Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Пълното притежание се доказва само чрез даването. Онова, което не може да дадеш, притежава теб.”
Андре Жид

Здравейте,

В една умна книга срещнахме една стара история. В нея се разказва за трима каменоделци. Запитали ги какво правят.
Първият отговорил:
- „Изкарвам си прехраната.”
Вторият, продължавайки да удря с чука, отвърнал:
- „Аз умея най-добре да дялам камъни в цялата страна.”
Третият погледнал нагоре със замечтан блясък в очите и казал:
- „Аз строя катедрала.”
Трима души с еднаква професия и с еднакво занятие, но с различен поглед върху работата си. Първият знае какво иска да постигне и какво да прави. От него се очаква добра работа срещу добро заплащане. За втория най-важно е майсторството – той се стреми да постигне най-доброто, на което е способен.
А третият – той е творецът, визионерът. Той вижда смисъла на това, което прави, и обвързва дейността си с общата потребност от своя труд.

Ако размислим, подобно тризначно отношение към това, което вършим, може да има във всеки бизнес, професия и дейност.
Ето, ние сме издатели и също можем да споделим:
- „Правим издания, за да живеем и успяваме.”
Можем да си кажем също:
- „Ние умеем да правим книги и списания и сме едни от най-добрите в страната.” Което е вярно и се потвърждава в близо 30-годишното ни битие на издатели.
Но достатъчно ли е, ако спрем само дотук в отговорите? Достатъчно ли е да бъдем само едно добро издателство, което стои престижно на пазара на книгите? Няма ли да бъдем тлееща жарава без огън?
Искрата, която възпламенява огъня в дейността ни и ни прави общност, е общата ни кауза да бъдем създатели и разпространители на знание, да бъдем с принос в просвещението на хората у нас. И ще повторим една мисъл на сър Уинстън Чърчил:
„Прехранваме се с това, което получаваме, но градим живота си с това, което даваме.”

Ето какво подготвихме и какво ще Ви дадем през октомври:

Току-що издадохме годишника „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година”. Издаваме този годишник за двадесет и седма поредна година. И си мислим: каква несекваща потребност от тази книга трябва да има през всичките тези години. Мислим си за професионализма на авторите и за умението им да представят винаги полезното, да улавят винаги новото. А и какво доверие към годишника имат хилядите счетоводители и финансисти, които ползват и се допитват до тази книга.
Вярваме, че годишникът отново ще намери брод към своите ползватели – въпреки обстоятелствата.

Знаем, че мнозина от Вас ще кажат: „Това не се отнася до мен.” Но не можем да не споделим: буквално вчера получихме от печатницата книгата „Неврохирургична патология на трети вентрикул”.
Книгата е встрани от тематичния обхват на нашите издания. Малцина от Вас имат някаква представа за нейното съдържание, а и за самото понятие „трети вентрикул”. Но бяхме длъжни да направим тази книга. Тя е въплътила идеята и амбицията на проф. д-р Стефан Габровски, д.м.н. – един от символните лекари на болница „Пирогов”. Претворила е професионализма и опита на плеяда лекари в продължение на 35 години. И решихме – този уникален и всеобхватен труд, дело на двадесет изтъкнати лекари, трябва да стане достояние на всички специалисти в тази област у нас.
А и друго има:
Всеки от нас таи в сърцето си признателност и благодарност към някой лекар, помогнал му да се изправи и да продължи да живее. Та книгата е и израз на нашата лична признателност и благодарност към лекарите, които срещаме в живота си.
Вярваме, че тази книга ще помогне на много хора да се изправят и да продължат.

Не спираме с книгите. Готвим и в началото на ноември ще Ви предложим поредното ни издание: „Прилагане на защитата на личните данни”.
Представихме Ви вече тази книга. И който има интерес към тази тема, който работи в тази област, ще чака и ще поиска тази книга. Защото тя ще му даде точните отговори, ще му предложи верните решения. И защото книгата е дело на автори с изявен професионализъм.

Вижте и всичките ни предстоящи заглавия. Но има една промяна. Отлагаме издаването на книгата „Облагане на доходите на физическите лица от А до Я”. Даваме си сметка, че вече вървят обсъждания на промените в данъците за 2021 година и книгата ни бързо ще загуби актуалност. Договорихме се с авторите и ще предложим това издание през април – май догодина.

Настъпва есента и е време за абонамент. Кампанията „Абонамент 2021” стартира успешно, въпреки трудното време. Хиляди вече се абонираха – признателност и благодарност към тях.Пробива си път и новото ни предложение – абонамент за електронния вариант на списанията ни.
Предстои Ви и Вие да вземете решение. Вижте цялата ни абонаментна листа – списания, книги-годишници, компютърни продукти ЕПИ. Вижте по-ниските цени за абонамент. И изберете.

Кризата с covid-19 ни изправя пред сложни проблеми и нови предизвикателства. Но тя разкри пред всички нас нови възможности и ни подтикна към нови решения:
Вижте многообразието и пъстротата на Учебната ни програма „Есен 2020”: традиционната серия от присъствени учебни семинари, допълнени с уебинари и с възможност за достъп до видеозапис на част от семинарите и уебинарите. Стана малко сложно, но с много възможности и опции за включване.
А доброто е, че обявените ни учебни семинари вече се пълнят с участници.

Вижте поканите ни за предстоящите учебни семинари:

Присъствени учебни семинари:
- Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика - 13 - 14 октомври 2020 г.
- Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти - 15 - 16 октомври 2020 г.
- Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС - 20 - 21 октомври 2020 г.
- Обществени поръчки – ЕСЕН 2020 - 22 - 23 октомври 2020 г.
- Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. практически въпроси (Семинарът ще се проведе след приемане на промените в Наредба Н-18)
- Трансферно ценообразуване - 29 октомври 2020 г.
- Актуални въпроси на облигационното и търговското право - 5 - 6 ноември 2020 г.
- Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Тълкувателна практика на ВКС - 12 - 13 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 19 - 20 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 24 - 25 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 26 - 27 ноември 2020 г.
- Годишно счетоводно приключване на 2020 г. за бюджетните организации. Указания на министерство на финансите - 3 декември 2020 г.

Дистанционни учебни семинари – уебинари
- Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на Международните счетоводни стандарти (МСС), приети за приложение в Европейския съюз - 27 - 28 октомври 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г. - 10 декември 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г. - 16 декември 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г. - 18 декември 2020 г.

Изберете своя учебен семинар и заявете участие.

Но имате и друга възможност:
Да заявите персонален достъп до видеозаписа на избрания от Вас семинар или уебинар. Част от семинарите и уебинарите ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа до пет работни дни след провеждането им.
А конкретните форми, параметри, условия и цени за всяка форма на обучение ще видите в обявените покани за участие.

Есен е - с пъстра палитра от багри и цветове, с дъх на мокра трева и зряло грозде, с усещане за домашен уют и топли срещи с приятели. И с едно очакване – добрината да бъде по-често наш гост през идните дни.
Една красива есенна импресия – това е нашият подарък за Вас.

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 10/2020

Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 10/2020

Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 10/2020

Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 10/2020

АКЦЕНТ-ТЕМА
Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)

Много бракове са състояние, при което двама души не могат да издържат дълго нито един с друг, нито един без друг.

Дори семейните връзки биха се разпаднали, ако мислите ни бяха написани на челото.

Някои жени изпитват към мъжете си такава сляпа и загадъчна любов, както монахините към своите манастири.

Лошо е, ако съпрузите се карат взаимно да скучаят. Но къде-къде по-лошо е, ако само единият от тях кара другия да скучае.

Не вярваме в ревматизма и истинската любов преди първия пристъп.

 
 
Нови книги

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Книга - Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул


Луксозно издание с твърди корици
Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

Книга - Социално осигуряване – 2020 година

Социално осигуряване – 2020 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

 

Книга - Кодекс на труда – 2020

Кодекс на труда – 2020


Луксозно издание с твърди корици

Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г.

Книга - Промените в гражданския процесуален кодекс

Промените в гражданския процесуален кодекс

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Книга - Счетоводство - 2020

Счетоводство - 2020

Единадесето издание на книгата-годишник!!
Всичко за финансовото и управленското счетоводство, за Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия, с конкретни примери и решения на въпроси от практиката

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на
ИК "Труд и
право" on-line - с отстъпка 20 на сто и с безплатна доставка
. Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)
Умната жена има милиони естествени врагове - всички глупави мъже.

Този, който вярва в свободата на волята, никога не е обичал и никога не е мразил.

Нищо не ни прави толкова страхливи и безсъвестни, колкото желанието да бъдем обичани от други хора.

Хората обикновено не противоречат на тези, които най-много обичат - и на тези, които най-малко уважават.

Истински добрият човек може да има толкова приятели, колкото иска; но невинаги тези, които иска.

Трудно е да считаш за глупак онзи, който ти се възхищава.
 
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)

Несполуките на другите ни изглеждат съвсем естествени, но защо на нас не ни върви - това не можем да разберем.

Някои смятат, че имат добро сърце, но това са само слаби нерви.

He можеш да помогнеш на всички, казва малодушният и не помага на никого.

Колко мъдрост е необходима, за да не губиш никога добротата си.

Който не може да си откаже нито едно удоволствие, никога няма да изпита щастие.

 
 
Компютърни продуктиии

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Изменения в концесионния режим на морските плажове

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр. 117 от 10.12.1997 г.,....изм. ДВ. бр. 71 от 11.08.2020 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

БЕТОВЕН И БРАТ МУ
Братът на Лудвиг ван Бетовен, Кристоф, бил аптекар в Урфар. Известно време той доставял хинин на австрийската армия и спечелил много пари. Купил имение, напуснал аптеката и се преселил във Виена, където започнал разгулен живот.
По това време Бетовен изпаднал в материално затруднение и се обърнал към брат си за подкрепа. Кристоф обаче го укорил, че от него не станало човек, заявил му безсърдечно: «Всеки трябва сам да си помага!» и отказал да му прати пари. Както била модата тогава, той подписал писмото си на латински: «Кристоф ван Бетовен — земевладелец».
Бетовен не му останал длъжен. Той писал на брат си:
«До господин Кристоф ван Бетовен — земевладелец. Имам нужда от твоите пари, но не и от твоето празнодумство. Лудвиг Ван Бетовен - умовладелец».

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен семинар – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020

Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз


13 - 14
октомври
 2020 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат
Георги Даракчиев, Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК
Галина Солакова, Съдия във ВАС

Цена с ДДС: 336.00
 
15 - 16
октомври
 2020 г.
Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
Десислава Тошкова-Николова, Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Цена с ДДС: 360.00
 
20 - 21
октомври
 2020 г.
Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Д-р Томчо Томов, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Катя Кашъмова, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Цена с ДДС: 360.00
 
22 - 23
октомври
 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020
Промените в ЗОП и ППЗОП. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа. Практически въпроси. Обжалване на решенията на възложителите. Практика на КЗК и ВАС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"


Лектори:
Мариана Кацарова, Експерт по обществени поръчки
Цветелина Василева, Експерт по обществени поръчки

Цена с ДДС: 336.00
 
октомври
 2020 г.
Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. практически въпроси
Семинарът ще се проведе след приемане на промените в Наредба Н-18

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"


Лектори:
Любка Тимчева, Катя Гущерска

Цена с ДДС: 216.00
 
27-28  октомври
 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор, счетоводен консултант

Цена с ДДС: 240.00
 
29 октомври
 2020 г.
Трансферно ценообразуване. Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Десислава Калудова, Директор на Дирекция „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“ в ЦУ на НАП
Иван Минев,
Старши експерт по приходите в Дирекция „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“ в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 216.00
 
5 - 6
ноември
 2020 г.
Актуални въпроси на търговското и облигационното право

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Красимир Машев, Съдия в Софийски апелативен съд
Костадинка Недкова,
Съдия във Върховния касационен съд
Диана Митева,
Съдия в Окръжен съд – Варна
Георги Хорозов,
Адвокат

Цена с ДДС: 336.00
 
12 - 13
ноември
 2020 г.
ГРАЖДАНСКИ ПРЕЦЕС. Законодателни промени. Практически въпроси. Тълкувателна практика на ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия Софийски градски съд
ВАЛЯ ГИГОВА,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Съдия във Върховния касационен съд
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА,
Частен съдебен изпълнител

Цена с ДДС: 336.00
 
19 - 20
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Eвгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
24 - 25
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
26 - 27
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
EВГЕНИЯ ПОПОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
3 декември
 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на 2020 г. за бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектор:
Теодора Бакърджиева

Цена с ДДС: 180.00
 
10 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС: 180.00
 
16 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 120.00
 
18 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Калина Златанова, Данъчен консултант

Цена с ДДС: 120.00
 
Смях
АДАМ И ЕВА
Отива Ева при Бога:

– Господи, имам проблем?
– Какво има, Ева?
– Ами много съм ти благодарна за всичките блага, които си ми дал, но въпреки това не съм щастлива.
– Защо?
– Самотна съм, Господи.
– Добре, Ева, в такъв случай ще ти създам мъж.
– Мъж? Какво е това?
– Създание, изтъкано от противоречия – той ще лъже, ще мами, ще бъде високомерен и горд. Но ще бъде и много силен, бърз и ще ловува за теб. Ще задоволява твоите физически нужди, но ще се държи много детски, наивно и глуповато, така че винаги ще има нужда от съветите ти.
– Звучи добре – казала радостно Ева, – но къде е уловката?
– Ами, ще го създам при едно условие.
– Да?
– Както казах, той ще е много горд и самовлюбен, затова нека го оставим да си мисли, че той е създаден пръв. Това ще бъде нашата малка тайна… казвам ти го като жена на жена…
* * *
Отива Адам при Бога:
– Господи, защо си създал Ева толкова красива?
– За да я обичаш – отговорил му Бог.
– Господи, а защо си създал Ева толкова ласкава и нежна?
– За да я обичаш – отговорил му Бог.
– Господи, а защо си я създал толкова глупава?
– За да те обича – отговоря му Бог.
 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...