Меню

Повече справочна и координатна информация ще намерите в компютърните информационни продукти ЕПИ на ИК „Труд и право”.

Минимална работна заплата за страната за периода 2000 - 2021

В сила от Размер в лева Правно основание
01.02.2000 г. 75,00 ПМС № 12 от 14.02.2000 г.
(ДВ, бр. 15 от 2000 г.)
01.10.2000 г. 79,00 ПМС № 213 от 09.10.2000 г.
(ДВ, бр. 85 от 2000 г.)
01.04.2001 г. 85,00 ПМС № 64 от 16.03.2001 г.
(ДВ, бр. 28 от 2001 г.)
01.10.2001 г. 100,00 ПМС № 209 от 21.09.2001 г.
(ДВ, бр. 82 от 2001 г.)
01.01.2003 г. 110,00 ПМС № 1 от 03.01.2003 г.
(ДВ, бр. 4 от 2003 г.)
01.01.2004 г. 120,00 ПМС № 7 от 16.01.2004 г.
(ДВ, бр. 6 от 2004 г.)
01.01.2005 г. 150,00 ПМС № 12 от 21.01.2005 г.
(ДВ, бр. 10 от 2005 г.)
01.01.2006 г. 160,00 ПМС № 8 от 20.01.2006 г.
(ДВ, бр. 10 от 2006 г.)
01.01.2007 г. 180,00 ПМС № 324 от 06.12.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.)
01.01.2008 г. 220,00 ПМС № 1 от 11.01.2008 г.
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)
01.01.2009 г. 240,00 ПМС № 1 от 10.01.2009 г.
(ДВ, бр. 4 от 2009 г.)
01.01.2010 г. 240,00 ПМС № 326 от 30.12.2009 г.
(ДВ, бр. 2 от 2010 г.)
01.01.2011 г.
01.09.2011 г. 270,00 ПМС № 180 от 30.06.2011 г.
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.)
01.05.2012 г. 290,00 ПМС № 300 от 10.11.2011 г.
(ДВ, бр. 91 от 2011 г.)
01.01.2013 г. 310,00 ПМС № 250 от 11.10.2012 г.
(ДВ, бр. 80 от 2012 г.)
01.01.2014 г. 340,00 ПМС № 249 от 31.10.2013 г.
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.)
01.01.2015 г. 360,00 ПМС № 419 от 17.12.2014 г.
(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)
01.07.2015 г. 380,00
01.01.2016 г. 420,00 ПМС № 375 от 28.12.2015 г.
(ДВ, бр. 1 от 2016 г.)
01.01.2017 г. 460,00 ПМС № 141 от 13.07.2017 г.
(ДВ, бр. 58 от 2017 г.)
01.01.2018 г. 510,00 ПМС № 316 от 20.12.2017 г.
(ДВ, бр. 102 от 2017 г.)
01.01.2019 г. 560,00 ПМС № 320 от 20.12.2018 г.
(ДВ, бр. 107 от 2018 г.)
01.01.2020 г. 610,00 ПМС № 350 от 19.12.2019 г.
(ДВ, бр. 101 от 2019 г., изм. бр. 9 от 2020 г.)
01.01.2021 г. 650,00 ПМС № 331 от 26.11.2020 г.
(ДВ, бр. 103 от 2020 г.)

Средномесечна работна заплата и средномесечен осигурителен доход

Средномесечна работна заплата, обявена от НСИ

Година

I тр.

1 мес

II тр

1 мес

III тр

1 мес

IV тр

1 мес

Средна годишна

Средно месечна

1948

               

121 325

10 110

1949

               

127 025

10 585

1950

               

136 750

11 396

1951

               

147 925

12 327

1952

               

6 462

539

1953

               

6 948

579

1954

               

7 347

612

1955

               

7 535

628

1956

               

7 781

648

1957

               

8 151

679

1958

               

8 350

696

1959

               

8 642

720

1960

               

9 385

782

1961

               

9 932

828

1962

               

1 020

85,00

1963

               

1 051

87,58

1964

               

1 076

89,67

1965

               

1 109

92,42

1966

               

1 157

96,42

1967

               

1 284

107,00

1968

               

1 366

113,83

1969

               

1 406

117,17

1970

               

1 486

123,83

1971

               

1 518

126,50

1972

               

1 571

130,92

1973

               

1 670

139,17

1974

               

1 704

142,00

1975

               

1 757

146,42

1976

               

1 777

148,08

1977

               

1 817

151,42

1978

413

137,67

445

148,33

461

153,67

565

188,33

1 887

157,25

1979

431

143,67

458

152,67

476

158,67

608

202,67

1 979

164,92

1980

494

164,67

521

173,67

538

179,33

633

211,00

2 190

182,50

1981

514

171,33

547

182,33

565

188,33

665

221,67

2 299

191,58

1982

542

180,67

543

181,00

577

192,33

701

233,67

2 363

196,92

1983

553

184,33

574

191,33

582

194,00

681

227,00

2 393

199,42

1984

563

187,67

584

194,67

606

202,00

730

243,33

2 488

207,33

1985

571

190,33

615

205,00

631

210,33

743

247,67

2 564

213,67

1986

608

202,67

641

213,67

660

220,00

783

261,00

2 697

224,75

1987

628

209,33

658

219,33

674

224,67

842

280,67

2 812

234,33

1988

662

220,67

688

229,33

718

239,33

950

316,67

3 025

252,08

1989

695

231,67

731

243,67

801

267,00

1 054

351,33

3 292

274,33

1990

863

287,67

969

323,00

1 067

355,67

1 635

545,00

4 533

377,75

1991

1 540

513,33

2 300

766,67

3 018

1 006,00

5 572

1 857,33

12 141

1 011,75

1992

4 662

1 554,00

5 454

1 818

6 421

2 140,33

7 989

2 663,00

24 568

2 047,33

1993

7 396

2 465,33

8 898

2 966

9 927

3 309,00

11 709

3 903,00

38 776

3 231,33

1994

11 466

3 822,00

13 296

4 432

14 710

4 903,33

18 186

6 062,00

59 525

4 960,42

1995

18 534

6 178,00

21 405

7 135

23 150

7 716,67

25 835

8 611,67

91 166

7 597,00

1996

25 433

8 477,67

31 212

10 404

41 640

13 880,00

61 545

20 515,00

159 228

13 269,00

 

Средномесечна работна заплата за страната за периода
1997 – 1999 г. , обявена от Националния статистически институт

 

1997 г. /лв./

1998 г. /лв./

1999 г. /лв./

СРЕДНОМЕСЕЧНА

127 909,42

183 250,33

201

СРЕДНОГОДИШНА

1 534 913

2 199 004

2 412

ЯНУАРИ

30 322

159 480

183 368

ФЕВРУАРИ

55 909

160 333

182 758

МАРТ

101 617

171 930

193 111

АПРИЛ

117 995

175 095

192 412

МАЙ

137 301

174 865

201 197

ЮНИ

152 230

180 575

197 043

ЮЛИ

146 690

179 763

199,83

АВГУСТ

148 124

178 093

200,09

СЕПТЕМВРИ

166 750

187 998

210,91

ОКТОМВРИ

161 765

183 862

201,95

НОЕМВРИ

169 738

183 745

205,32

ДЕКЕМВРИ

185 173

190 410

211,47

Средномесечен осигурителен доход за страната след 1996 г., обявен от
Националния осигурителен институт

Година 1997 1998 1999 2000 2001

2002

2003 2004 2005 2006

СРЕДНО-ГОДИШЕН

113557

164 790

180,05

217,11

242,96

259,75

280,76

308,80

331,62

354,50

ЯНУАРИ

27 782

152 017

177 303

192,10

230,68

248,45

276,08

290,23

319,29

339,83

ФЕВРУАРИ

52 713

150 119

175 802

195,53

221,10

245,76

273,19

288,60

316,50

338,47

МАРТ

80 121

157 686

176 152

209,46

233,01

249,00

273,89

306,58

326,28

345,52

АПРИЛ

101 144

162 211

174 496

208,52

243,28

258,77

283,40

302,89

330,95

353,71

МАЙ

119 402

160 687

178 629

215,74

253,53

262,41

280,47

306,90

336,43

355,97

ЮНИ

125 833

161 619

178 851

208,23

251,61

254,14

271,37

302,95

324,16

348,38

ЮЛИ

129 270

164 605

183,92

215,66

248,07

259,44

277,69

307,78

331,50

351,36

АВГУСТ

132 939

164 840

181,88

218,11

248,63

258,68

269,61

307,92

327,76

345,24

СЕПТЕМВРИ

138 426

171 604

185,75

224,27

245,20

260,68

275,14

309,14

332,84

352,54

ОКТОМВРИ

142 115

177 458

183,23

226,35

248.92

259,07

272,16

306,81

328,31

351,39

НОЕМВРИ

150 185

180 828

183,97

248,50

259,59

271,61

282,09

315,96

340,39

361,38

ДЕКЕМВРИ

167614

183 587

186,99

252,52

265,24

285,13

328,52

356,40

370,11

404,35

 

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Средно-годишен /лв.

