Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година

Дайджест „Счетоводство, данъци и право“, 2021 г., кн. 02

Поради актуалността на темата в този брой ще разгледаме някои аспекти във връзка с предоставянето на информация в Националната агенция за приходите (НАП) със справките по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предвид вече създадената практика при подаването на информацията за предходната година, все още възникват някои въпроси и дискусионни моменти при предоставянето на тази информация.

Информацията, която се предоставя със справките по чл. 73 ЗДДФЛ в НАП, е много важна и дава възможност за предварително автоматично попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица. Предвид това работодателите/платците на доходите, които подават информацията, следва да бъдат изключително внимателни при попълването на данните, а в случаите на извършване на корекции в предоставената информация по тяхна инициатива да уведомяват физическите лица за направените промени.

Важно е да се отбележи, че тази година не са налице промени в срока за подаване на двете справки по чл. 73 ЗДДФЛ и той е 28.02.2021 г., но предвид че това е неприсъствен ден (неделя), крайният срок за подаване на справките е до 01.03.2021 г.

………….

Евгения ПОПОВА, данъчен експерт
___________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2021 г. на списание „Счетоводство, данъци и право”, както и в ЕПИ „Счетоводство и данъци”.

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина