Меню

Регламент (ЕС) 2016/679

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Организация на защитата на личните данни
Присъствен семинар и уебинар - Длъжностно лице по защита на данните
Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност
Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения