Меню

НОИ

Заглавие
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Социално осигуряване - 2018
Социално осигуряване - 2017
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Социално осигуряване - 2016
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Социално осигуряване - 2015 г.
Труд и право