Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Прехранваме се с това, което получаваме.
Но градим живота си с това, което даваме.“
Сър Уинстън Чърчил

„Не съди за всеки ден по ожънатата реколта, а по семената, които си засял.“
Робърт Луис Стивънсън

ЗДРАВЕЙТЕ,

Много мила и малко тъжна среща ни събра преди няколко дни.
Вероятно мнозина от Вас познават и ползват книгата ни – годишник „Трудови отношения”. Правим този годишник вече повече от двадесет години. Издаваме го в началото на всяка година. Изданието е изключително ценно – предлага цялостно приложно знание по уредбата на труда и трудовите отношения през годината.
И това, което е особено важно – през всичките тези години тази уникална книга се подготвяше от едни и същи автори. Авторският екип включваше специалисти от най-висока класа: проф. д.ю.н. Васил Мръчков, Емилия Банова, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова. Всъщност, интересът към книгата, доверието към казаното в нея се дължеше и се дължи и на безспорния авторитет на авторите.
Преди време Стефанка Симеонова си отиде от този свят, но до края на дните си беше част от екипа на книгата. Помним я с нейната отдаденост на трудовото право и с доброто, което остави след себе си.
А ето, че се случи и друго – преди месец-два професор Мръчков сподели намерението си да се оттегли от годишника – годините си казват своето. Годините си казаха своето и за Емилия Банова – наш партньор и приятел още от първите дни на учредяването на „Труд и право”.
Та за милата и малко тъжна среща, за която споменахме в началото, ни е думата. Срещнахме се с доскорошните автори на годишника. Казахме си добрите думи на признателност и благодарност. Споделихме спомени за интересни случки и събития.
Наистина, имаше какво да си кажем. Дългият път, по който вървяхме заедно, роди приятелство. А партньорството е до време, но приятелството – до живот.
Всъщност, партньорството ни с тези специалисти също продължава – тяхното знание и опит ще продължи да носи богатство в списание „Труд и право”.

А годишникът „Трудови отношения”? Годишникът го има и ще продължава да го има с нов първокласен авторски екип. Защото от него има потребност – хиляди хора на знанието го чакат всяка година.

Вижте предложенията ни за този месец:

В предишния бюлетин Ви обещахме нови книги. Новите книги са вече факт:
Годишникът „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година” е с обновено съдържание и авторски екип. Счетоводителите знаят – подготовката за годишното финансово приключване започва още отсега. И купуват тази книга – така е от години. Защото е добре да имаш от къде да вземеш знание, къде да погледнеш, за да си свериш часовника, и къде да намериш решението на важния за теб проблем.

Уникалната ни книга „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра” също привлича огромен интерес. А защо – уникална? Защото подобно издание не е правено от години. И защото книгата предлага комплексно, систематизирано и изключително полезно знание по цялостната сложна проблематика на териториалното устройство.

И още едно ново издание произведохме. Малката голяма книга „Авторското право в архитектурата” изследва сложните въпроси, свързани с правния статут на архитектурните произведения. Представена е уредбата на авторските права на архитектите в континенталната и англосаксонската правна доктрина. Коментирани са съотносимите разпоредби на Закона за авторското право и сродните му права. Предложени са модели за уредбата на отношенията по веригата инвеститор-архитект-строител. Извлечени са предложения за промяна в нормативната уредба..
С две думи – това е книга за всеки архитект, за всеки участник в инвестиционния процес.

Всъщност, на нашия сайт www.trudipravo.bg можете да видите всички наши издания. Обърнете внимание: много от книгите ни по важни и все още актуални теми, имат нови по-ниски цени. Вижте тези издания, изберете своята книга и заявете покупката й в електронната ни книжарница.

А до края на октомври ще Ви предложим още една книга – „Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания”. Нашумяла е темата на тази книга. Проблемите са значими. Решенията ги има в новата правна уредба за хората с увреждания. Тя вменява задължения и отговорности. Но и много неясноти има, много проблеми поражда прилагането на новите разпоредби. А нашата книга дава отговорите, предлага решенията – и експертни, и официални.

Есента е времето за абонамент. Нашата кампания „Абонамент 2020” стартира по-отрано, при това – успешно. Хиляди вече се абонираха – „признателност” и „благодарност” са думите ни към тях. Предстои Ви и Вие да вземете решение. Вижте цялата ни абонаментна листа – списания, книги-годишници, компютърни информационни продукти ЕПИ. Вижте темите на продуктите, съдържанието им. Вижте авторите и консултантите в тях. Вижте цените за абонамент – те сега са и по-ниски. Това са ни аргументите. А решението е Ваше.

Обявихме националната ни учебна програма „Есен 2019”. Подготвихме и регионална учебна програма „Есен 2019 – Зима 2020”. Отправихме покани за участие в семинарите. И семинарите се пълнят – всеки ден пристигат по 20-30 заявки за включване в един или друг семинар.

Вижте обявените ни национални учебни семинари до края на годината:
- Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му - 8 октомври в София.
- Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра - 9-11 октомври отново в САНДАНСКИ – в прекрасния "Парк Хотел Пирин" 5* .

- Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност – 17-18 октомври в София;
- Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС – 23-25 октомври в София.
- Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г. - 30 октомври – 1 ноември в София.
- Практически въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му – 30 октомври – 1 ноември в София.
- Актуални въпроси на търговското и облигационното право – 6 - 8 ноември в София.
- Нови положения и практически въпроси в изпълнителния процес. Практика на Върховния касационен съд - 13 – 15 ноември в София.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. - 19 до 20 ноември в София;
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. - 21 до 22 ноември в София;
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. - 27 до 29 ноември в София;

- Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Съдебна практика - 4 - 6 декември 2019 г. в София
- Годишно счетоводно приключване на 2019 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите - 5 - 6 декември 2019 г. в София.
- Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му – 10 декември в София.


Вижте на нашия сайт и всички регионални учебни семинари.

Някак неуместно е да се хвалим, но едва ли има друг издател, друг учебен център с толкова богат списък от издателски и експертни продукти, с такава пъстрота от теми, публикации и лекции, с такъв качествен подбор на автори и лектори.
Но – преценката е Ваша. Ваш е и изборът.

А тъй като стана дума за избор, избрахме за Вас тази прекрасна мелодия .

Желаем Ви мека, спокойна, пъстра и богата есен!

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 09/2019

Прилагане на квотите по Закона за хората с увреждания при назначаване на работници, или при прилагане на алтернативни мерки за заетост

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 09/2019

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 09/2019

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 09/2019

Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми
Жана Моро (френска актриса)

Жената трябва да бъде толкова умна, че да се харесва на глупавите мъже, и толкова вулгарна, че да се харесва на умните.

Мъжете, които говорят умно за жените, обикновено са лоши любовници. Великите практици не говорят, а действат.

За мъжете жената е загадка, чието решение търсят в следващата жена.

Жените използват парфюми, защото е по-лесно да излъжеш носа, отколкото очите.

Деколтето е изкуството да бъдеш разсъблечена точно толкова, че все още да се смяташ за облечена.

 
 
Нови книги

Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадъстъра

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Авторското право в архитектурата

Книгата предлага задълбочен сравнително правен анализ между българското законодателство, европейската и англосаксонската правна система.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

 

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Луксозно издание с твърди корици.
Целта на тази уникална книга е да предложи исторически и логически анализ на счетоводното законодателство у нас.

Новите положения при обществените поръчки

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Защита на личните данни

Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба
Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679
Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите на
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми
Жана Моро (френска актриса)

Джентълменът е мъж, в чието общество жената разцъфтява.

Всички мъже имат в ума си само две мисли. Първата е за парите.

Мъжете спокойно биха отстъпили на жените господството над света, ако те биха се съгласили, че само мъжът може да кара добре кола.

Жената не държи да се омъжи. Тя не зависи от мъжа. Всъщност зависи, но жените са прекалено горди, за да го показват. О, колко горди им се налага да бъдат!

Мъжете и цените винаги се стремят да се качат колкото може по-нагоре.

 
 
 
Афоризми
Жана Моро (френска актриса)

Имаме толкова много думи за душевните състояния и толкова малко - за телесните.

Можеш да следваш модата или да тичаш след модата. Но да тичаш можеш само ако си достатъчно млад.

Старите хора са като музеите: посещават ги не заради фасадата, а заради съкровищата, които съхраняват.

Жена, която няма за какво да се разкайва, е достойна за съжаление.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

Изменения в концесионния режим на морските плажове

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Очевидната неправилност като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и ... (ДВ. бр. 52 от 2.07.2019 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:  

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

НЮТОН - ГОТВАЧ
В момента, когато трябвало да свари яйце за господаря си, икономката на Нютон била извикана навън. Тя помолила великия физик да я замести - сложила в едната му ръка яйцето, а в другата часовника и му поръчала, щом кипне водата, да пусне яйцето и да гледа часовника - минат ли четири минути, да го извади.
След половин час жената се върнала и заварила учения до огнището, потънал в дълбок размисъл. Той държал в ръка яйцето, а часовникът лежал в кипящата вода.

