Меню

Издателски комплекс „Труд и право” е създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
В издателството работи екип от висококвалифицирани специалисти: редактори, компютърни експерти, специалисти по продажби и маркетинг, счетоводители.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Хермес прес” ООД - София, и печатница „Мултипринт” ООД.

Ние работим за Вас

ИК „Труд и право” Ви предлага:
 1. четири месечни списания;
 2. пет книги-годишници;
 3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
 4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, ИК „Труд и право” организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Издателските и експертните продукти на ИК „Труд и право” - Вашата връзка с професионалната информация

Печатните издания и компютърните продукти на ИК „Труд и право” Ви предлагат комплексни и прецизни знания в най-важните области:

 • трудово право и държавна служба;
 • социално и здравно осигуряване;
 • социално подпомагане и социални услуги;
 • счетоводство и данъци;
 • финансово управление;
 • митници;
 • застраховане;
 • вещно, семейно и наследствено право;
 • интелектуална собственост;
 • устройство на територията, кадастър и имотен регистър;
 • търговско право;
 • обществени поръчки;
 • национални и европейски пазари;
 • публично предлагане на ценни книжа, финансови пазари;
 • конкуренция;
 • защита на потребителите.

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” съдържат:

 • нормативна уредба;
 • съдебна и арбитражна практика;
 • писма и указания на държавни органи;
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
 • административно-правни процедури и приложни документи;
 • богата делова и координатна информация.


Ние публикуваме всичко и само това, което Ви е необходимо в професионалното ежедневие

Чрез нашите издания и продукти за Вас работят над 300 автори и консултанти – водещи специалисти в своите области, преки участници в нормотворческия процес и в правоприлагането, авторитетни учени, преподаватели и консултанти, уважавани експерти в държавни органи.
ИК „Труд и право” осъществява професионално взаимодействие с експертните екипи на министерствата, агенциите и другите национални институции, със съдии от върховните и апелативни съдилища, с водещите преподаватели от ВУЗ в София и в страната, с екипите на най-големите адвокатски, консултантски и счетоводни къщи и прочее.
Ние работим в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на юристите, Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за защита на конкуренцията и прочее.

Нашите търговски представители

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се разпространяват от десетки упълномощени търговски представители в цялата страна.
Нашите търговски представители са предимно експерти - юристи, икономисти, социолози, инженери. Заедно с нашите продукти, те предлагат и цяла гама от експертни услуги – информация, консултации, обучение и експертно съдействие.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” сами търсят своите читатели – те се предлагат там, където е адресът, офисът, домът на читателя.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се предлагат и от всички по-големи разпространителски фирми в страната. Те могат да се намерят в книжарници, библиотеки или на улични щандове.
Всички наши продукти могат да бъдат закупени пряко от офиса на издателството, от нашата Интернет-книжарница или да бъдат доставени на място по заявка на клиента.

Ние правим закона достъпен за всички

Издателските и експертни продукти на ИК „Труд и право” се ползват от хиляди специалисти в цялата страна.
Изданията и продуктите с марката „Труд и право” присъстват в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства, агенции, общини и областни администрации. Те са в съдебните зали, във всички големи предприятия, в офисите на фирми, адвокатски, нотариални, счетоводни и консултантски кантори.
С течение на годините се формира трайна аудитория от клиенти и абонати, които се доверяват на нашите продукти, независимо от нарастващата конкуренция.

Професионализъм в знанията,
коректност в отношенията,
взаимно доверие в работата,
полза за всеки от резултата -
това свързва читателите, разпространителите, авторите, консултантите и издателите в голямата общност „Труд и право”.

 

„Има само едно добро – знанието,
и едно зло – невежеството.”
Сократ


Вече сме в дните на нашия юбилей.

Точно преди 25 години спонтанно и сякаш на шега издадохме първото си списание „Труд и право“. Тръгнахме по тази пътека и тя се превърна в широк друм – списание след списание, годишник след годишник, книга след книга.

След 5 години пътят ни стана двулентов – учредихме Националния консултантски център „Решение“ и към изданията ни се заредиха учебните семинари.

Отговорихме на предизвикателствата на времето и създадохме компютърните информационни продукти ЕПИ.

Естествено е – юбилеите са дни на равносметка за стореното, за извървения път. И ще кажем:

 • четири месечни списания;
 • пет книги-годишници;
 • пет компютърни информационни продукти;
 • стотици професионални издания;
 • стотици учебни семинари в страната и в чужбина.

Но едно е да кажеш какво си направил и какво си сътворил, а съвсем друго е – и това е истински важното, да чуеш мнението и оценката на другите – участниците в съзиданието, адресатите и ползвателите на твоите продукти.

Защото нашата съдба, нашата мисия, нашата дейност през всичките тези години са били да дадем шанс за утвърждаване на правото във всяка обществена дейност – не само като разбиране, но и като възприемане, като начин на мисъл и действие.

Сега, покрай двата ни юбилея, се докосваме за пореден път до думите „признание“ и „благодарност“. Получаваме поздравления, не – истински послания, от ползватели на нашите издателски продукти, от участници в семинарите ни, от изявените ни автори и лектори, от нашите най-добри търговски представители, от трайните ни партньори. Четем и се затрогваме от толкова много приятелски слова, от толкова много похвала за дейността ни. Дори и да махнем празничната „глазура“ на тези приятелски послания, ще остане най-същественото – нашата голяма издателска общност е приютила стотици хора на знанието, нашите издателски и експертни продукти са влезли и вече са част от професионалния живот на хиляди хора на знанието.

А ако погледнем и зад хоризонта, само знаещият човек – този, на когото служим, е истински свободен – и социално, и духовно. Значи – нашата просветителска дейност се родее със свободата.
И така смятаме да продължим и в бъдеще.
Защото носим в себе си силата на Вашето доверие.
Защото знаем, че така ще Ви бъдем най-много полезни.
А нашето признание и благодарност е към всички хора, с които вървяхме, вървим и ще вървим заедно по широкия път на просвещението:

 • към авторите, консултантите и лекторите – висококласни и уважавани специалисти, които добросъвестно и щедро споделят своите знания в книги, статии и лекции;
 • към творческия екип на „МТ Студио“ и „М2 Дизайн, с които рамо до рамо подготвяме изданията и компютърните ни продукти;
 • към печатниците „Циан“ ЕООД и „Мултипринт“ ООД, които с професионализъм и вещина печатат всички наши издания;
 • към десетките ни търговски представители, които дръзновено и компетентно разпространяват нашите продукти в цялата страна;
 • към всеотдайните екипи на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, с които сме вплели съдбите си в общата ни мисия.

А най-голямо признание и благодарност – към Вас, хилядите читатели и клиенти, които ни се доверяват и вярват в нас!

Асен Ризов
Валентина Милева

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...