Новият режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в сила от 1 юли 2021 година

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2021 г., кн. 06

От 01.07.2021 г. в ЗДДС ще са в сила няколко режима, имащи отношение към дистанционнните продажби на стоки. Един от тях, който е изцяло нов, е този за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (режим IOSS). Обхватът му е ограничен до продажби на стоки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 евро, изпращани пряко от трета територия или трета държава на клиент в Общността. От неговия обхват са изключени и стоките, които се облагат с акциз, тъй като той е част от данъчната основа за начисляване на ДДС при внос.

Видно от нормата на чл. 152, ал. 5 ЗДДС, режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с изключение на акцизни стоки, когато вносът им се осъществява в която и да е държава членка и независимо за коя държава членка са предназначени, от:

  • данъчно задължено лице (ДЗЛ), включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на ЕС и извършва посочените дистанционни продажби на стоки; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен на територията на ЕС, или
  • ДЗЛ, включително което управлява електронен интерфейс, когато е установено на територията на трета страна, с която ЕС е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕО и Регламент № 904/2010, и внася стоките от тази трета страна под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, с които извършва дистанционни продажби на територията на Общността; в този случай лицето може да се представлява от представител, установен в ЕС, или
  • ДЗЛ, включително което управлява електронен интерфейс и е установено в трета страна, с която ЕС не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕО и Регламент № 904/2010; в този случай лицето задължително се представлява от представител, установен на територията на ЕС.

Посочените данъчно задължени лица прилагат визирания специален режим за всички извършвани от тях дистанционни продажби на стоки с упоменатата ниска стойност, внасяни от трети територии или трети държави (чл. 369м, ал. 1 от Директивата за ДДС).

………..

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен консултант
___________

 Пълният текст на статията можете да откриете в брой 06/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

 

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина