Меню

Вече ставам нетърпелив:
- Скъпа, закъсняваме за театъра, а ти от един час се гримираш!
- Хубавата картина изисква много работа.
- Ти не рисуваш, а реставрираш.
И скандалът започна...