Меню

Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2022 година

Тримесечие

Месец

Календарни дни

Седмична почивка (събота и неделя)

Официални празници по
чл. 154,
ал. 1 КТ

Неработни дни

Работни дни

Месечна
норма
работни
часове

1

2

3

4

5

6

7 = 3–6

8 = 7 х 8 ч/д.

ПЪРВО

януари

31

10

1

11

20

160

февруари

28

8

-

8

20

160

март

31

8

1

9

22

176

Общо

 

90

26

2

28

62

496

ВТОРО

април

30

9

4

11*

19

152

май

31

9

4

11

20

160

юни

30

8

-

8

22

176

Общо

 

91

26

8

30

61

488

ТРЕТО

юли

31

10

-

10

21

168

август

31

8

-

8

23

184

септември

30

8

2

10

20

160

Общо

 

92

26

2

28

64

512

ЧЕТВЪРТО

октомври

31

10

-

10

21

168

ноември

30

8

1

8**

22

176

декември

31

9

3

12*

19

152

Общо

 

92

27

4

30

62

496

ОБЩО
ЗА ГОДИНАТА

 

365

105

16

116

249

1992

СРЕДНО­МЕСЕЧНО

 

 

 

 

 

20,75

166

* Официален празник съвпада с почивен ден.
** Официален празник, неприсъствен ден за всички учебни заведения.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...