Меню

семинар

Заглавие
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. Промените в данъчните закони за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2019 г.
Промените в данъчните закони за 2019 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.