398,17

500,56

554,78

570,30

594,15

618,06

648,73

683,34

726,40

753,10

ЯНУАРИ

369,74

460,81

536,51

558,83

579,57

601,80

634,55

664,17

706,55

743,25

ФЕВРУАРИ

370,98

466,25

534,58

558,85

574,60

595,51

628,85

659,26

701,06

764,07

МАРТ

379,43

480,55

549,59

567,60

589,06

610,36

644,26

678,89

721,40

772,76 

АПРИЛ

385,25

489,46

555,67

568,12

598,05

620,10

646,14

687,91

727,52

 

МАЙ

382,22

488,42

556,82

568,71

592,28

615,84

651,65

681,99

723,54

 

ЮНИ

380,62

489,41

552,90

562,38

583,56

609,30

642,24

671,28

714,05

 

ЮЛИ

397,13

492,42

548,94

562,53

587,98

613,80

643,49

676,38

715,57

 

АВГУСТ

397,96

493,38

545,71

559,52

582,68

608,17

636,96

671,51

714,91

 

СЕПТЕМВРИ

406,24

509,75

558,69

568,39

595,52

621,38

647,28

683,34

724,60

 

ОКТОМВРИ

398,76

510,61

555,50

569,73

596,51

626,95

652,72

689,62

733,36

 

НОЕМВРИ

429,00

538,60

565,77

586,11

612,72

630,81

661,26

700,16

749,74

 

ДЕКЕМВРИ

473,53

584,02

597,26

612,90

636,48

661,75

694,83

735,46 

783,76

 

 

Максимален размер ("Таван") на пенсиите


на основание § 6, ал. 1 и 4 от ПЗР на КСО

В сила от:

Максимален размер на пенсиите
(в лв.)

01.01.2000 г.

160,00

01.06.2001 г.

176,00

01.06.2002 г.

186,56

01.06.2003 г.

200,00

01.06.2004 г.

420,00

01.06.2005 г.

420,00

01.01.2006 г.

455,00

01.07.2006 г.

455,00

01.07.2007 г.

490,00

01.10.2007 г.

490,00

01.07.2008 г.

490,00

01.04.2009 г.

700,00

01.04.2013 г.

770,00

01.07.2014 г.

840,00

01.01.2015 г. -
30.06.2015 г.

840,00

01.07.2015 г. -
31.12.2015 г.

910,00

Таблици за условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Считано от:

ЖЕНИ

МЪЖЕ

сбор =

възраст + стаж

сбор =

възраст + стаж

01.01.2000 г.

88 т.

55 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

98 т.

60 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2001 г.

89 т.

56 г. 33 г.

99 т.

61 г. 38 г.
01.01.2002 г.

90 т.

56 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

61 г. и 6 м. 38 г. 6 м.
01.01.2003 г.

90 т.

57 г. 33 г.

100 т.

62 г. 38 г.
01.01.2004 г.

90 т.

57 г. и 6 м. 32 г. 6 м.

100 т.

62 г. и 6 м. 37 г. 6 м.
01.01.2005 г.

91 т.

58 г. 33 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2006 г.

92 т.

58 г. и 6 м. 33 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2007 г.

93 т.

59 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2008 г.

94 т.

59 г. и 6 м. 34 г. 6 м.

100 т.

63 г. 37 г.
01.01.2009 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
от 01.01.2010 г.

94 т.

60 г. 34 г.

100 т.

63 г. 37 г.
От 01.01.2011 г.

 

60 г. 34 г.

 

63 г. 37 г.
От 01.01.2012 г.

 

60 г. и 4 месеца 34 г. и 4 месеца

 

63 г. и 4 месеца 37 г. и 4 месеца
От 01.01.2013 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2014 г.

 

60 г. и 8 месеца 34 г. и 8 месеца

 

63 г. и 8 месеца 37 г. и 8 месеца
От 01.01.2015 г.

 

60 г. и 8 месеца 35 г.

 

63 г. и 8 месеца 38 г.

След измененията и допълненията в КСО, обнародвани в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11 август 2015 г., пенсионирането в следващите години ще бъде при следните условия:

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО – трета категория труд

Година

Жени
Възраст и осигурителен стаж

Мъже
Възраст и осигурителен стаж

2016

60 години и 10 месеца възраст
35 години и 2 месеца стаж

63 години и 10 месеца възраст
38 години и 2 месеца стаж

2017

61 години възраст
35 години и 4 месеца стаж

64 години възраст
38 години и 4 месеца стаж

2018

61 години и 2 месеца възраст
35 години и 6 месеца стаж

64 години и 1 месеца възраст
38 години и 6 месеца стаж

2019

61 години и 4 месеца възраст
35 години и 8 месеца стаж

64 години и 2 месеца възраст
38 години и 8 месеца стаж

2020

61 години и 6 месеца възраст
35 години и 10 месеца стаж

64 години и 3 месеца възраст
38 години и 10 месеца стаж

2021

61 години и 8 месеца възраст
36 години стаж

64 години и 4 месеца възраст
39 години стаж

2022

61 години и 10 месеца възраст
36 години и 2 месеца стаж

64 години и 5 месеца възраст
39 години и 2 месеца стаж

2023

62 години възраст
36 години и 4 месеца стаж

64 години и 6 месеца възраст
39 години и 4 месеца стаж

2024

62 години и 2 месеца възраст
36 години и 6 месеца стаж

64 години и 7 месеца възраст
39 години и 6 месеца стаж

2025

62 години и 4 месеца възраст
36 години и 8 месеца стаж

64 години и 8 месеца възраст
39 години и 8 месеца стаж

2026

62 години и 6 месеца възраст
36 години и 10 месеца стаж

64 години и 9 месеца възраст
39 години и 10 месеца стаж

2027

62 години и 8 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 10 месеца възраст
40 години стаж

2028

62 години и 10 месеца възраст
37 години стаж

64 години и 11 месеца възраст
40 години стаж

2029

63 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2030

63 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2031

63 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2032

63 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2033

64 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2034

64 години и 3 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2035

64 години и 6 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2036

64 години и 9 месеца възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

2037

65 години възраст
37 години стаж

65 години възраст
40 години стаж

Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

Година

Жени и мъже
Възраст и осигурителен стаж

2015

65 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2020

66 години и 6 месеца възраст
15 години стаж

2016

65 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2021

66 години и 8 месеца възраст
15 години стаж

2017

66 години възраст
15 години стаж

2022

66 години и 10 месеца възраст
15 години стаж

2018

66 години и 2 месеца възраст
15 години стаж

2023

67 години възраст
15 години стаж

2019

66 години и 4 месеца възраст
15 години стаж

 

 

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 от КСО – военнослужещите по ЗОВС, държавните служители по Закона за МВР, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, по охраната на съдебната власт (чл. 391 от ЗСВ), по ЗСРС, следователите и младши следователите, държавните служители по ЗДАНС, служителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР и служители в системата на гражданска защита, държавните служители по ЗНСО).

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

52 години и 10 месеца

2023

54 години

2017

53 години

2024

54 години и 2 месеца

2018

53 години и 2 месеца

2025

54 години и 4 месеца

2019

53 години и 4 месеца

2026

54 години и 6 месеца

2020

53 години и 6 месеца

2027

54 години и 8 месеца

2021

53 години и 8 месеца

2028

54 години и 10 месеца

2022

53 години и 10 месеца

2029

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 4 и 7 от КСО – служителите на длъжности от летателния състав, парашутисти, екипажи на подводни съдове и водолазния състав, служителите на длъжност „водолаз” в ГД ПБЗН на МВР.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69а от КСО – балерини, балетисти или танцьори в културни организации.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 от КСО – лица, работили 10 години при условията на първа категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2016

48 години

52 години и 10 месеца

2017

48 години и 4 месеца

53 години

2018

48 години и 8 месеца

53 години и 2 месеца

2019

49 години

53 години и 4 месеца

2020

49 години и 4 месеца

53 години и 6 месеца

2021

49 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2022

50 години

53 години и 10 месеца

2023

50 години и 4 месеца

54 години

2024

50 години и 8 месеца

54 години и 2 месеца

2025

51 години

54 години и 4 месеца

2026

51 години и 4 месеца

54 години и 6 месеца

2027

51 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2028

52 години

54 години и 10 месеца

2029

52 години 4 месеца

55 години

2030

52 години и 8 месеца

55 години

2031

53 години

55 години

2032

53 години и 4 месеца

55 години

2033

53 години и 8 месеца

55 години

2034

54 години

55 години

2035

54 години и 4 месеца

55 години

2036

54 години и 8 месеца

55 години

2037

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 от КСО - лица, работили 15 години при условията на втора категория труд, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168 или са променили осигуряването си по чл. 4в.

