Меню

Празнувам златна сватба. Но малко съм тъжен:
- Гложди ме нещо за децата. Забелязвам, че Петър не прилича на другите ни шест деца. Знам, че е ужасно да те питам, но да не би Петър да има друг баща?
- Вярно е – признава жената.
Сърцето ми се сви. Не издържах:
- Трябва да ми кажеш кой е бащата на Петър!
- Ти – отрони жената.
И скандалът започна...