Меню

ДДС

Заглавие
Корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 г. Промените за 2023 г.
Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори
Присъствен семинар - Данъци и счетоводство - Пролет 2022
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Присъствен семинар и уебинар - Промените в данъчните закони за 2022 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г. Актуални въпроси на ДОПК
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2015 г., кн. 11
Семинар по счетоводство и данъци
Счетоводство, данъци и право