Меню

Общи индекси на потребителските цени

Месеци

2020 г.

2021 г.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

Февруари 2020 г.

100,0

                       

Март 2020 г.

99,4

100,0

                     

Април 2020 г.

98,8

99,4

100,0

                   

Май 2020 г.

98,5

99,1

99,7

100,0

                 

Юни 2020 г.

98,1

98,7

99,3

99,6

100,0

               

Юли 2020 г.

98,6

99,2

99,8

100,1

100,5

100,0

             

Август 2020 г.

98,6

99,2

99,8

100,1

100,5

100,0

100,0

           

Септември 2020 г.

98,0

98,6

99,2

99,5

99,9

99,4

99,4

100,0

         

Октомври 2020 г.

98,6

99,2

99,8

100,1

100,5

100,0

100,0

100,6

100,0

       

Ноември 2020 г.

98,7

99,3

99,9

100,2

100,6

100,1

100,1

100,7

100,1

100,0

     

Декември 2020 г.

99,2

99,8

100,4

100,7

101,1

100,7

100,8

101,2

100,6

100,5

100,0

   

Януари 2021 г.

99,4

100,0

100,6

100,9

101,3

100,9

101,0

101,4

100,8

100,7

100,2

100,0

 

Февруари 2021 г.

100,0

100,6

101,2

101,5

101,9

102,5

101,6

102,0

101,4

101,3

100,8

100,6

100,0

Годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е -0,1%.
* Информацията е по данни на НСИ и е актуална към 31.03.2021 г.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...