Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

Надеждата е добра закуска, но лоша вечеря.
Франсис Бейкън

Нищо не е по-добре известно от факта, че не би трябвало да очакваме нещо срещу нищо,
но въпреки това всички го правим и наричаме това надежда.
Едгар Уотсън Хау

ЗДРАВЕЙТЕ,

Спомняте ли си легендата за кутията на Пандора? Пандора е приказна жена в гръцката митология, сътворена по поръка на Зевс. Той й дал кутия и й повелил да не я отваря, защото вътре са всичките злини на света. Но женското любопитство надделяло. Пандора отворила кутията и злините излезли и се пръснали сред хората.
А какво се случило с надеждата? Не е ясно. В някои легенди се разказва, че тя е останала вътре. В други – че и тя е излязла от кутията. Но всички са единодушни, че заедно със злото, на хората била дадена и надеждата, за да могат да се справят с него.
Това е митологията и такава промисъл е вложена в надеждата.

Но дали е така? Не сте ли си мислили понякога, че надеждата също може да е една от злините на света! Надеждата ни прави пасивни, в очакване нещата да се подобрят от самосебе си. Ако не беше надеждата, ние може би отдавна щяхме да премахнем другите злини и да ги натикаме обратно в кутията.
И не е ли по-добре, ако заменим израза „Аз се надявам” с други девизи:
„Аз вярвам”
„Аз мога”
„Аз действам”.
И да претворим тези девизи в мисъл и дело, което да носи добро за нас и за другите.
Прозвуча малко високопарно сякаш, но не е ли вярно това за всеки от нас, за всяка общност от хора? В мнозинството от случаите ние правим това, в което вярваме и вярваме в това, което правим.
И при нас е така. С това, което правим вече толкова години, вярваме, че сме полезни, че допринасяме за повече добро.

Вижте нашите предложения за месец септември:
Разбира се, абонаментът за 2020 година.
Сега му е времето да се абонирате – все още на по-ниски цени. Многото думи са излишни. Мнозина от Вас го правят от години и ползват нашите списания, книги-годишници, компютърни продукти ЕПИ. А на другите ще кажем: вижте ги тук, разгледайте, убедете се сами. И решавайте навреме.

Най-късно до 20 септември ще издадем годишника „Данъчно облагане и счетоводни приключване на 2019 година”. Годишникът е 25-годишна традиция. Той се очаква, той се купува, той се ползва от толкова много счетоводители и финансисти. Защото е зареден със знание и сигурност. Вижте му само авторите - кой би се усъмнил в техния професионализъм?

И две други заглавия ще Ви предложим до края на септември:
Книгата „Новите положения при устройството на територията, благоустройството и кадастъра” е ценна за всеки специалист в тази област. Представено е новото в правната уредба, анализирана е съдебната практика, предложени са решения на щекотливите проблеми на правоприлагането. И още: изключително силна авторска изява на адвокат Валентина Бакалова – един от най-добрите експерти по териториално устройство.
А двама водещи експерти по интелектуална собственост – адвокат Атанас Костов и адвокат Йордан Пангев, са автори на другата ни книга – „Авторското право в архитектурата”. Тя е нацелена  към архитектите, но и не само – към инвеститорите, строителите, адвокатите. Важно е за тях да познават авторските права върху архитектурните произведения, да ги реализират. А книгата им дава възглед за това как е по света и как е у нас, какво да се прави, за да се отстоят права, и какво да се промени, за да стане законът по-съвършен.

А през октомври ще издадем и друга полезна книга – „Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания”. Тя е отговор на една крещяща потребност. Законът, освен уредбата на права и задължения, въвежда квоти на предприятията за наемане на хора с трайни увреждания. Много са проблемите, много са въпросите, които възникват във връзка с това изискване. И в тази книга ще намерите верните отговори. Защото книгата е дело на Теодора Дичева – директор на дирекция „Правно осигуряване” в Главната инспекция по труда.

Пълната ни Издателска програма до април 2020 година можете да видите тук.

Стартирахме подготовката на есенните ни учебни семинари. Отправихме покани и вече вървят записвания за участие в много от тях.
Вижте цялото богатство от теми, лектори и дестинации:
В началото на октомври стартираме програмата със семинар в САНДАНСКИ:
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 2-4 октомври 2019 г.Ще продължим с два семинара по актуалните теми и въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Можете да избирате:
- първият семинар - Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика  - 2-4 октомври в София;
- вторият семинар - Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра - 9-11 октомври отново в
САНДАНСКИ – в прекрасния "Парк Хотел Пирин" 5* .

И още семинари:
- Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му - 8 октомври в София.
- Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност – 17-18 октомври в София;
- Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС – 23-25 октомври в София.
- Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г. - 30 октомври – 1 ноември в София.
- Практически въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му – 30 октомври – 1 ноември в София.
- Актуални въпроси на търговското и облигационното право – 6 - 8 ноември в София.
- Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му – 10 декември в София.

Готови са и поканите за традиционните ни семинари по данъчно облагане и счетоводно приключване на годината:
- семинарът по Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. ще бъде от 19 до 20 ноември в София;
- семинарът по Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. ще бъде от 21 до 22 ноември в София;
- семинарът по Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. ще бъде от 27 до 29 ноември в София;

Огромен е интересът към тези семинари. Учебните зали все по-трудно побират всички желаещи да участват. Затова – включете се навреме.
А тук можете да видите цялата ни Учебна програма „Есен 2019”. И направете своя избор.

В началото споделихме едно триединство – вярвам, мога, действам. Но още една дума е важна, за да превърнем това триединство във формула за успех. Думата е „знам”. Защото, за да мога, за да действам, аз трябва да знам.
А с това, което правим, Ви помагаме да знаете.
Разделяме се, отива си лятото. Идва есента – „последната и най-прекрасна усмивка на годината”. Нека смесим тъга и радост в цветове и музика. Невероятни картини, запленяваща мелодия – насладете им се тук .

"ТП"

 
Месечни списания

Труд и право
Брой 08/2019

Квотите по Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „ГИТ“

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 08/2019

Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Виж още...

Собственост и право
Брой 08/2019

Промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 08/2019

Форми на дискриминация при провеждане на обществените поръчки

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми

От Жан Батист Молиер - френски драматург

Искам да бъда разбран и съвършено откровен – в плановете ми не влиза да бъда приятел на човечеството.

От всички глупости на света най-голямата е да се опитваш да го правиш по-добър.

Дълговете в наши дни са също като децата - зачеват се с удоволствие, но се носят с мъка.

Хората нямат нищо против да бъдат подли, но в никакъв случай не искат да бъдат смешни.

Дълъг е пътят от намерението до неговия завършек.

 
 
Нови книги

Кодекс на труда - 2019

Луксозно издание с твърди корици
Нормативен текст на Кодекса на труда, актуален към 15 юни 2019 г.

Социално осигуряване – 2019 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Развитие на счетоводното законодателство в България от освобождението до наши дни

Луксозно издание с твърди корици.
Целта на тази уникална книга е да предложи исторически и логически анализ на счетоводното законодателство у нас.


Новите положения при обществените поръчки

Промени в правната уредба
Централизирана електронна платформа
Практика на КЗК и на ВАС
Нормативен текст

Счетоводство - 2019 г.

Десето издание на книгата-годишник!
Промените в нормативната уредба; Приложни коментари и разяснения; Експертни решения;
Новите изисквания в Наредба № Н-18; С
правочник на счетоводителя

Защита на личните данни

Приложен коментар, разяснения и практически решения по новата правна уредба
Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679
Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите на
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми

Ние сме отговорни не само за онова, което правим, но също така и за онова, което не правим.

Бог разбира се, ни е забранил някои удоволствия, но човек винаги може да намери начин да постигне компромис.

Предпочитам удобния порок пред скучната добродетел.

Писането е като проституирането. Най-напред го правиш от любов, след това само за няколко близки приятели и след това за пари.

Винаги пиша първия стих добре, но след това имам проблем да измисля останалите.

 
 
 
Афоризми

Много по-лесно е да мамиш хората, отколкото да ги караш да се смеят.

Велик оратор е онзи, който владее изкуството да не каже нищо в пламенната си реч.

От всички шумове, известни на човека, операта е най-скъпият.

Има нещо неизразимо очарователно в това да се влюбиш и навярно цялото обаяние е в осъзнаването на факта, че любовта няма да продължи дълго.

Ние често се женим от отчаяние и след това цял живот се разкайваме за постъпката си.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

Изменения в концесионния режим на морските плажове

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и ... (ДВ. бр. 52 от 2.07.2019 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:  

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общинският съвет в Пезаро, Италия, изпратил до своя именит съгражданин Росини делегация да му съобщи, че е решил да му издигне паметник сред града.
- И колко ще струва този паметник? – попитал великият музикант.
- Двадесет хиляди лирети – отговорил един от делегатите.
- Не е ли по-добре – запитал Росини с усмивка – да дадете тези пари на мене, а аз ще идвам понякога и ще заставам на площада вместо паметник?

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. в Испания

Семинар - Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. в Испания


 
2 - 4 октомври 2019 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Лектори:
Инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“
Мирослава Ангелова, Главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“ на ИА „Главна инспекция по труда“

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
2 - 4 октомври 2019 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат
Георги Даракчиев, Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК
Галина Солакова, Съдия във ВАС

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
8 октомври
2019 г.
Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Антон Михайлов, Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
Иван Кавръков, Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
Пламен Георгиев, Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
9 - 11
октомври
2019 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра

Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
12 - 19
октомври
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.
Местата за семинара са запълнени!
ИСПАНИЯ, КОСТА АЗААР, ПЕНИСКОЛА
Хотел „Peniscola Palace & Wellness Spa” 4*
София - Валенсия - Сагунто - Пенискола - Барселона - Морея - Пещерата Сан Хосе - Кастейон Де Ла Плана - София


Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена:  1 750.00 лв.
 
17 - 18
октомври
2019 г.
Длъжностно лице по защита на данните. Определяне, изисквания, статут, задачи, отговорност

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
Десислава Тошкова-Николова, Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
23 - 25
 октомври 2019 г.
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Даниела Асенова, Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
30 октомври
- 1 ноември
2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти в България за 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектор:
Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор, счетоводен консултант

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
30 октомври
- 1 ноември
2019 г.
Практически въпроси по прилагането на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Мариана Кацарова, Адв. Весела Андонова, Цветелина Попова

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
6 - 8
ноември
2019 г.
Актуални въпроси на търговското и облигационното право

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Бистра Николова, Красимир Машев, Цветан Крумов, Д-р Георги Хорозов

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
13 - 15
ноември
2019 г.
Нови положения и практически въпроси в изпълнителния процес

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Борислав Белазелков, Диана Митева, Валя Гигова, Неделчо Митев

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
19 - 20
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Валентина Василева,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
21 - 22
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Лорета Цветкова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
27 - 29
ноември
2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС:  360.00 лв.
 
4 - 6
декември
2019 г.
Граждански процес

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Емануела Балевска, Стефан Кюркчиев, Валя Гигова, Борислав Белазелков

Цена с ДДС:  336.00 лв.
 
5 - 6
декември
2019 г.
Годишно счетоводно приключване на 2019 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
10 декември 2019 г.
Последни промени и актуални въпроси на Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника по прилагането му

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектор:
Антон Михайлов, Юрист, началник отдел „Вътрешен контрол“ в инвестиционен посредник, off counsel на адвокатска кантора, консултант
Иван Кавръков, Юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП)
Пламен Георгиев, Експерт, юрисконсулт в Алсас ЕООД

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
17 октомври 2019 г.
Актуални въпроси на успройството на територията, строителството и кадастъра

Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ № 130
Хотел „Пълдин Кооп“


Лектор:
Савин Ковачев, Консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
3 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
4 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. Промените в данъчните закони за 2020 г.

Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203,
Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)


Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
5 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
12 декември 2019 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
14 януари 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Теодора Бакърджиева, Експерт по бюджетно счетоводство

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
21 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
22 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
23 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
24 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
28 януари 2020 г.
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Димитър Бойчев, Експерт по социално и здравно осигуряване

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
30 януари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2019 и 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Мина Янкова, Държавен експерт в Министерство на финансите

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
19 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
19 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
21 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектори:
Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
25 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2020 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектори:
Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП


Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
25 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
27 февруари 2020 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2020 г.

Бургас, Хотел „Мираж“ Конферентна зала „Мираж”

Лектор:
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „ГИТ“

Цена с ДДС:  120.00 лв.
 
Смях

Ходенето на срещи срещу женитбата

Когато ходите на срещи… Извеждат ви навън, за да си изкарате хубаво.
Когато сте женени… Донасят вкъщи кашонче бира и питат: „Ти какво ще пиеш?”

Когато ходите на срещи… Държат ви за ръка на публично място.
Когато сте женени… Перват ви по ухото на публично място.

Когато ходите на срещи… Единично легло за двама не е толкова лошо.
Когато сте женени… Двойното легло ви се струва като армейска койка.

Когато ходите на срещи… Възбуждате се от гледката на голото му тяло.
Когато сте женени… Казвате си: „Винаги ли е бил толкова космат?”

Когато ходите на срещи… Наслаждавате се на любовната гира.
Когато сте женени… Казвате му: „Ако правим секс, ще ме оставиш ли на мира?”

Когато ходите на срещи… Представяте си, че остарявате заедно.
Когато сте женени… Чудите се кой ще умре първи.

Когато ходите на срещи… Разтапяте се само като го погледнете.
Когато сте женени… Когато го погледнете, Ви се иска да му избодете очите.

Когато ходите на срещи… Знае какво е „кош за мръсни дрехи”.
Когато сте женени… Подът се превръща в склад за мръсни дрехи.

Когато ходите на срещи… Разбира Ви, ако не сте „в настроение”.
Когато сте женени… Казва: „Това ти е работата”.

Когато ходите на срещи… Няма нищо против, че имате приятели мъже.
Когато сте женени… Мисли, че всички се опитват да ви откраднат.

 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...