Меню

Приятели и партньори


Сърдечно приветствам целия Ви екип по случай юбилейните годишнини – 25 години ИК „Труд и право“ и 20 години НКЦ „Решение“. През тези години „Труд и право“ се превърна в център на голяма издателска и просветителска общност, обединена от мисията да създава и разпространява професионални знания и експертни решения в областта на правото, икономиката и социалната дейност. Днес, марката „Труд и право“ е знак за професионализъм и висок стандарт в издателската и консултантската дейност. В основата на този безспорен успех са Вашите управленски умения и човешки добродетели, високият професионализъм на издателския екип, почтеността и коректността в отношенията с партньорите и уважението към ползвателите на Вашите издателски и експертни продукти.
Пожелавам на екипите на „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ да запазят високия професионализъм в работата и коректността в отношенията, за да имат още много години доверието на своите читатели и партньори.
Честит юбилей и за много години!

Доц. д-р Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика

Честит празник!

Най-голямото постижение на Издателство „Труд и право“ и на Консултантския център „Решение“ е, че със своята неуморна и плодотворна дейност спечелиха доверието на читателите и на участниците в семинарите.
Желая им: на Издателството – да продължи да издава интересни книги и списания в голям тираж, който бързо се изчерпва, а на Консултантския център – да расте броят на участниците в обучението, които очакват с нетърпение всеки следващ семинар.
С най-добри чувства и пожелания за много години и на добър час до нови годишнини и юбилеи!

Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

В Издателската къща „Труд и право“
се трудят със мерак и много здраво.
За мен е чест да съм, макар частица,
от скъпоценната им броеница
от светли умове, прекрасни хора,
че те просвета сеят, без умора.

Проф. д-р Огнян Герджиков

Уважаеми приятели!
Как бързо тече времето. Изминаха 25 години от началото на една смела инициатива.
Имах честта и удоволствието да наблюдавам и да участвам в първите стъпки, да приветствам всяко ново начинание, да се радвам на всеки успех. Както хиляди читатели очаквах нетърпеливо всяка от дванадесетте книжки на месечните списания година след година, академичните трудове на известни на всеки български юрист автори, творческите прояви на млади колеги – амбициозни и способни. А книжките се трупаха, все по красиво и функционално оформяни, все по- издържани по съдържание. Дейността на Издателски комплекс „Труд и право“, богата и разнообразна, винаги е била в полза на читателя в един широк набор от теми в класическите месечни издания и в компютърните информационни продукти, в респектиращите томове, разработващи материи от основните дялове на правото, с представянето и анализирането на съдебната практика и многобройните идеи и предложения, отстоявани в срещи и дискусии. Да е близко до всеки юрист, до всеки правоприлагащ, до всеки интересуващ се сериозно от правото. И всичко това поднесено майсторски.
Годините 25 са знак за зрялост и набрана енергия, на овладян професионализъм. Помислете за знанието, което ни дава щедро „Труд и право“, помислете за отговорите по важни и актуални въпроси, за идеите и аргументацията. За всичко това – признание и благодарност. Благодарност и за популяризаторската дейност, за възпитателното въздействие. И за всичко онова, което Издателският комплекс прави за своите читатели. Припомнете си за заряда, който носят всички негови издания. И поредната книжка – помощник, съветник и приятел, и поредният семинар, и дори годишните календари, посрещани с радост, разгръщани с удоволствие.
За всичко това, което ни дава, ние, читателите, отвръщаме с обич и вярност към благородното дело, на което са се посветили сътрудниците на ИК „Труд и право“. През всичките тези 25 години той е наш помощник, учител, приятел, съпричастен към вълненията, успехите и трудностите в ежедневната ни работа.
Мили приятели,уважаеми господин Ризов, уважаема госпожо Милева! Здраве и сили на вас, на вашите близки, на вашите сътрудници – на всички, които осъществиха това голямо научно дело. На Вас и на изданията много сполука, много добри идни дни и просперитет.

Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова

Скъпи приятели,

С удоволствие Ви поздравявам във връзка с двата юбилея - 25 години ИК „Труд и право“ и 20 години НКЦ „Решение“.

Родени в трудни години, Вие устояхте на бури и ветрове, и преодоляхте тежки периоди в кризисни времена. Затова днес имате основание да посрещнете юбилея с усмивка, задоволство и гордост от постигнатото! А то е никак не е малко, защото успяхте и изградихте, развихте, затвърдихте и се наложихте като най-авторитетното специализирано издателство в страната. И не само това! ИК „Труд и право“ вече е един просветителски център за правни знания, който чрез многоликата си консултантска и обучителна дейност, чрез стотиците си сборници, списания и книги достига до най-широката аудитория, която Ви вярва, и сверява часовника си с Вас. Десетките високо ерудирани автори, които привлякохте във Вашия екип, разпръскват най-актуална правна информация и знание – така необходими, но и търсени, както от студенти, консултанти и граждани, така и от експерти и специалисти ангажирани в правораздаването, съдебната и изпълнителната власт.
Бих искал да отправя към Вас и специална благодарност за това, че сте широко отворени за благотворителни каузи и сте помогнали неведнъж в името на доброто! Благодаря Ви и за ползотворното сътрудническо, което имахме през годините в името на хората на труда!
Пожелавам здраве и щастие на членовете на двата екипа! И още много, много успехи! Вие ги заслужавате!

Пламен Димитров, Президент на КНСБ

Къде е мъдростта, която изгубихме в знанието?! Къде е знанието, което загубихме в потока от информация?
Все по-често ние, хората от правната наука и съдебната практика, си задаваме тези въпроси, заливани от законодателство в динамика и многобройни съдебни решения, които го дописват.
И в тази „джунгла“ на помощ ни идва екипът на „Труд и право“! Издига червения флаг, за да ни ориентира. С умело подбраните теми за книги, които прагматично съчетават научното знание с богатата практика на известни магистрати. С актуалните семинари, на които се обучават практикуващи юристи и на които, от опит знам, се разразяват горещи дискусии, които провокират и лекторите, и публиката.
Освен с доказан професионализъм, екипът на ИК „Труд и право“ привлича и с много приятелско отношение, с чувство за хумор и ти дава усещането за специална принадлежност към клуб от избраници.

Честита годишнина, ПРИЯТЕЛИ!

Проф. д-р Камелия Касабова

Спомням си добре деня, в който преди 25 години г-н Асен Ризов и г-жа Валентина Милева споделиха с мен идеята си да започнат издаването на списание с ясно изразена практическа насоченост, което да третира въпроси на правоприлагането в различни области. Подкрепих идеята с ентусиазъм, защото знаех от опит колко са необходими в този момент разработки на опитни юристи по отделни конкретни въпроси, възникващи на практика ежедневно, в бързо променящата се в този момент у нас обществена обстановка. Идеята успя, това всички го виждаме и дано да продължи да се развива със същия успех и занапред. Днес е трудно да си представя къде щеше да се лута закрилата на авторското право в България без стотиците статии по тази тематика, публикувани в списание „Собственост и право“ през тези 25 години.

На основателите на ИК „Труд и право“ и на целия колектив на издателството пожелавам да работят все така всеотдайно, като поддържат добрите традиции в издателската си дейност и същевременно търсят нови пътища към читателите си.

Д-р Георги Саракинов, член на Редакционния съвет на списание „Собственост и право“ през тези 25 години

Скъпи приятели от ИК „Труд и право“,
Честит 25-ти рожден ден! Да издаваш книги на толкова специализирана тематика в България вече четвърт век, това е дело – достойно за уважение. Още повече, че виждам как Вашите книги и списания не стоят спокойно по лавиците, а ежедневно се използват от юристи, счетоводители и одитори. Вашето издателство се превърна в синоним на професионализъм и най-високо качество на предлагана книжна продукция. Специалистите Ви вярват, а това никак не е малко.

Скъпи приятели от НКЦ „Решение“,
Вие вече навършихте 20 години, честито! Трудно ми е да го повярвам, защото всички изглеждате толкова млади. Организираните от Вас курсове и семинари допринасят много за професионалното израстване на юристи, икономисти, финансисти, счетоводители и одитори. Те оставят в тях и незабравими спомени от чудесно изживяно време сред приятели.
Гордея се, че вече много години сме заедно и мога да работя с Вас. Успех и наздраве!

Д-р Антон Свраков, д.е.с., регистриран одитор


Приемете моите най-искрени поздравления по повод 25-тата годишнина от създаването на ИК „Труд и право“. Годишнина, която изисква да отдадем нужното уважение и признание към труда на хората, работили за утвърждаването на водещата позиция на издателството на българския пазар за специализирана литература в областта на трудовото право, социалното и здравното осигуряване, безопасността и здравето при работа, държавната служба, обществените поръчки, административното право и т.н.
ИК „Труд и право“ се превърна в трибуна на писаното слово за многобройните автори-експерти от държавната администрация, ръководители на ведомства и утвърдени имена в науката. С въвеждането на иновативни подходи и практики, издателството се наложи като ценен съветник и партньор по прилагане на законодателството за работодателите, синдикалистите, специалистите в предприятията, в държавната и в местната администрация, юристите, студентите и др.
Значимостта на постигнатите резултати и високият професионализъм на Вашия екип ми дават всички основания да вярвам в бъдещите Ви успехи.

Гълъб Донев, Секретар по социални политики и здравеопазване на президента на Република България
 С удоволствие искам да споделя, че вече 25 години работя с ИК „Труд и право“ и се радвам на неговото израстване и утвърждаване като необходим и желан консултант в дейността на многобройните си читатели.
От сърце пожелавам на издателството да запази и умножи постигнатите успехи, за да бъдат изданията му все така очаквани и предпочитани.

Емилия Банова, юрист, член на Редакционния съвет на списание „Труд и право“

За изтеклия период от 25 години издателство ИК „Труд и право“ се превърна в уважавана институция на пазара на стойностна правна книжнина.

Неговата продукция от книги и правни списания е очаквана и търсена не само от професионалните юристи, но и от значително по-широката аудитория на специалисти от други области.Безспорният авторитет на издателството се дължи на успешната му пазарна политика и стратегия при избор на теми и автори, ориентиран към практическите проблеми на правоприлагането, а така също към популяризиране на правните знания не само в средите на практикуващите юристи, но и по отношение на непрофесионалната читателска аудитория. Същевременно този подход представлява израз на бърза реакция при отразяване на новостите в законодателството и съдебната практика със значим интерес за читателите.

Честит юбилей, приятели!

Благовест Пунев, председател на Арбитражния съд при БТПП
 

По повод предстоящите чествания на 25 години от създаването на ИК „Труд и право“ и 20 години на НКЦ „Решение“, бих желала да изкажа моето уважение към неуморния труд и неизчерпаемата енергия на хората, участващи в подготовката на Вашите издания.

Ние в ИА „Главна инспекция по труда“ ценим високо професионализма на Вашите служители, благодарение на който се раждат изключително ценни информационни продукти. През тези години изданията Ви са заемали важно място в дейността на Инспекцията по труда, като източници на информация за промените в трудовото и социално законодателство и неговото приложение. За нас те са били и възможност да представим и популяризираме успешните ни практики в областта на контролната дейност!

Честит празник и на добър път!

Инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“

Скъпи приятели от ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“,

Вече 25 години Вие печелите доверието на финансисти, счетоводители, юристи, специалисти по човешките ресурси и социални работници чрез много труд, професионализъм и взаимно уважение. Вашите многообразни продукти – годишници, списания, компютърни издания и семинари са желана запазена марка, отличаваща се с:
- пълнота и абсолютна достоверност на информацията, последователност и непрекъснатост в присъствието си на пазара;
- висок професионализъм на авторите и лекторите – известни български учени, повечето от които имат и богат практически опит в държавни институции и в управлението на големи търговски дружества;
- широка мрежа от дистрибутори, които не просто предлагат продукти на вашите клиенти, но са и един ефективен мост за обратна връзка.

Лично аз като администратор и като преподавател, ползвам с голямо доверие вашите издания и ги препоръчвам на всеки, който иска да повиши познанията си и коректно да изпълнява служебните си задължения. Всеки мой контакт с ръководството и екипа на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ ми носи професионално удовлетворение.

Честит юбилей и на многая лета!

Проф. д-р Йордан Хрискосков
 


През изминалите 25 години ИК „Труд и право“ се утвърди като сериозно и авторитетно издателство на юридическа литература. То е трибуна за поставяне на дискусионни въпроси и разглеждане на научни и практически проблеми, поради което изданията му са полезни в ежедневната дейност на практикуващите юристи, преподавателите и студентите по право.

От все сърце пожелавам на ИК „Труд и право“ нови творчески успехи!

Поздрави,
Проф. д.ю.н. Ангел КалайджиевВсеки юбилей е свързан с оценка на изминалия път и с реализацията на поставените цели, амбиции и мечти.

Продуктите на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ материализират отговори на поставени правни въпроси, анализ на правната проблематика, визия за промени и се характеризират с един термин в икономиката – „пределна полезност“.
Ние живеем във време, в което все повече на правото, на правните норми се гледа, като на едно досадно ограничение безпрепятствено да се реализира субективното възприятие за справедливост. Продуктите на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, сеейки познания, всъщност защитават основите на правовата държава.
Ако великият Жан-Жак Русо е призовавал „назад към природата, назад към естествения разум“, писаният разум от изданията на нашите приятели ни призовават – назад към правото, назад към естествените устои на юридическата професия.

От мое име и от името на всички нотариуси искам да пожелая на работещите в ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ здраве, лично щастие и постоянство.

Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара„Труд и право“. Каква по-добра фирма за един правен субект, който с упорит труд ежедневно допринася за спазването на правото. Със своята издателска дейност (книги, списания и др.) и просветителска (семинари, симпозиуми и пр.), издателски комплекс „Труд и право“ оправдава своето име. Като негов автор и лектор благодаря за чудесните условия за изпълнение на поетите задачи, за всеотдайността на служителите и стремежа за все по-нататъшно разнообразяване на дейностите.

Честит юбилей!

Проф. д-р Красимира Средкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Председател на Българската асоциация по трудово право и обществено осигуряване

Да се работи с издателство „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ е едновременно удоволствие, признание и отговорност. Хората, с които животът ме срещна в тази общност, са взискателни към себе и към другите, отдадени на каузата да разпространяват знание и гледащи винаги напред – към динамиката и предизвикателствата на утрешния ден. Познавам ги и работя с тях още от 2000 година, когато съвместно с екипа на ИК „Труд и право“ разработихме компютърните експертни продукти „КЕПСИ“, чрез които информационните технологии решително навлязоха в сферата на правното познание. Последваха книги, списания, семинари... И всичко това – в невероятна атмосфера на колегиалност и професионализъм, които във всяка област на живота са ключ към успеха.
Бъдете живи и здрави, приятели, и нека вашият ентусиазъм и целеустременост никога не ви напускат!

С уважение и приятелски чувства,

Красимир Влахов, заместник председател на Върховния касационен съд


Обикновено на юбилей винаги се казват само хубави неща.

Така и ще направя, но не защото традицията го повелява, а защото искрено вярвам, че ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, ръководството и неуморните им екипи, напълно го заслужават.
Освен безспорния професионализъм във всяко начинание и всеки детайл, има още една много важна добавка – партньорският дух и отношение на издателството както към неговите читатели, така и към неговите автори. Огромно значение има издателската Ви мисия, която, освен разпространение на професионално знание, има за цел да докосне човешкото у всеки и да подобри и развие обществото ни. Именно тази философия и постоянството, с което я отстоявате е отличителният белег на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, което ги прави изключително успешни и уважавани. Точно тези принципи ни свързват в професионален план и ни позволяват да предлагаме съвместно високо стойностен експертен продукт на професионалната аудитория и да спомагаме за развитието и обогатяването на професионалната общност и знание. Те ни свързват и в личен план и са в основата на прекрасното ни приятелство.

Честит юбилей и наздраве, приятели!

Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор


Двата значими юбилея – 25 години ИК „Труд и право“ и 20 години НКЦ „Решение“дават основание за размисъл. През изминалите години вие (имам предвид и двата юбиляра) направихте много за утвърждаването на правото като критерий за справедливото и доброто.
Новите закони бяха представяни и коментирани от изявени специалисти, съдебната практика се следеше и разпространяваше в списанията, а провежданите учебни семинари обогатяваха знанията на практиците и провокираха нови публикации. ИК „Труд и право“ бе трибуна както на изявени, така и на млади правници, и мнозина от колегите от новото поколение се утвърдиха сред водещите юристи, благодарение на тази трибуна.
В личен план мога да благодаря на издателството за всичко, което получих от него – в професионално и човешко измерение. Надявам се да съм допринесъл с нещо за голямото му име. Пожелавам на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ успех в разпространяването на правни знания, съхраняване на високото ниво, което достигнахте и …

Поздравления, приятели!

проф. д-р Венцислав Стоянов

Времето лети бързо, но хубавите спомени остават неизбледнели...
Само с това изречение, дори, мога да обобщя сътрудничеството, което имах с прекрасните професионалисти и хора от Издателство „Труд и право“ и НКЦ „Решение“. Повод да се върна към приятните мигове с тях са двата юбилея, които са символ на зрялост, творческо дълголетие и непримирим дух. Преди 25 години епохата на дигитализацията не бе навлязла в такава степен в нашя живот и по тази причина печатните издания бяха почти без алтернатива за хората, които искаха да са в крак с всички новости в правната теория и практика, за да се докажат като професионалисти. ИК „Труд и право“ се утвърди като издателство, което предлагаше незаменими като обем, дълбочина и качество източници на информация не само за юристите, но и за всички, които се бореха с тежките административни процедури. С времето, в битието ни навлязоха електронните издания и сложните правно-информационни системи. Това, без съмнение затрудни създаването и разпространяването на „старомодните“ хартиени издания, но ентусиазмът на работещите в издателството не намаля. Продължиха да излизат не само профилираните месечни списания, но и не намаля броят на безценните и много търсени коментари, помагала, практически ръководства и анализи на най-важните и прилагани нормативни актове на европейското и българското право. И сега можем да видим в почти всеки офис поне едно издание на „Труд и право“, което при това не събира прах на нечие бюро...
Не бива да забравя и професионално организираните семинари от НКЦ „Решение“. Те идваха винаги навреме, винаги по актуални теми и винаги преминаваха в приятна обстановка. За мен бе чест и удоволствие над 10 години да бъда един от лекторите на НКЦ „Решение“. Срещите ми с участниците в семинарите ми подариха прекрасни контакти и ми помогнаха да се запозная с практиката по прилагане на голям брой закони в държавната и общинската администрация.
Горд съм, че и аз съм един от вас, приятели!

С уважение и признателност,

Савин Ковачев
Работя с издателство „Труд и право“ почти от 25 години. През този период настъпи коренна промяна в правната среда у нас. Това доведе до необходимост от нови подходи при представянето на всяка новост.
ИК „Труд и право“ е издателство, което създаде и утвърди такива нови продукти, които станаха традиционни и необходими на нашия пазар. Пожелавам им да продължават с този новаторски дух и занапред.

Честит юбилей!

Проф. д.ю.н. Методи Марков

Честит юбилей!

Благодарим Ви – на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, че през всички изминали години показвате професионализъм и полагате усилия чрез своите продукти да бъдете близо до широк кръг читатели и ползватели, да ги запознавате своевременно с новите и актуалните въпроси на трудовите и осигурителните отношения, както и в други области на правото. Високо ценим изданията на ИК „Труд и право“. Те са полезни за нашата работа при решаването на проблеми, които срещаме своевременно.
Пожелаваме на ръководството и екипа здраве и вдъхновение, за да продължат да осъществяват мисията си да бъдат полезни на всички в стремежа им да бъдат добре информирани в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.

Ивайло Иванов, Заместник-министър на труда и социалната политика

Радвам се, че вече толкова години издателство ИК „Труд и право“ и консултантският център НКЦ „Решение“ развиват успешно своята просветителска дейност. За мен е чест и удоволствие да съм част от Вашия екип.
Благодаря Ви за високата оценка на скромния ми принос и за разбирането, че моята свръхнатовареност не ми позволява да отделя повече време за участие в работата на издателството.
По мое мнение ИК „Труд и право“ е сред авторитетните издателства за правна литература и се отличава с практическата си насоченост, което му придава уникален облик.
Високо ценя работата на НКЦ „Решение“, чиято дейност продължи успешно и в условията на криза. Той е сред малкото частни организации, които предлагат програми за квалификация и продължаващо обучение за юристи.

Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд


25 години ИК „Труд и право“ – безусловно доказателство за зрялост, управленско умение и професионализъм.
25 години в професионалното поприще на издателския бизнес, с акцент върху професионалното знание със стотици издадени заглавия и стотици хиляди благодарни читатели.
25 години взаимното ДОВЕРИЕ и приятелство, установило се между нас.
Думи на признателност и благодарност към моите приятели Асен и Валя, с които заедно вървяхме през тези години, за да кажем днес, че „Труд и право“ се превърна в кауза и мисия, която маркира трайно развитието на съвременното право и посредничи в общуването между държавата и обществото. За мен е чест да съм част от това усилие и този успех през тези 25 години.
Пожелавам на Асен и Валя здраве, сили, търпение и мъдрост, за да приемат новите предизвикателствата на времето и още дълги години заедно да отстояваме и обогатяваме заслуженото вече доверие.

Нека ни е честит празникът, приятели!

Михаил Танев, управител на „МТ студио“

Честита 25-годишнина на Издателски комплекс „Труд и право“ – сериозни партньори и добри приятели!
Партньори – изградили сплотен екип, ръководен с култура, знание, опит, талант и нюх към успеха.
Приятели – с които гледаме в една посока.

Иван Стаменов, управител на М2 Дизайн ЕООД

Честита 25-годишнина!

Този празник е една възможност да изразим нашата благодарност от дългогодишната ни съвместна работа. За нас е предизвикателство да сме част от реализацията на вашите издателски усилия, които са и предпоставка за успех в общите ни бизнес цели през тези години. Професионалност и коректност са характеристиките на това партньорство. Позитивната енергия, будителската дейност, осланяща се на човечност и любов към знанието ви правят най-желания партньор в работата.
Пожелаваме ви още много години успешен бизнес. Надяваме се да имаме удоволствието още дълги години заедно да вървим напред.

Христо Кацарски, управител на Печатница „Циан“ ЕООД


Днес споделяме с радост Вашия празник. През всичките тези години издаваните от Вас книги, списания, реализираните компютърни продукти и проведени семинари се явяват своеобразен пътеводител през динамичното и променящо се законодателство на страната. Експертите, авторите на изданията, както и лекторите на семинарите са едни от най-добрите в областта на правото, икономиката и социалната дейност и са преки участници във формирането и прилагането на нормативната практика. Благодарение на Вас, до Вашите многобройни клиенти достига винаги актуална информация, касаеща всички сфери на обществения живот.

С удоволствие отбелязвам, че в лицето на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, „Мултипринт“ ООД има коректни и надеждни партньори. Искрено се надявам, че и занапред, предавайки натрупания от Вас опит и знания на Вашите по-млади колеги, ще продължите отговорното си просветителско дело.

Празнувайте с добро настроение и гордост от постигнатото през годините.

Йордан Бончев, управител на „Мултипринт“ ООД

25 години ИК „Труд и право“ и 20 години НКЦ „Решение“, дават знание. Знанието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, да подхрани интелекта им, да ги научи да мислят правилно, ако е възможно. Това са
ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“. Гордея се, че съм една малка част от тях, защото да се работи усилено е трудна задача, да се надграждат успехите не е лесно, да се създаде сплотен екип не е за всеки, да се ръководи бизнес е въпрос на знания, талант и нюх към успеха.

Една поговорка казва „Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието“. Точно това осветяване го правят ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“. Пожелавам, ви с още по-големи стъпки и мъдро да разпръсквате светлината на знанието.

Катя Кашъмова, Началник отдел „Осигурителна методология“ в Национална агенция за приходите

Вашата дейност е от изключителна полза за практикуващите юристи. Семинарите ви са организирани перфектно и се провеждат при висок интерес. Не мога обаче да направя критични бележки, защото нямам такива. Аз съм извънредно удовлетворен от съвместната ни работа. През всичките тези години вие сте ми оказвали голямо съдействие, като винаги сте показвали завиден професионализъм и коректност. Мога само да се надявам, че ще продължим нашето сътрудничество и занапред.

Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд

Ползотворното ми сътрудничество с ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ датира от повече от 10 години. През това време съм била лектор на многобройни семинари, и те винаги са били перфектно организирани.
Организаторите са били на ниво, както в София, така и в цялата страна – Русе, Стара Загора, Плевен, Бургас и др. Доказателство за професионализма на двете дружества е обстоятелството, че всяка година успешно провеждат многобройни обучения със стотици участници.

С удоволствие се включих като съавтор и в книги по данъчното облагане. Благодаря на „Труд и право“ за поканата да бъда техен автор. Чувствам се горда с това си участие.

Валентина Василева, данъчен консултант
 

Скъпи приятели,

Честит празник от малката, но прекрасна лудогорска община Исперих, в която живеят и работят много трудолюбиви, будни и още по-прекрасни хора!
Честит празник на екипа на ИК „Труд и право“ – хората, които 25 години неизменно и безпогрешно напипват пулса на постоянно изменящото се законодателство, които събират актуална информация и знания и по най-подходящ начин своевременно ги поднасят на тези, които имат нужда, които черпят знания, добра практика и опит от тях.
Сега е моментът да благодаря и на хората от моята община, които четвърт век правят възможен двустранния процес, които дават шанс на всеки специалист, служител и общественик да достигне до изданията на „Труд и право“ и да ги ползва ползотворно.
Благодаря на г-н Бейсим Руфад – кмет на община Исперих, г-н Даниел Димитров – председател на ОбС – Исперих, г-н Пенчо Пенчев – председател на ЗПК „Хан Аспарух“, г-жа Махмуре Хюсмен – управител на „Караджа ФАГ“ ООД, г-жа Таня Узунова – президент на на ЕТ „Таня Узунова“ за това , че проявяват интерес към изданията на „Труд и право“, оценяват качествата им и правят нужното те да достигнат до ползвотелите си.
Списъкът на хора като тях е дълъг и всички те през годините са дали своя дан за постигането на резултати, с които община Исперих да стане феномен.
Резултатите на общината ни се сравняват само с тези на най-големите областни центрове в страната!

Благодаря от сърце! Надявам се сътрудничеството ни да пребъде и да стане още по-успешно и ползотворно!

Мария Бабева, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Исперих
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Четвърт век не е шега!
Време, през което се издадоха много книги, проведоха се много семинари по важни и значими теми, свързани с трудовия процес на много хора.
Бъдете здрави, упорити и щастливи, за да продължите да творите, издавайте и радвайте.
Успех в бурния океан на живота – до векове!

От дръзновения екип на офиса на ИК „Труд и право“ в Бургас
 

Да имаш право в наши дни е трудно.
Със труда си да печелиш – то е право.
Но, за да държиш съзнанието будно,
чети издателството „Труд и право“!
Приятели са верни и експерти.
За помощ винаги с решения готови.
Потрябват ли ни юридическите знания,
отваряме техните луксозни издания.
Признателност за общото ни дело –
изказваме към Вас, колеги мили!
Със вяра в утрешния ден крачете смело
и умножавайте успехите си неимоверно!
Честити Вий бъдете във живота труден,
но отброявайте годините със радост –
поне на още четвърт век сложете отпечатък,
за да оставите следа за следващото поколение!
Затова – годишнината да Ви е щастлива
и да е благословен на издателството колектива!

КК „Експерт Консулт“, наши отколешни партньори в гр. Габрово


Честит юбилей!
Гордеем се, че сме част от Вас, защото да се работи успешно е трудна задача, да се надграждат успехите не е лесно, да се създаде сплотен колектив не е за всеки, да се ръководи бизнес е въпрос на знания, талант и нюх към успеха, а това Вие го притежавате.
Ние сме щастливи и горди да работим с Вас, да си сътрудничим и подкрепяме в постигането на всички неща, за които мечтаем и желаем.

Димитринка и Йордан Mицови, търговски представители на ИК „Труд и право“ в гр. Русе

Гордея се, че 19 години работя за това издателство.
Когато отивам при някой клиент и предлагам продуктите на фирмата, аз го правя с удоволствие, защото знам, че това е най-доброто от това, което се предлага на пазара, защото „Труд и право“ е име, и не се нуждае от реклама.То ми дава самочувствието да продължавам да работя за него.
Пожелавам на колегите и на тези, които ще дойдат след нас, да работят със същия хъс, защото да работиш за тази фирма не е работа, а удоволствие.
Затова ми се иска издателството (а съм сигурна, че ще е така) да просъществува още дълги години напред във времето и да бъде ръководено все така умело, както до сега. На добър път!

С уважение и благодарност

Виолета Георгиева, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. София

25 години ИК „Труд и право“, 20 години НКЦ „Решение“ – заслужен и щастлив юбилей. Имате право да се гордеете с постигнатото. Това е така, защото работите с отговорност и висок професионализъм, с умение да сте в срок с бързо променящата се правна уредба, да търсите непрекъснато връзката между нормите и практиката.
Печатните и електронни издания, семинарите, с участието на едни от най-изявените консултанти и лектори в страната, ги правят много полезни и търсени. Те помагат на специалистите да са информирани за актуалните знания, да ползват добрите практики.
Поздравявам ръководството и целия екип, за непрекъснатия стремеж към усъвършенстване, за грижата и уважението към потребителите. Благодарност и признателност, че отстоявате последователно името си на книжния и информационен пазар в България. Благодарност и за разнообразните закачки с подарените мъдрости, откровения и дар от усмивки.

С уважение и обич!

Тодорка Николова, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Търговище и в гр. София


В цялостната ни 25-годишна дейност основното бе и ще бъде:
Отговорност
Толерантност
Коректност
за да може
с Трудолюбие, Разнообразие, Усърдие, Дълновидност, Искреност, Последователност, Разумност, Ангажираност, Вярност, Отговорност, да имаме РЕШЕНИЕ на всички възникнали проблеми в общественополезната ни работа.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Петър Гълъбов, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Враца

Две десетилетия и половина Вие крачите уверено по своя път, който се превърна в запазена марка за качество, професионализъм, компетентност и най-вече етика и човечност. Бъдете все така уверени и дръзновени, за да правите живота на Вашите партньори и читатели по-лесен и по-смислен в тези трудни времена. Благодарим Ви за партньорството. За нас е привилегия да се наречем Ваши приятели.

Честит юбилей!

Кооперация „Експерт – 94“, наши партньори в гр. Пловдив
   

Скъпи приятели,
Четвърт век – работа с енергия и амбиция!
И аз бях с Вас от първите дни – разпространител, сътрудник, дилър, търговски представител. Сега е време за равносметка.
Казвам Ви: Бяха успешни години!
С много измерения са нашите продукти: списания, книги, компютърни информационни продукти, учебни семинари. Те са без конкуренция. Заедно влязохме в много предприятия, ведомства, кантори, офиси. Имаме хиляди потребители. Предлагаме цялостно и профилирано знание, с уникален набор от авторски публикации,консултации, решения. Полагаме усилни действия по абонамент и продажби на все нови и нови продукти.
Измерението е „мисия на издатели и просветители“, която 25 години ръководството на издателския комплекс следва и „кауза“, която разпространителите носим.
Празникът ни окриля,дава ни сили да отстояваме завоюваните позиции и да оправдаваме заслуженото доверие.

Честит празник!

Атанаска Борисова, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Свищов

Честита 25-та годишнина на ИК „Труд и право“ и 20-та годишнина на НКЦ „Решение“!
Вече 23 години имам удоволствието да бъда част от задружното семейство на ИК „Труд и право“. През този период срещнах партньорство, приятелство и много съпричастност и търпимост от страна на всички колеги. В годините изградихме отношения, почиващи на професионализъм и доверие.
Искам да пожелая на всички Вас, приятели, много здраве, дръзновение и още по-големи творчески успехи!

Георги Бараков, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Ямбол

Добри хора, добри специалисти, добри издатели, добри приятели – това са хората от екипа на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“.

Вече 25 години работим заедно с ИК „Труд и право“ и 20 години с НКЦ „Решение“. За мен е удоволствие да предлагам техните качествени продукти – книги и обучения ида чувам ласкавите отзиви на нашите общи клиенти.
Напред колеги! Ние сме с Вас! Нека отпразнуваме още много юбилеи заедно, защото се обичаме и уважаваме!

Честит юбилей!

Добринка Радева, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Варна

Да съм частица от голямото семейство на ИК „Труд и право“ за мен е привилегия в живота ми през последните 17-18 години. Ядрото на този голям колектив се състои от изключително добри хора, перфектни експерти в работата си, отзивчиви винаги, когато трябва да ти помогнат.
Вероятно атмосферата, която създава ръководството са голямата причина авторите на изданията на ИК да са най-изявените учени и водещи специалисти от страната ни.
За нас, разпространителите, е много лесно да представяме изданията на издателството,защото те с годините се наложиха като авторитетни водещи помагала на хората, които ги ползват.
Пожелавам на издателството още много дълъг и ползотворен живот, на ръководството, авторите и многобройния колектив здраве и успех в работата!

Васил Канин, търговски представител на ИК „Труд и право“ в гр. Гоце Делчев


Послания на наши читатели и участници в учебните ни семинари

От името на счетоводна къща „Петков и Сие“ ЕООД , гр. Кюстендил, искам да честитя 25-годишния юбилей на ИК „ Труд и право“ и 20-годишния юбилей на НКЦ „Решение“! Над 10 години ползваме Вашите списания и годишници и те са настолните книги в напрегнатото ни ежедневие. Пожелавам Ви да бъдете все така отзивчиви професионалисти, готови да направят и невъзможното за клиента! Пожелавам много здраве на целия екип, вдъхновение, мотивация и нови покорени върхове! Нека този юбилей постави началото на най-големите и значими успехи за Вас! Бъдете все така отлични професионалисти и най-добрите в дейността си!

Светла Каракашева, Счетоводна къща „Петков и Сие“ ЕООД


Бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от изданията на ИК „Труд и право“, както и от провежданите семинари. През годините се убедихме в предимствата на издаваните от Вас списания и книги с утвърдени автори и консултанти. Те са безценен източник на знание, необходима, полезна и навременна информация в ежедневната ни работа.
ИК „Труд и право“ е наш неоценим партньор и приятел.
Благодарим Ви за дълголетното сътрудничество!
Изключително сме признателни на Вашия търговски представител Виолета Георгиева, за нейната неуморна работа и всеотдайност.
В навечерието на Вашия юбилей пожелаваме крепко здраве на целия Ви екип и нови успехи в издателската дейност!

С. Владимирова, Главен счетоводител, Национална агенция за оценяване и акредитация

Здравейте!
Първото, което искам да Ви каже, е „БЛАГОДАРЯ“!
Благодаря за професионализма, за гъвкавостта, за куража!
Вече толкова години Вие сте актуални, модерни и интересни – с продукти, семинари и събития!
Когато идвам при Вас, срещам усмивки и се зареждам.
Когато си тръгвам от Вас, се чувствам обогатена и вдъхновена.
Продължавайте без колебание – аз съм с Вас по пътя!
С най-добри чувства

адвокат Десислава МоневаЗа мен беше чест и удоволствие да Ви чета през тези 25 години синдикална работа.
Вие продължавате да ни съветвате и обучавате с Вашите компетентни, изчерпателни и задълбочени анализи на трудовите отношения в страната и чужбина. Да ни запознавате с новостите в правните норми, закони и постановления, да ни съветвате компетентно, дори с изпреварващи и за самите нас последици и отговорности в резултат на ежедневната ни работа.
Животът е многообразен и пъстър. Вашите списания също са многообразни и тематично обособени.
Благодаря Ви за хилядите мисли, афоризми, разкази и прекрасни стихотворения, с който през годините с най-голямо удоволствие се запознавах.
Те внасят много мъдрост и правят по-богата нашата душевност!

Благодаря Ви!!
С уважение и признателност за Вашата работа:

Елена Колева, председател на синдикалната организация при Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево

От името на хилядите читатели – студенти и преподаватели – от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов Ви поздравявам по случай 25-годишнината на ИК „Труд и право“!
Академичната библиотека притежава и съхранява богата колекция от Ваши издания от началото на пътя досега и, уверявам Ви, те са безценен помощник на нашите читатели в тяхната научноизследователска и учебна работа. Безукорният професионализъм, лоялността към публикационната етика, почтеността към читателската аудитория и актуалността на третираната проблематика Ви правят авторитетна трибуна за популяризиране на българските и международните правни норми и търсен партньор в динамичната и ползотворна академична комуникация.

Желаем Ви здраве, нови успехи и издателско дълголетие!

Анка Танева, Директор Академична библиотека „Акад. Н. Михов“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

От името на Адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски“ Враца, Ви поздравявам за предстоящата 25-годишнина на ИК „Труд и право“ и пожелавам на целия екип много здраве и професионални успехи!

Дружеството ни е абонат от много години на месечните Ви издания както и на периодично излизащата специализирана правна литература.Благодарение на Вашия представител за гр. Враца
г-н Гълъбов сме уведомявани за новостите и снабдявани своевременно с всички нови и актуални издания в нашата сфера.Пожелавам ви още дълги години ползотворна дейност!

Адвокат Цветизар Карамелски, Съдружник в адвокатско дружество „Пешковски и Карамелски“ – Враца

Честита годишнина!

С избора на теми и автори в книгите, които закупуваме, издателството предлага практически решения и отговори на конкретни въпроси, предоставя ни информация, която е на високо професионално ниво и на достъпен език и ни помага да се усъвършенстваме като специалисти в областта, в която работим.
В динамичния счетоводен свят Вие внасяте свежо присъствие в професионалните теми.
Благодарим за личната ангажираност на разпространителя Калинка Петрова, която своевременно ни предоставя нужната информация и литература.
Пожелаваме Ви все по-нарастваща аудитория и бъдещи успехи.

Виолета Славова, управител на Счетоводна фирма „Сте Ви Ка“ ООД – Добрич

Желая да поздравя всички вас – интелигентни и креативни хора от екипа на ИК „Труд и право“, по случай юбилея на издателството. Като читател на списания „Собственост и право“ и „Търговско и облигационно право“, искам да споделя искрената си благодарност за вашия ежедневен труд, с който създавате нови измерения в знанието. Във всеки един материал, който съм имала удоволствието да прочета, откривам задълбоченост и новаторство. Благодарение на издателството, много нови идеи и уникални правни анализи могат да бъдат достъпни за мен, един от вашите читатели. Чрез вашия безценен труд, обогатявам знанията си и намирам отговори на трудните и нерешени казуси в правото, за което сърдечно Ви благодаря!

Пожелавам все така устремно да творите нови и полезни знания за нас – вашите читатели!

Адвокат Мариана Терзиева, Бургас

От името на целия екип в „СЕ Борднетце – България“ ЕООД, бихме искали да Ви честитим най-сърдечно 25-годишния юбилей!
Щастливи сме, че имаме възможността да работим с професионалисти като Вас!
Благодарни сме, че години наред правите пътя ни за получаване на правна информация по-лесен и по-надежден.
Желаем Ви крепко здраве и още по-големи професионални успехи!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение:
Десислава Янева, Мениджър „Управление и развитие на човешките ресурси“, „СЕ Борднетце – България" ЕООД

Имам удоволствието и високата чест да Ви поздравя най-сърдечно по случай 25-годишнината на издателския комплекс! За изминалия период екипът на издателството съумя да се утвърди като авторитетна просветителска общност. Благодаря Ви за професионализма, иновативните решения и коректността на отношенията!
За четвърт век вие се наложихте като водещо издателство, съчетаващо наука и образование с нуждите на съвременния бизнес и специалистите в различни сфери на обществения живот.
Пожелавам на целия екип много здраве, лично щастие, вдъхновяваща енергия и сили за бъдещи успехи!

Сия Шехтанова, Заместник-кмет на Община Самоков

Като дългогодишен Ваш клиент искам да изкажа сърдечни благодарности за професионализма и качеството през годините. Вие правите отрупаното ни с промени ежедневие лесно и разбираемо. Благодаря, че Ви има и продължавайте все така вашата успешна и ползотворна дейност.

На целия екип пожелавам здраве, щастие и творчески успехи дълги години.

Десислава Ласкина, СИ „ЕЛИТ КОНСУЛТ – АДВ“ ООД

Честит юбилей, скъпи приятели.
Прекрасно е, че в тези времена на радикални промени в законовата уредба има хора като Вас, които със своята всеотдайност, компетентност и отговорност да служат на нас – ползвателите на информация от различно естество, да отразяват с висок професионализъм промените в данъчната, трудовата, социалната и счетоводната политика.
Бъдете все така всеотдайни и отговорни в работата си.
На двата екипа от сърце желаем крепко здраве и нови творчески успехи.

Милка Бечева, СК „Бечева“ МББ
Ани Димитрова, СК „Акаунт къмпаниБлагодаря Ви, че Ви има, приятели!
Днес пишещата и четяща правна общност в България е наясно, че в съвременното право има и много проблеми, и много неблагоприятни тенденции. Те са привлекли вниманието на всички поколения в науката, на които Вие давате трибуна – и на учители на моето поколение, и на учени в разцвета на силите си, и на интелигентни млади асистенти. Привлекли са вниманието и на академичните среди, и на съдии, и на колеги адвокати. А Вие, с дейността си през всички тези години, спомагате с общи усилия за преодоляване на проблемите и за промяна на неблагоприятните тенденции.

Благодаря Ви!

Адвокат Йорданка Стойчева, Адвокатска колегия – Благоевград

Доверието на читателите е най-важната отплата
Ние сме Ваши абонати вече двадесет години. Благодарим Ви за това, което ни дадохте в областта на счетоводството и правото, без които дейности пазарното стопанство е немислимо.
Продължавайте в този стил и дух, това е Вашата запазена марка.

Димитър Йорданов, д.е.с., регистриран одитор, ИКОНОМСЕРВИЗ ООД, Русе

Получавам издаваните от Вас списания и книги вече 20 години.
Чета ги критично, дори много критично.
Заявявам отговорно, че съм доволен от написаното във Вашите издания и ще продължа да се абонирам и да чета написаното в тях критично и с удоволствие.
Поздравявам ви за 25-годишния юбилей с пожелание още много години да ги издавате и да информирате колегите своевременно, вярно и точно.

Иван Кунев, ЕТ „ССП – Иван Кунев“

Използвам Вашите продукти в ежедневната си работа. Те ме правят силна и различна от останалите! Те ми дават знание, а знанието е сила! И само този, който го притежава, ще успее да се пребори, ще успее да бъде пръв, ще успее да бъде професионалист! Вие сте „героите на нашето време“! В тези нелеки времена вие не само успявате да оцелеете, но и успявате да бъдете новатори! Ще продължавам да се абонирам за вашите продукти и да посещавам семинарите Ви, защото те ми дават увереност и удовлетвореност, амбицират ме, учат ме на трудолюбие, възпитават в благородство и изграждат доверие!

Мариана Дойчева, Помощник-нотариус при нотариус Димитър Лахтев, гр. Ямбол

Получавам списанията „Счетоводство, данъци и право“ и „Труд и право“ от няколко години. Много съм доволна и ще продължавам да се абонирам. Коментарите по всички въпроси, които се разглеждат са нависоко теоретично и практическо ниво, актуални са и много ми помагат в ежедневната работа.
Дерзайте колеги! Благодаря на издателството, че ползва такива високо квалифицирани автори.

Екатерина Кракова, главен счетоводител, МБАЛ ЕВРОХОСПИТАЛ – Пловдив

Присъствам от години на Вашите семинари. Счетоводните семинари в България са организирани на високо професионално ниво. Залите са на удобни места, климатизарани, с добра видимост от всяко едно седящо място. Лекторите са известни и добре подготвени, а темите са подбрани актуално според ситуацията.
Счетоводните семинари в чужбина са организирани също така перфектно. Лекторите са изявени регистрирани одитори или данъчни и счетоводни консултанти. Организацията е направена много разумно – редуване на лекции и семинари с екскурзии през деня и с възможност за свободно време. Хотелите са добре подбрани, автобусите са чисти, добре оборудвани, шофьорите са любезни и внимателни. За екскурзоводите – проявяват висоk професионализъм.
Останете винаги така всеотдайни в работата си! Бъдете живи и здрави!

Ивелина Иванова, Ръководител финансов отдел в „АДИС“ ЕООД

Неусетно мина това време – тези 20, 25 години.
Но както се казва – времето минава бързо, когато нещата са хубави, а Вашите семинари просто са чудесни.
Първо – организацията на всеки семинар-дали в България или в чужбина, е на високо ниво.
Второ – лекторите, които се канят, са най-компетентните в тяхната област, а освен това умеят да поднасят информацията на достъпен за обучаващите се език.
Между приятели се отправят и критични бележки, тъй като критиката гради, но Вие сте на върха и аз не виждам какво още може да се надгради.
Искам да Ви пожелая много здраве, професионални успехи и посрещане на следващи юбилеи с все повече Ваши почитатели!

Поздрави!

