Тълкувателно дело № 1 от 2021 г. на ОСГК на ВКС за отказа от наследство на деца

Дайджест „Собственост и право“, 2021 г., кн. 06

  1. Противоречивите мнения за наследяването и децата

Наследяването с участието на деца сериозно затруднява нашата съдебна практика и правна теория. Среща се голямо разнообразие от взаимно несъвместими възгледи. Ето примери за различни становища:

А. Децата винаги могат да се отказват от наследство;

Б. Децата могат да се откажат от наследство само ако се докаже, че то е лошо (задълженията превишават правата);

В. Децата могат да се откажат от наследството, но в случаите, в които в наследствената маса има вещни права върху недвижими имоти, движими вещи, които се прехвърлят с формална сделка, влогове и ценни книги, за отказа от наследство ще бъде необходимо разрешение от районния съдия по чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс (СК);

Г. Децата не могат да правят отказ от наследство по чл. 52 от Закона за наследството (ЗН), но могат да се отказват мълчаливо (да загубят правото да приемат) по чл. 51, ал. 2 ЗН;

Д. Децата не могат да се отказват от наследство, тъй като отказът от наследство е отказ от права, а последният е забранен от чл. 130, ал. 4 СК;

Е. Децата не могат да се отказват от наследство, тъй като те приемат задължително само по опис;

Ж. Децата не могат да се отказват от наследство, тъй като приемат задължително по опис, поради което съдът служебно открива производство по приемане по опис, ако детето бездейства и това може да увреди кредитор;

З. Децата не могат да приемат наследството чисто и просто (направо), т.е. по чл. 49, ал. 1 ЗН, но могат да приемат наследството чрез конклудентни действия (чл. 49, ал. 2, изр. 1 ЗН), обаче и в тоя случай отговарят ограничено, а опис може да бъде извършен впоследствие;

И. Децата могат да приемат наследството чрез конклудентни действия, обаче и в тоя случай те отговарят ограничено, а опис може да бъде извършен впоследствие; обаче ако не бъде извършен опис до пълнолетието или описът е непълен, с навършване на 18 години започва да тече тримесечен срок за приемане по опис, който, ако не бъде спазен, отговарят неограничено.

  1. Тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС

Противоречието във възгледите за допустимостта на отказа от наследство от дете и за реда за вписване на един такъв отказ доведе до образуването от председателя на ВКС на тълкувателно дело № 1/2021 г. на ОСГК на ВКС по въпросите:„Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК?“.

…………..

Васил ПЕТРОВ, съдия
______________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 06/2021 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

 

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина