Меню

Семинар в Русе

Заглавие
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на зкпо за 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на ЗДДФЛ за 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2023 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Защита на личните данни
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.