Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари
ИК "Труд и право"
Мъдрост

"Носй просветление на хората – тогава и тиранията и потисничеството над тялото и разума ще изчезнат като зли духове на зазоряване"
Томас Джеферсън

ЗДРАВЕЙТЕ,

Сякаш вчера започнахме, а вече сме на двадесет и шест. Но няма да броим годините, нито броя на списанията, на книгите, на семинарите, на компютърните ни продукти.
Ще кажем само, че къщата на знанието, която съградихме, е приютила стотици специалисти – автори и лектори, експертни екипи и търговски представители, партньори и приятели. Тази къща е свой дом и на хиляди любознателни хора – абонати, читатели, ползватели на нашите издателски и експертни продукти.

Благодарим Ви, хора!
Благодарим Ви за любознанието, за доверието, за партньорството!
Ще продължим да бъдем заедно.


Вижте нашите летни предложения за юли:

Издадохме книгата „Подоходното облагане във въпроси и отговори“ и тя е вече хит сред счетоводители и финансисти. Защото даваме експертни решения на над 600 конкретни въпроси от практиката. И защото е подготвена от екип от първокласни експерти по данъците.
Не секва интересът към уникалната ни книга „Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“. Ще кажем само, побързайте с покупката на тази книга. Тиражът й се топи и рискът е някои да останат на сухо.
Тръгваме към подготовката на годишника „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година“. Вижте само – ще издадем годишника за двадесет и четвърти път. И всяка година той се ползва от хиляди счетоводители и данъчни експерти – една неизменна и допълваща се аудитория.

Вече стартира мащабната ни кампания „Абонамент 2019“. Отново предлагаме богата абонаментна листа – четири списания, пет книги-годишници, пет компютърни информационни продукти ЕПИ. Има я и опцията – по-ранният абонамент означава по-ниски цени на абонираните продукти.
Най-предвидливите вече са абонират. Решението е Ваше.

В партньорство с НКЦ „Решение“ готвим Учебната ни програма „Есен 2018“. И още отсега ще споделим: „черешката на тортата“ ще бъде семинарът ни по годишното финансово приключване и данъчно отчитане през октомври в ГРУЗИЯ. А Грузия е обявена за световна дестинация за тази година.

Вижте един прекрасен аргумент за тази номинация.


"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 06/2018

Какво предвижда проектът за изменение на Закона за защита на личните данни

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 06/2018

Съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на счетоводното и данъчното законодателство, и защитата на личните данни

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 06/2018

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 06/2018

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Саша Гитри
(Саша Гитри, 1885-1957, френски актьор, режисьор и драматург от руски произход)

Тайната на добрия брак е най-напред да простиш на партньора си за това, че се е оженил за теб.

Аз съм за това да бъде запазен старият френски обичай да се целува ръка на дамата – в края на краищата човек трябва да почне от някъде.

Жена, която бяга с любовника си, не изоставя мъжа си - тя го избавя от една невярна съпруга.

Никога на разказвай на една жена за злото, което са ти причинили предишните жени в живота ти – това може да й даде идеи.

 
 
Нови книги

Подоходното облагане във въпроси и отговори

Цялостно приложно знание по корпоративното подоходно облагане и по облагане доходите на физическите лица.

Кодекс на труда - 2018

Луксозно издание с твърди корици.
Нормативен текст на Кодекса на труда, актуален към 25 май 2018 г.

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

 

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Оздравителният план

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите на
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

 
Е-книжарница
 
 
Афоризми от Саша Гитри
(Саша Гитри, 1885-1957, френски актьор, режисьор и драматург от руски произход)

Жена ми и аз бяхме щастливи 25 години. После се срещнахме.

Бракът много прилича на ресторант. Веднага щом пристигне чинията ти, започваш да гледаш в чинията на съседа си.

Първият мъж, който се е оженил… е добре, той не е знаел. Но вторият? Никакви извинения!

Една жена обикновено напуска един мъж заради друг мъж, докато един мъж обикновено напуска една жена заради нея.

 
 

Защита на личните данни

Очаквани книги

- Защита на личните данни
- Промените в гражданския процесуален кодекс
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018

 
Афоризми от Саша Гитри
(Саша Гитри, 1885-1957, френски актьор, режисьор и драматург от руски произход)

В живота е като в театъра: с най-големи изисквания са тези, които не са си заплатили за местата.

Казват, че парите не носят щастие… Очевидно става дума за парите на другите.

Нашата мъдрост произтича от нашия опит, а нашият опит – от нашите глупости.

С всички неща, които знам, може да се напише книга… Но от друга страна, с всички неща, които не знам, би могло да се създаде библиотека.

Не казвайте нищо лошо за моите приятели. Аз мога да направя това по-добре от вас.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 

Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Новите административно-
наказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

Относно формата за действителност на брачния договор

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
 

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (ДВ. бр. 40 от 15.05.2018 г.)
 

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:  

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
Неизвестни случки за известни хора

ЛИНКЪЛН ПОРЪЧИТЕЛ
Много време преди да бъде избран за президент на САЩ, Линкълн бил помолен от негов съсед да му стане поръчител.
- Вижте, Джон – рекъл Линкълн, - ако ви подпиша полицата, зная, че вие няма да я платите и ще трябва аз да я плащам. И тогава безспорно ще се разсърдим един на друг. Аз мисля, че ще бъде по-добре да се разсърдим още сега. В такъв случай аз ще си запазя парите, а вие не ще имате дълг.

 
УЧЕБНИ СЕМИНАРИ
 
 
Смях

Из бележника на джентълмена
Истинският джентълмен поръчва на дамата си от питието, което и той пие, за да не ги смесва.
Истинският джентълмен изчаква тактично в тоалетната, докато дамата плаща сметката.
Истинският джентълмен, когато се връща от пазар, върви пет крачки пред съпругата си, която мъкне пълните чанти, за да й спести съчувствието на околните.
Истинският джентълмен, когато е насаме с красива Дама, не стои с ръцете в джобовете.
Истинският джентълмен е човек на честта и държи на изрядния си външен вид. Затова, преди да си тръгне за вкъщи, внимава да не си сложи слипа на опаки.
Истинският джентълмен, след като прекара нощта с Дама, задължително се запознава с нея.
Истинският джентълмен не отстъпва мястото си в обществения транспорт на Дами, за да не ги докачи на тема възраст.
Истинският джентълмен не се прави на изненадан, научавайки, че съществуват и хора, които изобщо не са чували за него. Невежи е имало през всички епохи.
Ако единственият костюм на Истинският джентълмен е сив, той подарява на съпругата си за рождения й ден сива, а не жълта вратовръзка.

 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...