Меню

2018

Заглавие
Официални празници през 2020 година
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 и 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Годишно счетоводно приключване на 2018 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите
Подоходното облагане във въпроси и отговори
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения
Счетоводство - 2018 г.
Трудови отношения 2018
Официални празници през 2019 година
Трудов календар през 2018 година при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден
Кратък обзор на промените в счетоводното и данъчното законодателство, въведени посредством ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.
Задължително застраховане за риска „трудова злополука” и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г. - Заповед № РД 01-883 от 03.11.2017 г. на МТПС
Новото данъчно законодателство през 2018 г.