Меню

лични данни

Заглавие
Присъствен семинар и уебинар - Защитата на личните данни. практически въпроси
Присъствен семинар и уебинар - Организация на защитата на личните данни
Присъствен семинар и уебинар - Длъжностно лице по защита на данните
Присъствен семинар и уебинар - Длъжностно лице по защита на данните
Прилагане на защитата на личните данни
Учебен уебинар в Zoom – Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните
Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти
Длъжностно лице по защита на данните в общините, областните администрации и общинските предприятия
Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови стандарти в защитата на личните данни. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Какви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 03
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения