Меню

КСО

Заглавие
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Социално осигуряване - 2018
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Социално осигуряване - 2017
Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 относно подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила от 01.01.2017 г.
Семинар по промените в кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му. Практически въпроси по уредбата на трудовите отношения. Новата уредба на командироването при предоставяне на услуги
Семинар по уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Социално осигуряване - 2016
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Кодекс за социално осигуряване
Труд и право