Търсене
Close this search box.

Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус

Дайджест „Собственост и право“, 2019 г., кн. 11

Преглед на съдебната практика

От гледна точка на интереса на страните правната сделка да породи желаните от тях последици, е възможно да се появят рискове, които са свързани с нотариалната дейност. При съществени дефекти може да не настъпи правната сила на официален документ, която придава чл. 179 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) на издаваните от нотариус правни актове – да съставляват доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия.

Особено внимание заслужават случаите, при които в резултат на нарушения на императивни правни норми ще се стигне до нищожност.1 Нормативната уредба в тази насока се съдържа в ГПК и в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).

Нищожното нотариално удостоверяване, подобно на всеки нищожен акт, не поражда присъщите му правни последици. Когато е нищожен нотариален акт за сделка по чл. 18 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), удостоверената сделка няма да породи правни последици и нищожният акт няма да се ползва с доказателствена сила. Тази нищожност не може да бъде поправена. 2

……………………..

Доц. д-р Бисерка МАРИНОВА

____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 11/2019 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

 

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина