управление на фирмата доц. д-р Стоян Александров,проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.,доц. д-р Бисер Славков, д.е.с. 2000      
54 Нова правна уредба на социалното осигуряване * Ася Гонева, Йосиф Милошев,ст.н.с Георги Илиев 2000      
53 Промени в здравното осигуряване - 2000 Даниела Асенова 2000      
52 Трудови отношения и държавна служба - 2000 проф. д.ю.н. Васил Мръчков,Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова 2000      
51 Социално осигуряване - 2000 Николай Николов, Валентина Кръстева, Йосиф Милошев, Иван Карановски 2000      
50 Статут и заплащане на държавния служител * д-р Георги Георгиев, Чавдар Христов 2000      
49 Коментар на Кодекса за задължително обществено осигуряване проф.д.ю.н. Васил Мръчков,проф. д-р Атанас Василев,доц. д-р Илиан Шотлеков,д-р Емил Мингов 2000      
48 Приключенията на Тамарка Недялко Йорданов 2000      
47 Търговски сделки (второ преработено и допълнено издание) * проф. д-р Огнян Герджиков 2000      
46 Коментар на Закона за публично предлагане на ценни книжа доц. д-р Ангел Калайджиев, доц. д-р Валери Димитров, Димитър Димитров, Йордан Чомпалов, Димана Ранкова, Венелина Томова 2000      
45 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2000 доц. д-р Бисер Славков, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., д-р Иван Златков, д.е.с.,д-р Евгения Ценова, Ивайло Кондарев 2000      
44 Правото на членство в акционерното дружество д-р Борис Ланджев 2000      
43 Новите положения в търговското право. Промените в Търговския закон (твърда и мека корица) проф. д-р Огнян Герджиков - ръководител на екипа, доц. д-р Ангел Калайджиев, Таня Бузева, Александър Кацарски, Камелия Касабова, Валентина Попова. 2000      
42 Наръчник по пенсионно осигуряване Митьо Кисьов 2000      
41 Всичко * Недялко Йорданов 1999      
40 Социално осигуряване - 1999 екип с р-л Николай Николов 1999      
39 Трудови отношения през 1999 екип с р-л проф. д.ю.н. Васил Мръчков 1999      
38 Новото данъчно законодателство през 1999 Иван Дочев, д.е.с., ст.н.с. Костадин Иванов, Ивайло Кондарев 1999      
37 Ново митническо законодателство - 1999 Валентин Русев 1999      
36 Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан д-р Иван Златков, д.е.с. 1999      
35 Здравноосигурителна вноска * рецензенти: д-р Илко Семерджиев, Николай Николов 1999      
34 Данъчно облагане и счетоводно приключване на 1999 екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1999      
33 Здравно осигуряване в България екип р-ли: д-р Илко Семерджиев, 1999      
проф. д-р Красимира Средкова
32 Биляна платно белеше. Македонски народни песни съставител: проф. д-р Илия Манолов 1998   12.00 192
31 Данъчно облагане за 1998 екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1998      
30 Социално осигуряване - 1998 екип с р-л Николай Николов 1998      
29 Трудови отношения през 1998 екип с р-л проф. д.ю.н. Васил Мръчков 1998      
28 Новото данъчно законодателство през 1998 проф. д-р Георги Петканов,д-р Сашо Пенов, Ивайло Кондарев,д-р Ганета Минкова 1998      
27 Закон за счетоводството. Национален сметкоплан * д-р Иван Златков, д.е.с. 1998      
26 Национални счетоводни стандарти * д-р Иван Златков, д.е.с. 1998      
25 Трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда Станислав Павлов 1998      
24 118 песни * Недялко Йорданов 1998      
23 Капиталови търговски дружества - второ допълнено издание * проф. д.ю.н. Витали Таджер 1997      
22 Данъчно облагане за 1997 г. * екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1997      
21 Социално осигуряване - януари`97 * екип с р-л Николай Николов 1997      
20 Търговски сделки (първо издание) * проф. д-р Огнян Герджиков 1997      
19 Данъчна система и данъчен контрол в България * доц. д-р Бисер Славков 1997      
18 Финансов мениджмънт * доц. д-р Бисер Славков, Мариана Михайлова, д-р Тодор Кръстев 1997      
17 Данъчно облагане за 1996 г. * екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1997      
16 Персоналните регистри в социалното осигуряване * експертен екип на НОИ 1997      
15 Имате ли огънче * Недялко Йорданов 1997      
14 Данъчно облагане за 1995 г. * екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1996      
13 Основи на финансите на фирмата (второ преработено издание) * проф. д.ик.н. Георги Петров 1996      
12 Несъстоятелност по Търговския закон * проф. д.ю.н. Витали Таджер 1996      
11 Масова приватизация. Приватизационни фондове * доц. д-р Ангел Калайджиев, 1996      
д-р Весела Станчева, д-р Тодор Попов
10 Данъчно облагане за 1994 г. * екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1995      
9 Основи на финансите на фирмата (първо издание)* проф. д.ик.н. Георги Петров 1995      
8 Ценни книжа фондови борси и инвестиционни дружества * екип с р-ли доц. д-р Ангел Калайджиев, 1995      
доц. д-р Пламен Орешарски
7 Акцизи * екип с р-л доц. д-р Бисер Славков 1995 г      
6 Ценни книги * екип с р-л доц. д-р Стоян Александров 1995      
5 Капиталови търговски дружества * проф. д.ю.н. Витали Таджер 1994      
4 България - макроикономическа рамка 1994 г. * д-р Кирил Гегов 1994      
3 Данък върху добавената стойност * екип с р-л доц. д-р Стоян Александров 1994      
2 Данък върху общия доход * екип с р-л доц. д-р Стоян Александров 1994      
1 Приватизацията - от закона към практиката * д-р Тодор Попов 1993      

 

http://trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2259:dogovornata-sistema-v-stroitelstvoto-2014&catid=1:books&Itemid=2

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...