Цени за абонамент на ЕПИ

Вие можете да се абонирате за продуктите ЕПИ по всяко време на годината. Абонаментът можете да направите чрез нашите търговски представители в страната, директно в офиса на издателството, чрез изпращане на заявки на нашия адрес или ето тук.


I. Desktop версия на компютърните продукти ЕПИ 5.0 – локална и мрежова инсталация.
Продуктите могат да се ползват само с годишен абонамент

1. Цените за абонамент на продуктите ЕПИ отразяват цените за начално зареждане и цените за периодична актуализация.
2. Абонатите, желаещи да ползват продуктите ЕПИ в мрежа, имат възможност да изберат един от следните два възможни варианта:
Първи вариант: Ползване на продуктите на точно определени компютри в мрежата.
Всеки от тези компютри получава персонален отключващ код. Цената за абонамент се определя като за първия компютър се заплаща цената на продукта за едно работно място, а за всеки следващ – по 20 на сто от тази цена.
Втори вариант: Ползване на продуктите от всеки компютър в мрежата.
Клиентът получава отключващ код, който му позволява едновременна работа на определен брой компютри. Цената се определя на база броя компютри, ползващи по едно и също време абонираните продукти.
Цени за едногодишен абонамент на компютърните продукти ЕПИ 5.0


Първи вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите на персонално определени компютри в мрежата

Компютърен продукт Цени за едно работно място
„ЕПИ Труд и социално осигуряване“300.00
„ЕПИ Счетоводство и данъци“300.00
„ЕПИ Собственост“270.00
„ЕПИ Търговско и облигационно право“270.00
„ЕПИ Нормативни актове“150.00
„ЕПИ Архив”120.00
Пълен комплект ЕПИ1410.00

За On-line заявка на ЕПИ 5.0 – фиксирани работни станции с актуализация чрез Интернет кликнете тук


Втори вариант: Годишен абонамент при ползване на продуктите от всеки компютър в мрежата

Компютърен продукт Цени за мрежово ползване на продуктите
1-5
рм
6-10
рм
11-15 рм 16-20 рм 21-25 рм 26-30 рм 31-35 рм 36-40
рм
41-45
рм
46-50
рм
„ЕПИ Труд и социално осигуряване“600.00900.001200.001500.001800.002100.002400.002700.003000.003300.00
„ЕПИ Счетоводство и данъци“600.00900.001200.001500.001800.002100.002400.002700.003000.003300.00
„ЕПИ Собственост“540.00810.001080.001350.001620.001890.002160.002430.002700.002970.00
„ЕПИ Търговско и облигационно право“540.00810.001080.001350.001620.001890.002160.002430.002700.002970.00
„ЕПИ Нормативни актове“300.00450.00600.00750.00900.001050.001200.001350.001500.001650.00
„ЕПИ Архив”240.00360.00480.00600.00720.00840.00960.001080.001200.001320.00
Пълен комплект ЕПИ2820.004230.005640.007050.008460.009870.0011280.0012690.0014100.0015510.00

рм – работно място


ІІІ. „Цени за абонамент на компютърните продукти ЕПИ Flash – на преносима памет”.

Продуктите могат да се ползват само с годишен абонамент.
Клиентът се абонира за един или за няколко продукта ЕПИ при цената на ЕПИ за Desktop версия с актуализация чрез Интернет.
Той заплаща и стойността на преносимата /Flash/ памет в размер на 60.00лв.

За On-line заявка на компютърните продукти ЕПИ Flash кликнете тук


IV. Цени за абонамент на компютърните продукти ЕПИ On-line ( www.epi.bg )
Продуктите в този вариант могат да се ползват с годишен, шестмесечен и тремесечен абонамент

Компютърен продукт Период на абонамента
3 месеца 6 месеца 12 месеца
„ЕПИ Труд и социално осигуряване On-line“120.00204.00300.00
„ЕПИ Счетоводство On-line“120.00204.00300.00
„ЕПИ Собственост On-line“102.00174.00270.00
„ЕПИ Търговско и облигационно право On-line“102.00174.00270.00
„ЕПИ Нормативни актове On-line“72.00120.00150.00
„ЕПИ Архив On-line”60.0084.00120.00
Пълен комплект ЕПИ On-line576,00960,001410,00

За On-line заявка на компютърните продукти ЕПИ On-line кликнете тук


V. Цени за абонамент на компютърните продукти ЕПИ Изчислителни модули On-line

ЕПИ Изчислителни модули On-lineгодишен абонамент
Абонамент за една лицензия30.00 лв.
Абонамент за всяка допълнителна лицензия15.00 лв.

За On-line заявка на компютърните продукти ЕПИ Изчислителни модули On-line кликнете тук.

* Всички цени са в лева с ДДС.


0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина