Меню

трудови отношения

Заглавие
Трудови отношения - 2023
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2023
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2023
Учебен семинар - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Трудови отношения - 2022
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021
Трудови отношения - 2021
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.
Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Трудови отношения - 2020
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Трудови отношения - 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.