Преглед на промените в Закона за счетоводството, в сила от началото на 2020 година

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2020 г., кн. 02

На 06.12.2019 г. в „Държавен вестник”, бр. 96, бе обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с който се внесоха поредните годишни изменения в данъчните закони. С § 39 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се направиха изменения и в Закона за счетоводството (ЗСч), влизащи в сила от 01.01.2020 г. Имайки предвид, че известна част от промените ще се прилагат за отчетни периоди, започващи на и след 01.01.2019 г., тоест още при годишното счетоводно приключване за финансовата 2019 г., с настоящия материал ще се опитаме да запознаем в детайли практикуващите счетоводители и съставители на финансови отчети с промените, с които трябва да се съобразяват още в първите месеци на 2020 г.

………..

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

__________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2020 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина