Меню

здравно осигуряване

Заглавие
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.
Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2021 г.
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.