Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г.

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2019 г., кн. 12

С параграфи 27, 28 и 29 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обнародван в „Държавен вестник”, бр. 96 от 06.12.2019 г.) се извършиха промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), каквито промени са обичайни в края на данъчната година. Измененията и допълненията в ЗМДТ са в сила от 01.01.2020 г., за да бъде спазено изискването на чл. 16, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно което промени на данъците не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година, или от тяхното изменение и допълнение. Законът за местните данъци и такси е кодифициращ закон, който урежда различни задължения, обединени от обстоятелството, че събраните от тях приходи са постъпления в общинските бюджети. Поради кодифициращия характер на закона, ще разгледаме извършените изменения и допълнения поотделно за съответните общински вземания, с изключение на общите разпоредби, извадени пред скоби, които са ограничени на брой.

Проф. д-р Ганета МИНКОВА СУ „Св. Климент Охридски“ и ИДП при БАН

_____

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 12/2019 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина