Меню

2019

Заглавие
Промените в гражданския процесуален кодекс
Трудов календар през 2020 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
Преобразуване на търговски дружества
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. Промените в данъчните закони за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Социално осигуряване – 2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г.
Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г.
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2019 г.
Трудови отношения - 2019 г.
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 01
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 01