Меню

уебинар

Заглавие
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.)
Новото данъчно законодателство през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Новото данъчно законодателство през 2021 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2021 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Стоки и услуги с новата ставка от 9 %
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП