Sidebar

Меню

Александър Георгиев, юрист

Последните промени в Закона за пътищата (ЗП), приети със Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.), са насочени към създаване на нови и промяна на съществуващите нормативни текстове, с които се регламентира начинът за определяне, изчисляване и събиране на таксите за използване на платената пътна мрежа в страната.

Промените се налагат с оглед изпълнение на изискванията на Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и с препоръките на Световната банка от доклад от 30.09.2015г., касаещ разработване на цялостна визия за въвеждането на електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване.

Прочети още...

Обн. ДВ. бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. ДВ. бр. 88 от 27.10.2000 г., изм. ДВ. бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. ДВ. бр. 47 от 10.05.2002 г., изм. ДВ. бр. 118 от 20.12.2002 г., изм. ДВ. бр. 9 от 31.01.2003 г., изм. ДВ. бр. 112 от 23.12.2003 г., изм. ДВ. бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2004 г., изм. ДВ. бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. ДВ. бр. 104 от 27.12.2005 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11.04.2006 г., изм. ДВ. бр. 36 от 2.05.2006 г., изм. ДВ. бр. 64 от 8.08.2006 г., изм. ДВ. бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 105 от 22.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 108 от 29.12.2006 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20.07.2007 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. ДВ. бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. ДВ. бр. 12 от 13.02.2009 г., изм. ДВ. бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. ДВ. бр. 41 от 2.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 75 от 18.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16.10.2009 г., изм. ДВ. бр. 93 от 24.11.2009 г., изм. ДВ. бр. 87 от 5.11.2010 г., изм. ДВ. бр. 19 от 8.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 39 от 20.05.2011 г., изм. ДВ. бр. 55 от 19.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 38 от 18.05.2012 г., изм. ДВ. бр. 44 от 12.06.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26.07.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 16 от 25.02.2014 г., изм. ДВ. бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28.11.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 10 от 6.02.2015 г., изм. ДВ. бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. ДВ. бр. 37 от 22.05.2015 г., доп. ДВ. бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 101 от 22.12.2015 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15.04.2016 г., доп. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 11 от 31.01.2017 г., изм. ДВ. бр. 89 от 7.11.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 96 от 1.12.2017 г., доп. ДВ. бр. 31 от 10.04.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 18.12.2018 г.

Прочети още...

Книги

  • Актуални

  • Очаквани