Меню

семинар – есен 2022

Заглавие
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО за 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на ЗДДФЛ за 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2023 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на облагането на доходите на физическите лица за 2022 г. Промените за 2023 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на изпълнителния процес
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г. Ревизии и проверки по ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси и практика по ЗАНН
Присъствен семинар и уебинар - Организация на защитата на личните данни
Присъствен семинар и уебинар - Практически въпроси на вещното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на гражданското и облигационното право
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на Гражданския процес
Присъствен семинар и уебинар - Неизпълнение на договора
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на обществените поръчки - Есен 2022
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2022