Меню

Семинар в Плевен

Заглавие
Учебен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2022 и 2023 г.
Учебен семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Защита на личните данни. Промените в правната уредба. Практически решения
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г. Промените в данъчните закони за 2019 г.
Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.