Нели Тодорова, Главен счетоводител на „Флекспринт“ ЕООД


Честит юбилей!
Пожелавам Ви още много успехи и творчески устрем, които да Ви носят удовлетворение и да Ви водят напред. Нека новите идеи, печеливши начинания и просперитетът бъдат Ваши неизменни спътници и Ви окрилят да постигнете целите си, и да продължите да давате най-доброто от себе си, както до сега!
Пожелавам още 25 х 20 години да бъдете все така отзивчиви професионалисти, готови да направят и невъзможното за клиента. Неоспоримо се доказахте, че сте най-добрите, единствени и неповторими!!! Вие знаете и можете! Благодаря за коректността и качеството, които са отличителна черта на единствените по рода си ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ ООД.
Благодаря за прекрасно организираните семинари и положените усилия да придобием знания. Винаги осигурявате на клиентите си най-добрите продукти. Вашите услуги винаги са чудесни и значими. Вие сте нашата връзка с професионалната информация. Продължавайте да се отличавате с неповторимия си чар и бъдете пример за всички останали! Нямате конкуренция!
За мен е удоволствие да Ви познавам и да бъда Ваш клиент!

Адвокат Диляна Стефанова Стефанова, гр. Габрово

Фактите говорят сами – вече може би повече от 20години посещавам Вашите семинари в страната, а в последните години и в чужбина.
Те са много полезни за моето добро професионално равнище. Лекторите са от най-добрите, а организацията на семинарите е винаги перфектна. За печатните издания мога да кажа същото.
Не минава година без да си набавя Вашите Годишници, а и някои от другите издания.
Пожелавам Ви и в бъдеще да поддържате същото ниво!
Бъдете живи и здрави!

Мария Пенева, ръководител Финансов отдел на БОК

Да си на 20 и 25 е страхотно!
Бурна, продуктивна, печеливша и запомняща се младост с много успехи и щастие от постигнатото.
Най прекрасната възраст, интересни проекти, успешни и качествени услуги.
Голям си, за да бъдеш отговорен, мъдър си за да вземаш правилните решения, силен – за да работиш усилено.
Вдъхновени, мотивирани и винаги готови да направят и невъможното за своите клиенти и приятели.
Най-добрите, иновативни и креативни решения. Доказали сте се като топ професионалисти с продуктовото си портфолио. С опит и мъдрост, доволни клиенти и партньори с респект и уважение към професионализма ви.
За Вас отличителна черта е професионализъм, коректност и качество и давате винаги най-доброто от себе си.
Човек е богат не с това, което е взел, а с това, което е дал.
С годините се трупа и опит и мъдрост и щастливи моменти.
За мен е удоволствие, чест и гордост да бъда ваш клиент и да имам приятели като вас.

Снежи Жежева, Регистриран одитор, Благоевград


Здравейте, мили колеги !
Искам да изкажа своята благодарност на прага на Вашия юбилей, за изключителния професионализъм при подготовката и реализацията на Вашите семинари и интелектуални продукти.
Всеки семинар, в който съм участвала, ме зарежда с нови знания, оптимизъм и дори радост, които ми помагат да поддържам своя професионализъм и самочувствие на човек, докоснал се до най-доброто на българския пазар. Защото Вие доказахте във времето, че сте най -добрите !
За 20-те години в които се познаваме ние станахме не само партнъори, но и приятели, които могат да разчитат един на друг.
Благодаря на целия екип, на колегите, които ме ценят и подкрепят!!! И всичко това е взаимно.
Нека пътуването ни из дебрите на знанието продължи заедно.

С уважение:

Галина Чумаченкова, Гл. счетоводител Столична община – Район Оборище

Благодаря за добрата съвместна работа през изминалите години.
Издаваната от ИК „Труд и право“ икономическа литература е надежден и верен източник на информация, касаеща счетоводната и правна област. Предоставената информация намира успешно приложение във всекидневната ми работа.
Организираните семинари с лектори – водещи специалисти в счетоводното и данъчно законодателство се провеждат винаги с високо професионализъм, компетентност и навреме, с оглед измененията в нормативната уредба. Това несъмнено е един голям принос в нашата работа като счетоводители, за да бъдем винаги в крак с непрекъснато променящата се законова уредба.

С уважение!

Цвета Донкова, Зам. гл. счетоводител в „Пирин Текс“ ЕООД


ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
ВИЕ сте истински приятели, на които може да се разчита! Делови, компетентни, винаги получавам точни и конкретни отговори, на въпросите които ме вълнуват. Когато има възможност – е супер забавно във ваша компания! Благодаря за хубавите моменти, които съм изживяла с Вас!
На целия екип пожелавам от все сърце здраве, творчески ентусиазъм, много усмивки и още по-големи сърца!
Да чествате още много годишнини! Бъдете живи и здрави! Имаме нужда от хора, като Вас!

С уважение,

Ани Маринова, Главен счетоводител на „Уникарт“ ЕООД

Извадки от анонимни анкети на участниците в учебните ни семинари

Отлична комуникация, перфектно отношение и човешко внимание от организаторите!

Перфектни – както винаги!

За пътуващите от провинцията Вашата организация е възможно най-добрата!

Организаторите са успели за поредна година да отговорят на очакванията ни и да се представят блестящо!

Просто не мога да изисквам повече!

Професионалисти, които знаят как да организират семинари!

Изключителен професионализъм!

Коректност, точност – отлична организация!

Изключително любезни организатори!

Супер, отговорни сте!!!

Много високо ниво на организация! Бих посетила отново!

Винаги наблизо и готови за решение на възникнали проблеми!

Както винаги – перфектна организация! Вашите семинари са най-добре организираните!

Любезни, отзивчиви и винаги на разположение!

От петобална система, поставям шест на организацията!

Няма по-добри!!!

Страхотни професионалисти!

Много внимателни, отзивчиви и лъчезарни организатори!

Пореден семинар организиран блестящо от НКЦ „Решение“!

Помислили сте за всичко – швейцарска точност!!!

Изключителна организация, ред и дисциплина!

Винаги сте били перфектни!!!

Изпипвате всичко до последния детайл!

Организацията е на европейско ниво!

Вашите семинари са най-добрите и за това ги посещавам всяка година!

Немска прецизност в организацията, впечатлен съм!

Навреме поднесена информация, съдействие и отлично отношение!

Стегната организация, отлично подбрани лектори, любезни домакини!

Утвърдени, с опит, заредени с енергия и позитивизъм!

Много добра организация, приветливо и коректно отношение!

Комуникацията между организаторите и участниците в семинара е лесна и приятна!

Благодаря Ви! Оценявам многото работа, която вършите, за да се случва всичко това!

Отлична и съвършена организация! Благодаря Ви!!!

НКЦ „Решение“ са № 1 в България!

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...