Година

Жени

Мъже

2015

52 години и 8 месеца

57 години и 8 месеца

2016

53 години

57 години и 10 месеца

2017

53 години и 4 месеца

58 години

2018

53 години и 8 месеца

58 години и 2 месеца

2019

54 години

58 години и 4 месеца

2020

54 години и 4 месеца

58 години и 6 месеца

2021

54 години и 8 месеца

58 години и 8 месеца

2022

55 години

58 години и 10 месеца

2023

55 години и 4 месеца

59 години

2024

55 години и 8 месеца

59 години и 2 месеца

2025

56 години

59 години и 4 месеца

2026

56 години и 4 месеца

59 години и 6 месеца

2027

56 години и 8 месеца

59 години и 8 месеца

2028

57 години

59 години и 10 месеца

2029

57 години и 4 месеца

60 години

2030

57 години и 8 месеца

60 години

2031

58 години

60 години

2032

58 години и 4 месеца

60 години

2033

58 години и 8 месеца

60 години

2034

59 години

60 години

2035

59 години и 4 месеца

60 години

2036

59 години и 8 месеца

60 години

2037

60 години

60 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 3 от КСО -  лица, работили 10 години при условията на чл. 104, ал. 3 КСО.

Година

Жени

Мъже

2015

47 години

52 години

2016

47 години и 2 месеца

52 години и 2 месеца

2017

47 години и 4 месеца

52 години и 4 месеца

2018

47 години и 6 месеца

52 години и 6 месеца

2019

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2020

47 години и 10 месеца

52 години и 10 месеца

2021

48 години

53 години

2022

48 години и 2 месеца

53 години и 2 месеца

2023

48 години и 4 месеца

53 години и 4 месеца

2024

48 години и 6 месеца

53 години и 6 месеца

2025

48 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2026

48 години и 10 месеца

53 години и 10 месеца

2027

49 години

54 години

2028

49 години и 2 месеца

54 години и 2 месеца

2029

49 години и 4 месеца

54 години и 4 месеца

2030

49 години и 6 месеца

54 години и 6 месеца

2031

49 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2032

49 години и 10 месеца

54 години и 10 месеца

2033

50 години

55 години

2034

50 години и 2 месеца

55 години

2035

50 години и 4 месеца

55 години

2036

50 години и 6 месеца

55 години

2037

50 години и 8 месеца

55 години

2038

50 години и 10 месеца

55 години

2039

51 години

55 години

2040

51 години и 2 месеца

55 години

2041

51 години и 4 месеца

55 години

2042

51 години и 6 месеца

55 години

2043

51 години и 8 месеца

55 години

2044

51 години и 10 месеца

55 години

2045

52 години

55 години

2046

52 години и 2 месеца

55 години

2047

52 години и 4 месеца

55 години

2048

52 години и 6 месеца

55 години

2049

52 години и 8 месеца

55 години

2050

52 години и 10 месеца

55 години

2051

53 години

55 години

2052

53 години и 2 месеца

55 години

2053

53 години и 4 месеца

55 години

2054

53 години и 6 месеца

55 години

2055

53 години и 8 месеца

55 години

2056

53 години и 10 месеца

55 години

2057

54 години

55 години

2058

54 години и 2 месеца

55 години

2059

54 години и 4 месеца

55 години

2060

54 години и 6 месеца

55 години

2061

54 години и 8 месеца

55 години

2062

54 години и 10 месеца

55 години

2063

55 години

55 години

Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 от КСО - лица, които работят при условията на чл. 104, ал. 3 КСО, ако трудовият им договор бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда.

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2015

45 години

2031

47 години и 8 месеца

2016

45 години и 2 месеца

2032

47 години и 10 месеца

2017

45 години и 4 месеца

2033

48 години

2018

45 години и 6 месеца

2034

48 години и 2 месеца

2019

45 години и 8 месеца

2035

48 години и 4 месеца

2020

45 години и 10 месеца

2036

48 години и 6 месеца

2021

46 години

2037

48 години и 8 месеца

2022

46 години и 2 месеца

2038

48 години 10 месеца

2023

46 години и 4 месеца

2039

49 години

2024

46 години и 6 месеца

2040

49 години и 2 месеца

2025

46 години и 8 месеца

2041

49 години и 4 месеца

2026

46 години и 10 месеца

2042

49 години и 6 месеца

2027

47 години

2043

49 години и 8 месеца

2028

47 години и 2 месеца

2044

49 години и 10 месеца

2029

47 години и 4 месеца

2045

50 години

2030

47 години и 6 месеца

 

 

Условия за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 от КСО - учители

Година

Жени
Възраст и учителски осигурителен стаж

Мъже
Възраст и учителски осигурителен стаж

2016

57 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

60 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2017

58 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2018

58 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 1 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2019

58 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 2 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2020

58 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 3 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2021

58 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 4 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2022

58 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 5 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2023

59 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 6 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2024

59 години и 2 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 7 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2025

59 години и 4 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 8 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2026

59 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 9 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2027

59 години и 8 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 10 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2028

59 години и 10 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

61 години и 11 месеца възраст
30 години и 8 месеца стаж

2029

60 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2030

60 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2031

60 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2032

60 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2033

61 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2034

61 години и 3 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2035

61 години и 6 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2036

61 години и 9 месеца възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

2037

62 години възраст
25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст
30 години и 8 месеца стаж

 

Минимална работна заплата за страната за периода 2000 - 2020

В сила от

Размер (в лева)

Правно основание

01.02.2000 г.

75,00

ПМС № 12 от 14.02.2000 г.
(ДВ, бр. 15 от 2000 г.)

01.10.2000 г.

79,00

ПМС № 213 от 09.10.2000 г.
(ДВ, бр. 85 от 2000 г.)

01.04.2001 г.

85,00

ПМС № 64 от 16.03.2001 г.
(ДВ, бр. 28 от 2001 г.)

01.10.2001 г.

100,00

ПМС № 209 от 21.09.2001 г.
(ДВ, бр. 82 от 2001 г.)

01.01.2003 г.

110,00

ПМС № 1 от 03.01.2003 г.
(ДВ, бр. 4 от 2003 г.)

01.01.2004 г.

120,00

ПМС № 7 от 16.01.2004 г.
(ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

01.01.2005 г.

150,00

ПМС № 12 от 21.01.2005 г.
(ДВ, бр. 10 от 2005 г.)

01.01.2006 г.

160,00

ПМС № 8 от 20.01.2006 г.
(ДВ, бр. 10 от 2006 г.)

01.01.2007 г.

180,00

ПМС № 324 от 06.12.2006 г.
(ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

01.01.2008 г.

220,00

ПМС № 1 от 11.01.2008 г.
(ДВ, бр. 6 от 2008 г.)

01.01.2009 г.

240,00

ПМС № 1 от 10.01.2009 г.
(ДВ, бр. 4 от 2009 г.)

01.01.2010 г.

240,00

ПМС № 326 от 30.12.2009 г.
(ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

01.01.2011 г.

01.09.2011 г.

270,00

ПМС № 180 от 30.06.2011 г.
(ДВ, бр. 51 от 2011 г.)

01.05.2012 г.

290,00

ПМС № 300 от 10.11.2011 г.
(ДВ, бр. 91 от 2011 г.)

01.01.2013 г.

310,00

ПМС № 250 от 11.10.2012 г.
(ДВ, бр. 80 от 2012 г.)

01.01.2014 г.

340,00

ПМС № 249 от 31.10.2013 г.
(ДВ, бр. 97 от 2013 г.)

01.01.2015 г.

360,00

ПМС № 419 от 17.12.2014 г.
(ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

01.07.2015 г.

380,00

01.01.2016 г.

420,00

ПМС № 375 от 28.12.2015 г.
(ДВ, бр. 1 от 2016 г.)

01.01.2017 г.

460,00

ПМС № 141 от 13.07.2017 г.
(ДВ, бр. 58 от 2017 г.)

01.01.2018 г.

510,00

ПМС № 316 от 20.12.2017 г.
(ДВ, бр. 102 от 2017 г.)

01.01.2019 г.

560,00

ПМС № 320 от 20.12.2018 г.
(ДВ, бр. 107 от 2018 г.)

01.01.2020 г.

610,00

ПМС № 350 от 19.12.2019 г.
(ДВ, бр. 101 от 2019 г.)

 

Още статии ...

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...