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Семинар - Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

Семинар - Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му


 
8 октомври
2019 г.
Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Антон Михайлов, Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
Иван Кавръков, Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
Пламен Георгиев, Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
9 - 11
октомври
2019 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра

Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
12 - 19
октомври
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Местата за семинара са запълнени!
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София


Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена:  1 750.00 лв.
 
17 - 18
октомври
2019 г.
Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
Десислава Тошкова-Николова, Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
23 - 25
 октомври 2019 г.
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Даниела Асенова, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
30 октомври
- 1 ноември
2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектор:
Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор, счетоводен консултант

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
30 октомври
- 1 ноември
2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Мариана Кацарова, Експерт обществени поръчки
Цветелина Василева,
Експерт обществени поръчки
Адв. Весела Андонова,
Експерт обществени поръчки

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
6 - 8
ноември
2019 г.
Актуални въпроси на търговското и облигационното право

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Бистра Николова, Съдия в Софийския апелативен съд
Красимир Машев,
Съдия в Софийския апелативен съд
Цветан Крумов,
Адвокат, Гл. асистент към Правния институт на БАН
Георги Хорозов,
Адвокат

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
13 - 15
ноември
2019 г.
Нови положения и практически въпроси в изпълнителния процес

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Борислав Белазелков, Съдия във Върховен касационен съд
Диана Митева,
Съдия в Окръжен съд - Варна
Неделчо Митев,
Частен съдебен изпълнител
Валя Гигова,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
19 - 20
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Валентина Василева,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
21 - 22
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Лорета Цветкова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
27 - 29
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
4 - 6
декември
2019 г.
Граждански процес

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Емануела Балевска, Съдия във Върховния касационен съд
Борислав Белазелков,
Съдия във Върховния касационен съд
Стефан Кюркчиев,
Съдия в Софийски градски съд
Валя Гигова,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
5 - 6
декември
2019 г.
Годишно счетоводно приключване на 2019 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
10 декември 2019 г.
Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектор:
Антон Михайлов, Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
Иван Кавръков, Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
Пламен Георгиев, Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
17 октомври 2019 г.
Актуални въпроси на успройството на територията, строителството и кадастъра

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 130
Хотел „Пълдин Кооп“


Лектор:
Савин Ковачев, Консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
3 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
4 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. Промените в данъчните закони за 2020 г.

Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203,
Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)


Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
5 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
12 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
14 януари 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Теодора Бакърджиева, Експерт по бюджетно счетоводство

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
21 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
22 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
23 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
24 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
28 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
30 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
19 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
19 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
21 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектори:
Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
25 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектори:
Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
25 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
27 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
Смях

Истинският джентълмен - правила за поведение

1. Истинският джентълмен никога не удря Дама без повод.
2. Истинският джентълмен никога не пита Дамите на колко са години, а кога са завършили училище.
3. Истинският джентълмен никога нищо не отказва, ако за нищо не го молят.
4. Истинският джентълмен винаги отстъпва на Дамата, ако тя е по-силна от него.
5. На Истинският джентълмен винаги му е трудно да гледа как една Дама влачи тежък товар, но винаги превъзмогва трудностите.
6. Истинският джентълмен винаги си избърсва краката в изтривалката, преди да почука с тях по вратата.
7. Истинският джентълмен винаги изпраща Дамата до дома, ако това е дома на Истинския джентълмен.
8. Истинският джентълмен винаги пропуска Дамата пред себе си, за да я огледа и отзад.
9. Истинският джентълмен никога не отказва на Дама, ако тя е съгласна.
10. Само Истинският джентълмен може да подаде правилно ръка на Дама, излизаща от мазето с чувал картофи на гърба.
11. Истинският джентълмен изчаква тактично в тоалетната, докато Дамата плаща сметката.
12. Истинският джентълмен, когато се връща от пазар, върви пет крачки пред съпругата си, която мъкне пълните чанти, за да й спести съчувствието на околните.
13. Истинският джентълмен е човек на честта и държи на изрядния си външен вид. Затова преди да си тръгне за вкъщи, внимава да не сложи слипа наопаки.
14. Истинският джентълмен, след като прекара нощта с Дама, задължително се запознава с нея.
15. Истинският джентълмен не отстъпва мястото си в обществения транспорт на Дами, за да не ги докачи на тема възраст.
16. Ако единственият костюм на истинския джентълмен е сив, той подарява на съпругата си за рождения й ден сива, а не жълта вратовръзка.

 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...