Меню

Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове

Заглавие
Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016 г.
Обществени поръчки 2016 г.