Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Ние не можем да правим велики неща, само малки неща, но с голяма любов.“
Майка Тереза


Здравейте,

Февруари – месецът на любовта!
Колко много поети и писатели с възторг, с опиянение, в стихове и в проза са възпявали любовта! Колко прекрасни любовни истории – за безмерно щастие и дълбока тъга, за бляскави победи, но и за жестоки страдания, се съхраняват в човешката памет…
Какво е любовта?
Няма едно единствено определение за това. Толкова могъщо, толкова всепоглъщащо, толкова съграждащо, но понякога – и толкова тъмно и разрушително човешко чувство…
Едно е безспорно – ние хората сме одарени с огромно щастие – да обичаме и да бъдем обичани. И не бива да забравяме, че нашата малка отплата за това щастие е да не пропускаме, да не пренебрегваме нито една проява на внимание, на доброта, на обич към другите – към нашите близки, към нашите приятели, към хората около нас. Нека го направим.

Израз на нашето внимание и на нашата обич към Вас – нашите партньори и читатели, са издателските и експертните продукти, които Ви предлагаме и които, вярваме, Ви помагат в професионалното ежедневие.

Вижте нашите предложения за февруари:

Издадохме и се радва на голям интерес книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2021 година” – за двадесет и четвърта поредна година. Ценно и търсено е това издание – с достоверно и изчерпателно представяне на многобройните и важни промени в данъчните закони, с практически примери и експертни решения от най-добрите автори.

Работим усилено и по годишника „Трудови отношения – 2021” – ще го предложим на любознателните читатели най-късно до 20 февруари. И този годишник има трайна аудитория – юристи по трудово право, експерти по човешките ресурси, счетоводители. Новото издание представя цялостната панорама на трудовото законодателство за тази година: с обстойни коментари, с важни писма на МТСП, с компетентен анализ на актуална съдебна практика по трудови спорове.

До края на февруари можете да се абонирате на по-ниски цени за книгата-годишник „Счетоводство – 2021”. Дванадесетото по ред издание на този годишник ще предложи изчерпателни коментари, разяснения и практически казуси по промените в счетоводното законодателство, в Националните и Международните счетоводни стандарти, както и богата справочна информация. Авторите на книгата са утвърдени специалисти с висок професионален статус и авторитет сред счетоводната гилдия.

По традиция, и тази година ще Ви предложим ново издание „Кодекс на труда 2021” – в луксозно изпълнение, с актуалния нормативен текст.
Можете да направите своя абонамент за изданието още отсега.

Подготвяме и другите книги от нашата Издателска програма до месец юни. Разгледайте ги и изберете Вашите издания.

Отворен през цялата година е абонаментът за нашите месечни списания – без промяна в цените. Ако по някаква причина не сте се абонирали, направете го сега.
На сайта: https://e.trudipravo.bg/   Можете да разгледате електронната версия на списанията –
е-списания и ако предпочитате да ги получавате on-line, абонирайте се директно от тук или чрез електронната ни книжарница.

А ако Вашият избор са компютърните продукти ЕПИ, абонамент за тях можете да направите по всяко време, от всеки избран от Вас месец в календара. Разгледайте продуктите ЕПИ, убедете се в тяхната полезност и направете Вашия абонамент. Възползвайте се и от опцията безплатен тридневен достъп до избран от Вас продукт ЕПИ on line и го заявете тук.

Продължава и нашата успешна обучителна дейност – предлагаме богата палитра от учебни уебинари и покупка на видеозаписи със съдържанието им.

Разгледайте нашите предложения за февруари и март:

- Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г.  - 11 – 12 февруари 2021 г.
- Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г. - 17 февруари 2021 г.
- Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. - 18 – 19 февруари 2021 г.
- Практически въпроси на електронната търговия - 24 февруари 2021 г.
- Новото данъчно законодателство през 2021 г. - 25 – 26 февруари 2021 г.
- Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания - 9 март 2021 г.
- Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения - 17 март 2021 г.
- Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните - 18 март 2021 г.
- Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан - 23 март 2021 г.
- Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика - 30 март 2021 г.

Очакваме Ви!

И не забравяйте:
Ние всички живеем в обичта, в помощта и в добротата, които си даваме един на друг.
Не само в месеца на любовта. Във всички месеци. Всяка година.
Винаги.
 

„Ако музиката е храна за любовта, свирете още!”
Уилям Шекспир

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 02/2021

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година

Виж още...


Счетоводство, данъци и право
Брой 02/2021

АКЦЕНТ-ТЕМА (БЕЗПЛАТНО)
Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 02/2021

Относно оспорването на припознаването

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 02/2021

Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Крилати мисли за любовта

Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш.
(Джеймс М. Бари)

В този живот ние не можем да вършим големи неща. Можем да вършим само малки неща с много любов.
(Майка Тереза)

Времето тече бавно за онези, които чакат; бързо за онези, които се боят; мъчително за онези, които страдат; светкавично за онези, които се наслаждават – ала за онези, които обичат, времето е вечност.
(Ван Дайк)

Господи, помогни ми да се стремя не да бъда обичан, а да обичам.
(Свети Франциск Асизки)

Да обичаш, означава да намериш в щастието на друг собственото си щастие.
(Лайбниц)

Да се обичате, означава не да се гледате взаимно, а да гледате заедно в една посока.
(Сент Екзюпери)

 
 
Нови книги

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19

Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19
Книгата съдържа препоръки и насоки на Европейската комисия за осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на COVID-19 в някои отрасли и дейности...

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Прилагане на защитата на личните данни

Методики, препоръки и практически стъпки
Откроени са специфични аспекти в защитата на личните данни, прилагани в дейността на администраторите и обработващите лични данни ..

 

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Книга - Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул

Луксозно издание с твърди корици
Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

Книга - Социално осигуряване – 2020 година

К

Социално осигуряване – 2020 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на ИК "Труд и право" on-line - с безплатна доставка.
Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Крилати мисли за любовта
Девизът на рицарството е и девиз на любовта – да служиш на всички, но да обичаш само едного.
(Балзак)

Едно чудо неизменно възниква за онези, които обичат истински: колкото повече дават, толкова повече притежават.
(Райнер Мария Рилке)

Как изглежда любовта? Тя има ръце, за да помага на хората. Има нозе, за да се затича при бедните и онеправданите. Има очи, за да вижда неволята и лишенията. Има уши, за да чува въздишките и воплите на човеците. Ето как изглежда любовта.
(Свети Августин)

Който не почука на сърцето, напразно ще чука на вратата.
(Лопе де Вега)

Никоя връзка не е сериозна, ако не е била прекратявана поне два пъти.
(Оскар Уайлд)

Никоя жена не сключва брак по сметка. Всички те са достатъчно умни, та преди да се омъжат за милионер, първо да се влюбят в него.
(Чезаре Павезе)
 
 
 
Крилати мисли за любовта

Нито дълбок ум, нито въображение, нито двете заедно са способни да създадат гений. Любов, любов, любов – това е душата на гения.
(Моцарт)

Нищо не съсипва любовта така, както чувството за хумор у жената или липсата му у мъжа.
(Оскар Уайлд)

Обичай живота и животът ще ти отвърне с обич. Обичай хората и хората ще ти отвърнат с обич.
(Артур Рубинщайн)

Подобно на шарката, любовта е най-опасна, когато те спохожда в напреднала възраст.
(Лорд Байрон)

Получаваме дара на любовта, но любовта е нежно растение. Не можеш само да го приемеш и да го оставиш върху някой шкаф с мисълта, че то ще цъфти само.Трябва непрестанно да го поливаш, да се грижиш за него, да го отглеждаш.
(Джон Ленън)

Сърцето разполага с доводи, които разумът не познава.
(Паскал)

 
 
Компютърни продуктиии

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в кодекса на Труда

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Промените в Правилника за вписванията

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и... (изм. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

КАК СЕ ТВОРИ ВЪЛШЕБНА МУЗИКА
Културна дама запитала Лист с наивно любопитство:
- Как можахте да създадете такава вълшебна музика и да я отразите върху хартия?
Лист й отговорил:
- Нищо по-просто от това, госпожо! Отивам в книжарницата, купувам нотни листове, вземам перо, топя го в мастило и пиша ноти, докато напълня листа. Това е всичко!

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен уебинар в Zoom – Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г.

Учебен уебинар в Zoom – Новото данъчно законодателство през 2021 г.


 
11 – 12
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.


Лектори:
Катя Кашъмова,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Николай Стоянов,
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Уебинарът се предлага и като 5-дневен достъп до видиозаписа от него.
Цена с ДДС: 300.00 лв.
 
17 февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.


Лектор:
Теодора Дичева,
 Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария

Уебинарът се предлага и като 3-дневен достъп до видиозаписа от него.

Цена с ДДС: 120.00 лв.727">
 
18 – 19
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.


Лектори:
Катя Кашъмова,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева,
Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Уебинарът се предлага и като 5-дневен достъп до видиозаписа от него.

Цена с ДДС: 300.00 лв.

 
24 февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Практически въпроси на електронната търговия


Лектори:
Адв. Десислава Кръстева,
Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“
Д-р Мартин Захариев,
Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
25 – 26
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новото данъчно законодателство през 2021 г.


Лектори:
Димитър Войнов,
Данъчен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 264.00 лв.
 
9 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания


Лектор:
Валя Гигова,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
17 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения


Лектор:
Красимир Машев,
Съдия в Софийски апелативен съд

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
18 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните


Лектори:
Д-р Невин Фети,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“
Десислава Тошкова-Николова,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“

Цена с ДДС: 216.00 лв.
Цена с ДДС: 246.00
лв. (с книга
„Прилагане на защитата на личните данни“ с включена 25 % отстъпка от цената на книгата.)
 
23 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан


Лектор:
Димитър Иванов,
Правен консултант, доктор по гражданско и семейно право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
30 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика


Лектор:
Стефан Кюркчиев,
Заместник председател на Софийски градски съд

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
Смях
Истории с неочакван край
БАЛ С МАСКИ

Млада двойка била поканена на бал с маски по случай Хелоуин. Съпругата обаче имала ужасно главоболие и казала на мъжа си да отиде сам на партито. Понеже бил предан съпруг, той първоначално отказал, но тя настояла и му казала, че няма нужда и той да си разваля хубавото прекарване заради нея. И така, мъжът си взел костюма и отишъл на партито.
След като поспала един час, жената открила, че главоболието й е минало и понеже било още рано, решила да отиде на маскения бал. Тъй като мъжът й не знаел как изглежда костюмът й, й хрумнала идеята да види как се държи той, когато е без нея.
Жената се присъединила към партито и скоро забелязала мъжа си, който подскачал лудешки на дансинга, танцувайки с всяко красиво момиче наоколо, като от време на време им пускал ръце или си открадвал бързи целувки. Съпругата се приближила към него и тъй като самата тя била съблазнителна жена, скоро той й посветил цялото си внимание.
Тя му позволила да стигне толкова далече, колкото поиска, понеже, разбира се, бил неин съпруг. Най-накрая той й прошепнал нещо в ухото, тя се съгласила и двамата тръгнали към колата на жената, където правили секс. Малко преди полунощ съпругата се измъкнала тайно, прибрала се у дома, съблякла костюма си и си легнала, чудейки се какво ли обяснение ще й предложи мъжът й за поведението си.
Когато се прибрал, тя го попитала как е прекарал.
– О, както обикновено – отвърнал той. – Нали знаеш, че не мога да прекарвам добре, когато не си с мен.
– Танцува ли много? – попитала тя.
– Истината е, че изобщо не съм танцувал. Когато пристигнах там, срещнах Пит, Бил Браун и още няколко момчета и всички заедно се замъкнахме в една бърлога, където играхме покер цяла вечер. Но човекът, на когото заех костюма си, със сигурност си е прекарал страхотно!
 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...