Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2020 г., кн. 10

С развитието на информационните технологии нараства броят на сключваните потребителски договори от разстояние, включително и с електронни средства, като много от тях преминават националните граници. За да се увеличи доверието на потребителите и да се насърчи по-пълното използване на възможностите, които дава електронната търговия, са създадени редица гаранции както на ниво ЕС, така и във вътрешноправните актове, които ги транспонират. Освен приложимите правни норми задължения за страните могат да възникнат и при избор на норми от т. нар. soft law – например от Модела-закон на УНСИТРАЛ за електронната търговия, от Принципите на европейското договорно право и др.

Потребителски договори от разстояние, сключвани по електронен път, са тези договори, при които се използват устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията чрез проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства (чл. 1, § 1, б. „б“) от Директива 2015/1535/ЕС1 и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

…….

Доц. д-р Таня ЙОСИФОВА

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 10/2020 г. на списание „Търговско и облигационно право”, както и в ЕПИ „Търговско и облигационно право”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина