Търсене
Close this search box.

Правила за обезщетяване на пътници

В навечерието на коледните и новогодишните празници мобилността на потребителите е особено голяма както поради желанието им да празнуват със семействата си, когато живеят в различни населени места, така и заради потребността им от впечатляващи туристически пътувания и весели ваканционни преживявания през новогодишните празници. Най-често използваният транспорт по това време, особено за дестинации между различни държави с големи разстояния, е въздушният транспорт. В настоящата статия ще разгледаме случаите, в които договорът за превоз може да бъде развален, и правилата за обезщетяване на добросъвестната страна.

Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване въздушният превоз на пътници се извършва въз основа на договор за превоз, в който превозвачът се задължава да превози пътника и багажа му със свое, наето или ползвано на лизинг превозно средство от едно място до друго. За да е действителен договорът за превоз, е достатъчно пътникът да е снабден с редовен пътнически билет.
При отмяна или забавяне на полет правата на пътниците са регламентирани в Наредбата за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет. Тя се прилага за всички български и чуждестранни граждани, които заминават от летище в България с полет на български или чуждестранен въздушен превозвач, и за тези, които заминават от чуждестранно летище до летище в България с полет на български превозвач. За да се ползват от правата си, пътниците трябва да имат потвърдена резервация и да са се явили пред гишетата за регистрация на летището в указаното от превозвача време или не по-късно от 45 мин. преди времето, обявено за излитане, или пък да са пренасочени от един полет към друг.
Първият случай, който ще разгледаме, е при отказ на превозвача да допусне пътник на борда. Ако пътникът е с редовни документи, но местата за полета са по-малко от броя на пътниците, превозвачът е длъжен първо да им предложи да се откажат доброволно от полета, като задължително им връща парите за билета или им предлага друг маршрут и ги компенсира с други индивидуално уговорени предимства или отстъпки като безплатно предоставяне на храни и напитки, настаняване в хотел, не по-малък от две звезди, когато се налага по-дълъг престой, превоз между летището и хотела, и два безплатни телефонни разговора или съобщения по факс или електронна поща. Няма пречка по желание на превозвача пътниците да получат по-високи суми за обезщетение и по-голямо съдействие при отказ да бъдат допуснати на борда или при отмяна на полет.
В четири случая превозвачът може да откаже да допусне пътник на борда, без да дължи обезщетение или неустойка: когато пътникът е в нетрезво състояние, или застрашава сигурността на полета, или има нередовни пътнически документи, или здравословното му състояние представлява опасност за другите пътници. Ако обаче броят на местата остане по-малък от броя на пътниците, дори когато има доброволно отказали се пътници, превозвачът може да откаже да допусне на борда и пътник без негово съгласие. В тези случаи обаче, освен възможността да им върне парите за билета или да им предложи друг маршрут, превозвачът задължително дължи и парично обезщетение на пътника. Неговият размер зависи от далечината на полета. За разстояния до 1500 км то е 250 евро, за разстояния между 1500 и 3500 км и полети над 1500 км в Общоевропейското авиационно пространство е 400 евро и за разстояния по големи от 3500 км е 600 евро.
Друг случай, в който пътникът може да не реализира планирано пътуване, е при отмяна на полет – това е случай, в който превозвачът не изпълни предварително планиран полет, ако има поне една резервация за това. В тези случаи превозвачът дължи обезщетение на пътниците в размерите, описани по-горе – от 250 до 600 евро в зависимост от разстоянието и дестинацията, и им предлага възстановяване на платената за билета сума или нов маршрут за полет. Ако в новия маршрут полетът е отложен с един или повече дни, превозвачът задължително осигурява и безвъзмездно хотел и безплатен транспорт до него, ако такъв се налага. Ако при новия маршрут първоначалното летище е сменено с друго в един и същи град или регион, превозвачът осигурява и транспорт на пътника до първоначалното летище или до друго близко място, уговорено с пътника. Освен това, ако при промяна на маршрута пътникът е настанен в по-ниска класа от първоначално резервираната, той има право на обезщетение в размер на 30% от цената на билета за полети до 1500 км или на 50% от цената на билета за полети между 1500 и 3500 км, или 70% от цената на билета за полети над 3500 км. Нещо повече, ако в резултат на промяната на маршрута пътник от по-ниска класа е настанен в по-висока, той не дължи доплащане на цената за по-скъпия билет.
Има няколко случая, в които превозвачът не трябва да заплати посоченото по-горе обезщетение. Това са случаите, в които той уведоми пътника за отмяна не по-малко от 14 дни преди полета, когато го уведоми за отмяна между 14-я и 7-я ден преди полета и му предложи нов маршрут с 2 часа по-рано от часа на първоначалното заминаване и пристигане до 4 часа след часа на първоначалното кацане, или когато го уведоми за отмяна до 7 дни преди полета и му предложи нов маршрут с разлика от 1 час в часа на заминаване и 2 часа в часа за пристигане. Информацията за отмяна на полета се предоставя на пътника едновременно с възможността за избор на алтернативния транспорт. Също така превозвачът не дължи парични обезщетения, ако успее да докаже, че отмяната е вследствие на изключителни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, независимо от взетите мерки. Такъв е например случаят с неблагоприятните метеорологични условия през зимния сезон. Ако летището е затворено по тази причина, пътниците не могат да получат цитираните по-горе обезщетения, защото превозвачите не са могли да предвидят и предотвратят лошите климатични условия. В този случай пътниците имат право на избор само между възможността за възстановяване на платената за билета сума или пътуване по нов маршрут, както и на безплатни храна, хотел и транспорт до хотела, ако се налага престой по-дълъг от 24 часа до полета по новия маршрут. Не такъв обаче е случаят, когато полетите не се осъществяват поради стачка на летищните или въздухоплавателните работници. В тези случаи стачката се обявява предварително и при отмяна на полет според нас на пътниците се дължат всички предвидени в наредбата обезщетения в указаните срокове.
Друг важен за пътниците случай е, когато има забавяне на полет от превозвача. За забава в полета се счита отлагане на полет с два или повече часа при разстояния на полета до 1500 км, с три и повече часа при полети между 1500 и 3500 км и повече от 1500 км в Общоевропейското авиационно пространство и над четири часа при полети над 3500 км. При забава на полета превозвачът е длъжен, а пътникът има право на безплатна храна и напитки, както и на настаняване в хотел и транспорт до него, когато полетът е отложен за следващия или друг ден. Ако полетът е отложен с повече от 5 часа, пътникът има право да получи възстановяване на сумата за билета, или на част от него дори когато вече е пропътувал част от разстоянието, но по-нататъшното пътуване е станало безмислено за него поради забавянето. Обезщетението се определя спрямо разстоянието до последния пункт – междинен или краен, до който пътникът ще пристигне със закъснение след планираното време. Всички обезщетения се изплащат в брой, или с банков превод, или при съгласие на пътника с ваучери или в други услуги в европейска или българска валута по негово желание.
Всеки превозвач поставя ясна, четлива и видима информация в близост до гишетата за регистрация, която уведомява пътника, къде може да се запознае своевременно с правата си за получаване на обезщетение или пренасочване към полет по нов маршрут. 
Съществува обаче възможността и пътникът да се откаже от пътуването, като наруши превозния договор. Той може да направи това, без да дължи неустойки, и да получи обратно платената цена за билета в следните случаи: при заболяване на него или член на семейството му, пътуващ с него, установено и документирано в лечебно заведение; при забава в излитането, по-голямо от 60 минути; при замяна на въздухоплавателното средство по тип. Още – при смърт на пътника, на член на семейството му или на роднина до втора степен по пряка и по съребрена линия. Тогава превозвачът е длъжен да върне платената за превоза сума. Ако пътникът се откаже от договора по причини извън изброените до 8 часа преди излитането, превозвачът му връща сумата, но може да си удържи неустойка в размер до 25% от цената за превоза в едното направление. А ако пътникът се е отказал до 8 часа преди пътуването, не може да иска връщане на платената сума. Тя се явява своеобразна неустойка за неизпълнение на договора.
Отговорността на превозвача се ангажира и спрямо багажа на пътника, както е регламентирано в Закона за гражданското въздухоплаване. Договорът за превоз на багаж се доказва с багажна квитанция. Обаче често пътникът пристига в желаната дестинация с резервирания полет, а багажът му е насочен към друг полет или е загубен или унищожен. В тези случаи превозвачът отговаря и за липса и повреда на регистрирания от пътника багаж, настъпила докато багажът е бил под надзора му. Отговорността за щети, нанесени при превоз на багаж, е ограничена по размер. Ако багажът е без обявена стойност, размерът на обезщетението е действителната му стойност, но не повече от 40 лв. на всеки килограм тежина. Ако той е с обявена стойност – обезщетението е с размера на обявената стойност. Ако тя обаче надхвърля действителната стойност и превозвачът докаже това, той връща само сумата до размера на действителната стойност на багажа. Ако са изгубени или повредени лични вещи на пътник и вещи, намиращи се под негов контрол, отговорността на превозвача се ограничава до 800 лв. Искаме да обърнем внимание на нашите читатели, че вещи, намиращи се под техен контрол в самолета, са и преносимите компютри, дискмените, електронните игри, фотоапаратите и всякаква електронна техника, допусната на борда на самолета, която биха могли да ползват с разрешение на екипажа. Често стойността на тази техника е по-голяма от 800 лв. и пътниците би трябвало да са внимателни с нея, ако не искат да претърпят финансови загуби. В няколко случая превозвачът се освобождава от отговорност: когато повредите са настъпили вследствие на особените свойства на багажа или недостатъци в опаковката, които не са били забелязани при приемането му, или когато особените свойства на багажа, изискващи специалното му съхранение, не са посочени в превозния документ, или пък когато багажът е без багажна разписка или багажната разписка е без багаж.
За да получи обезщетение пътникът трябва да уведоми превозвача писмено, в момента на установяване на липсата или повредата при приемането на багажа. Ако той не го направи, се счита, че багажът е предаден в изправност. След това се съставя констативен протокол, изготвян от превозвача или от негов пълномощник в момента на установяване на нередовността, но не по-късно от момента на предаването на багажа или товара на получателя. Протоколът се подписва се от двете страни, а ако пътникът откаже да го подпише, отказът му се удостоверява с подписите на двама свидетели.
Освен пътници и багажа им, по въздуха често се превозват и товари от различни стоки. Договорът за превоз на товар се счита сключен с постигането на съгласие между страните. Задължение на превозвача е при приемането на товара да издаде товарителница. Задължение на изпращача е да попълни товарителницата точно, като посочи името на товара, неговите особени свойства, ако има такива, както и вида на опаковката. Той трябва да предаде на превозвача и всички необходими документи, съпровождащи товара, разрешителни от здравните органи, митнически документи и др. Превозвачът е длъжен да извърши превоза в срок и да предаде товара на посочения в товарителницата получател или на упълномощено от него лице. Ако той предаде товара на митническите или други власти въз основа на тяхно законно разпореждане, се счита, че е предал товара на получателя му. А получателят е длъжен да си получи товара в тридневен срок от доставянето му. Ако не го направи, за него са предвидени санкции като тази товарът да се върне на изпращача или да се предаде за съхранение за сметка на изпращача. Ако товарът не бъде освободен в 45-дневен срок от доставянето му, се ликвидира по специален ред.
Отговорността на превозвача се ангажира, ако по товара има липси или повреди. Получателят предявява претенциите си пред превозвача писмено в момента на получаване на товара. Ако това не бъде направено, се счита, че товарът е предаден в съответствие с товарителницата. За констатираните щети се съставя констативен протокол. Превозвачът може да се освободи от отговорност, ако докаже: 1. че е предприел всички необходими и разумни действия, за да предотврати щетите; 2. или когато щетите се дължат: на обичайната фира; на скрити недостатъци на опаковката; на вина на изпращача или получателя; на недостатъци на опаковката, когато товарът е бил приет за превоз на риск; на небрежност на придружителя на товара; на липса на информация у превозвача за специалните условия за съхранение на товара.
Превозвачът заплаща обезщетение в размер на действителната стойност на товара при пълна липса, но не повече от 40 лв. на бруто килограм, а ако той е с обявена стойност – сумата по нея. Към обезщетението се включва и цената на заплатените превозни и други такси за целия изгубен товар или пропорционално на увредената част от него, които превозвачът трябва да върне на изпращача. Ако товарът пристигне, но със забава превозвачът заплаща по 10% неустойка от размера на превозните такси за всеки ден закъснение, но не повече от 50% от таксата за превоза.
Във всички случаи отговорността на превозвача се ангажира след предявяване на рекламация, чрез писмено уведомление от получателя или негов представител или пълномощник. В рекламацията се описва претенцията, размерът на исканото обезщетение и се прилагат доказателствата, на които се основава. Това са превозни и др. документи, доказващи я по основание и по размер.
Когато са настъпили щети на пътник вследствие на телесна повреда или смърт, отговорността на превозвача се ангажира в пълен размер съобразно законите на страната ни. Когато щетите са причинени на багажи или товари, срокът за подаване на рекламацията е 7 дни от получаването при частична липса или повреда на багаж и 40 дни при частична липса или повреда на товар. Ако рекламацията е за пълна липса, тя трябва да бъде предявена в деня, определен за получаването на товара или багажа. При закъснение срокът за предявяване на рекламация е 21 дни от предаването на товара или багажа. Ако рекламацията е за над-взети превозни такси, срокът за предявяването й е три месеца от датата на плащането. Ако пътникът или изпращачът не са подали рекламацията в посочените срокове поради обективна невъзможност (например болест, поставяне под запрещение, отсъствие или др.) или поради въвеждането им в заблуждение от превозвача, или поради уведомяване на превозвача за щетата преди предявяване на рекламацията, срокът се счита спазен и рекламацията може да породи всички предвидени в закона последици. Към нея трябва да бъдат приложени всички писмени доказателства, които доказват претенцията по основание и размер. Ако такива доказателства не са приложени, на лицето се дава срок за отстраняването на нередовността и за прилагане на доказателствата, не по-кратък от 7 дни. Ако нередовността не се отстрани в този срок, рекламацията се счита за неподадена и се връща обратно. Това е изключително тежка санкция, предвидена от законодателя, и за да бъде избегната, пътниците и изпращачите на товари следва винаги да окомплектоват жалбите и рекламациите си с копия от всички писмени доказателства, с които разполагат и които доказват извършения превоз от превозвача. Ако нередностите бъдат отстранени в срок, рекламацията се счита за редовна и се разглежда в двумесечен срок от подаването й. След този срок превозвачът трябва да уведоми писмено лицето, което я е подало, за резултата от разглеждането й. Ако превозвачът не отговори в двумесечния срок или отхвърли изцяло или отчасти рекламацията, лицето има право да заведе иск в съда и да иска обезщетение по съдебен ред. Срокът за предявяване на съдебния иск е 6-месечен при вътрешните полети и 2-годишен при международните и започва да тече от деня на пристигане на самолета или деня, в който е трябвало да пристигне. Ако е настъпила смърт или телесна повреда, искът може да се предяви в двугодишен срок от деня на уреждането. От това следва, че съдебен иск може да се предяви само ако преди това е предявена писмена рекламация пред превозвача, която не е уважена или е уважена отчасти. Ако не е предявена рекламация или тя е изцяло уважена, лицето не може да предяви иск в съда. Тук следва да обърнем внимание на читателя, че ако искът е за обезщетение от причинена смърт или телесна повреда и превозвачът още в рекламационното производство е предложил сума, която лицето е отхвърлило, а съдът присъди същата или по-малка по размер сума от предложената от превозвача, всички разноски и такси по съдебното дело остават за сметка на лицето, завело иска. Това е своеобразна санкция за ищеца, тъй като с поведението си е предизвикал съдебния процес. Уместно би било преди завеждането на такъв иск в съда засегнатите лица да направят справка за размера на обезщетението, което се присъжда от съдилищата при подобни на техните увреждания, и ако установят, че предлаганата от превозвача сума за обезщетение е по-ниска от обичайната, едва тогава да завеждат иск. По този начин биха си спестили загуби от заплащането на такси и разноски, ако съдът уважи иска им, но им присъди по-малка сума за обезщетение от исканата от тях. И една много важна клауза, защитаваща пътниците и изпращачите при ползване на въздушен превоз, е, че предвидената за превозвача отговорност не може да бъде намалявана или изключвана по силата на договор между двете страни. Ако има такава договореност между страните, тя ще бъде недействителна по силата на закона.

Силвия ИВАНОВА, зам.-директор на Асоциация “Помощ за потребителя”

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Компютърни продукти

Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване
компютърен продукт ЕПИ Счетоводство и данъци
Компютърен продукт ЕПИ Собственост
Компютърен продукт ЕПИ Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина