Меню

социално осигуряване

Заглавие
Социално осигуряване – 2023 година
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2022
Социално осигуряване – 2022 година
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021
Социално осигуряване – 2021 година
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.
Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2021 г.
Социално осигуряване – 2020 година
Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Социално осигуряване – 2019 г.
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни