Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари
Мъдрост

"Когато думите губят смисъла си,
хората губят свободата си."
Конфуций


ЗДРАВЕЙТЕ,

Днес за думите ни е думата - в навечерието на най-светлия ни духовен празник, в месеца на българското слово.
Вижте думи на Йордан Радичков:
„Едно време, като слушах как старите хора в моя край разговарят помежду си, имах чувството, че си разменят монети…
Сега, като слушам как всички ние разговаряме помежду си, имам чувството, че си разменяме книжни левчета. От ония смачкани и захабени от употреба книжни левчета, с които нищо не можеш да купиш. И може би тъкмо заради това, че нищо не може да се купи с тях, си ги разменяме така щедро помежду си…”

Вижте и още думи на Радичков:
„Мисля, че думите не са толкова изтъркани, колкото неправилно употребявани. Ние не се отнасяме внимателно с думите, ами ги ринем като с лопата: парламент, радио, телевизия, вестници, митинги и улични сбирки. Май всички въшлясахме от думи…”
Многодумието ни залива отвсякъде и този словесен смог покрива, а и прикрива често реални помисли, намерения и действия. А най-вече – липсата на познание, липсата на професионализъм.
Привилегия за нас е, че в нашето издателско поприще няма място за многодумието (проф. Витали Таджер го наричаше „словоблудство”. Защото в нашите издателски и експертни продукти думите носят знание. И защото читателите на нашите книги и списания ценят смисъла и ползата, вложени в писаното слово.

Вижте нашите продукти за месец май, пълни със смислено и полезно слово:

В ход е мащабната кампания по усвояването и прилагането на Европейския регламент за защита на личните данни. Включихме се с няколко успешни учебни семинара в София и в страната - с невероятен лектор Д-р Невин Фети, при пълни зали, с възторжени участници! Обявихме и нов национален учебен семинар – на 29 май в София.
Готвим нова порция регионални семинари по тази тема: на 16 май – в Силистра, на 22 май – в Перник, на 30 май – в Сливен и на 5 юни – в Свищов.
Темата ще бъде актуална и през юни, че и след това.
„Въдворяването” на регламента е сложен и продължителен процес. А и тепърва ще се приемат и ще влязат в сила подготвяните, съотносими към регламента, промени в нашето законодателство. Така че ще продължим с действията си по тази така важна тема.

През юни ще Ви предложим издание – книгата „Защита на личните данни”. Повярвайте – тази книга ще Ви даде не само знанието, но и спокойствието. Защото е подготвена от най-добрите специалисти. И защото в нея ще намерите всичко, което Ви е необходимо по прилагането и съблюдаването на регламента.

Обещахме Ви през май нова книга – „Кодекс на труда”. Ще Ви я предложим, но ще изчакаме приемането на една току-що внесена в Парламента промяна в Кодекса на труда - за да бъдем почтени към читателите.

А докато чакате бъдещите ни книги, вижте новите ни, току-що издадени заглавия:
- престижния ни годишник „Социално осигуряване – 2018” и
- мащабната ни книга „Обезпеченията в материалното и в процесуалното право”.

Вижте поканите за участие в обявените ни учебни семинари:
- „Актуални въпроси на административния процес” – 9 – 11 май в София;
- „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието” – 17 – 18 май в София;
- „Защита на личните данни” – 29 май в София;

- „Закон и практика - Пролет 2018” – 18 – 21 юни, КК „Ривиера”, хотел "Ривиера Бийч" 5*;
- „Счетоводство и данъци - Пролет 2018” – 18 – 21 юни, КК „Ривиера”, хотел "Ривиера Бийч" 5*
- „Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието” – 26 – 29 юни, също на КК „Ривиера”, хотел "Ривиера Бийч" 5*;


- „Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018” – 14 – 22 юли в СЕВЕРНА ИСПАНИЯ.


И отново с апел към Вас – решавайте бързо. И се запишете навреме. Местата свършват.

Но… стига сме Ви заливали с думи.
Вижте нашето послание – в цвят и музика.

"ТП"
 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 04/2018

Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 04/2018

Промените в ЗДДС за 2018 година, свързани с извършването на корекции на данъчния кредит

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 04/2018

Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 04/2018

Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Александър Дюма
(Александър Дюма, 1802-1870, френски писател, известен с историческите си романи)

Ние минаваме често пъти покрай щастието, без да го видим, без да го погледнем дори, или ако сме го видели и погледнали - без да го познаем.

Щастието е като онези дворци от приказките, чиито порти се пазят от дракони: ние трябва да се бием, за да ги завладеем.

Често точно жената, която ни вдъхновява да направим велики неща, след това ни пречи да ги осъществим.

Съпрузите винаги са разумни мъже - те никога не мислят да се женят.

Библията казва, че жената била последното нещо, което Бог е създал. Той трябва да я е направил в събота вечер. Забелязват се признаци на умора.

 
 
Нови книги

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

 

Оздравителният план

Книгата предлага първото и засега – единствено, цялостно изследване на правната природа на оздравителния план, според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон.

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник;
Книга-годишник + CD

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник;
Книга-годишник + CD

 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите на
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

 
Е-книжарница
 
 
Афоризми от Александър Дюма
(Александър Дюма, 1802-1870, френски писател, известен с историческите си романи)

Жената е свещена. Жената, която обичаш - свята.

(Запитан от непознат дали е вярно, че дядо му е бил негър.) Баща ми беше креол, баща му негър, а неговият баща – маймуна; моето семейство, изглежда, е започнало там, където свършва вашето.

Злословието и клеветата нямаше да имат такава сила, ако глупостта не им проправяше път.

Приятелството е в това да забравиш какво си дал и да помниш какво си получил.

Колкото и добре да говориш, ако приказваш прекалено много, в крайна сметка ще започнеш да говориш глупости.

 
 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ - Абонамент за книги-годишници 2018

Очаквани книги

- Кодекс на труда - 2018
- Новата правна уредба на защитата на личните данни

- Промените в гражданския процесуален кодекс
- Подоходното облагане във въпроси и отговори

 
Афоризми от Александър Дюма
(Александър Дюма, 1802-1870, френски писател, известен с историческите си романи)

Защо малките деца са толкова умни, а големите хора толкова глупави? Причината трябва да е в образованието.

Винаги съм изпитвал по-голям страх от писалка, мастилница и лист хартия, отколкото от сабя и пистолет.

Ако Бог внезапно бъде осъден да живее живота, който Той сам ни е отредил, със сигурност би се самоубил.

Бизнесът ли? Ами много е просто - бизнесът е парите другите.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 

Подготвя се ратификацията на Конвенция № 131 на МОТ за минималната работна заплата

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Новите административно-
наказателни разпоредби в ЗДДС, свързани с нерегламентирано използване на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

Относно формата за действителност на брачния договор

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Новият Закон за пазарите на финансови инструменти
 

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за авторското право и сродните му права (ДВ. бр. 28 от 29.03.2018 г.)
 

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:  

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
Неизвестни случки за известни хора

АВТОРИ
Представяли премиерата на пиеса от Суме. Авторът и Александър Дюма-баща седели един до друг. По едно време Дюма забелязал, че недалеч от тях някакъв зрител спи.
- Виж успеха на пиесата си - рекъл той на Суме и посочил заспалия.
На другата вечер играели пиеса на Дюма. Двамата писатели пак били заедно в театъра. Този път Суме побутнал Дюма по рамото и му показал заспал посетител.
- Виждаш ли, драги Дюма, че и на твоите пиеси посетителите спят!
- Не! - отговорил Дюма. - Това е посетителят, който вчера аз ти посочих. Още не се е събудил.

 
УЧЕБНИ СЕМИНАРИ

Семинар - Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

Семинар - Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения


 
9 – 11
май 2018 г.
Актуални въпроси на административния процес

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори
Соня Янкулова, Съдия във Върховния административен съд
Галина Солакова,
Съдия във Върховния административен съд
Юлия Ковачева,
Съдия във Върховния административен съд
Атанаска Дишева,
Член на Висшия съдебен съвет
Теодора Николова,
Съдия във Върховния административен съд

Цена с ДДС:  318.00 лв.
 
15 май
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектор
Д-р НЕВИН ФЕТИ, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на 29 май 2018 г.
Поканата за семинара можете да разгледате тук.


Цена с ДДС:  180.00 лв.
 
17 – 18
май 2018 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"

Лектори
Инж. Димо Иванов, Изпълнителен директор на ДИТ София град
Инж. Любомир Владимиров, Директор на ДИТ Перник

Цена с ДДС:  240.00 лв.
 
29 май
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектор
Д-р НЕВИН ФЕТИ, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Цена с ДДС:  180.00 лв.
 
19 – 22
юни 2018 г.
Закон и практика – пролет 2018
Обществени поръчки. Граждански процес: заповедно производство и
касационно обжалване.


Курортен комплекс "Ривиера"
, Хотел "Ривиера Бийч" 5*

Лектори
Борислав Белазелков, Съдия във ВКС
Мариана Кацарова, Експерт по обществени поръчки

Цена: 690.00 лв.
 
19 – 22
юни 2018 г.
Данъци и счетоводство – пролет 2018
Корпоративно подоходно облагане, Облагане доходите на физическите лица.
Данък върху добавената стойност.


Курортен комплекс "Ривиера"
, Хотел "Ривиера Бийч" 5*

Лектори
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Калина Златанова, Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена: 690.00 лв.
 
26 – 29
юни 2018 г.
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Курортен комплекс "Ривиера"
, Хотел "Ривиера Бийч" 5*

Лектори
Инж. Александър Борисов, Главен инспектор в Главна дирекция "Инспектиране на труда" в ИА "Главна инспекция по труда"
Теодора Дичева, Директор на Дирекция "Правно осигуряване" в ИА "Главна инспекция по труда"

Цена: 690.00 лв.
 
14 - 22 юли 2018 г.
Практически въпроси на данъчното и счетоводното законодателство през 2018 г.

СЕВЕРНА ИСПАНИЯ
София - Барселона - Лерида - Сарагоса - Памплона - Сан Себастиян - Билбао - Сантандер - Сантиляна дел Мар - Хихон - Овиедо - Ла Коруня - Сантяго де Компостела - Саламанка - Мадрид - София


Лектор
Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант

Цена: 2 590.00 лв.
 
16 май
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

Силистра, пл. "Свобода" 1, Хотел "Данюбе"

Лектор
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Цена с ДДС:  108.00 лв.
 
22 май
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

Перник, пл. "Кракра Пернишки" 1, Хотел "Струма", Руски клуб

Лектор
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Цена с ДДС:  108.00 лв.
 
30 май
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

Сливен, бул. Цар Освободител 1, Община Сливен, Зала "Май"

Лектор
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Цена с ДДС:  108.00 лв.
 
5 юни
2018 г.
Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

Свищов, ул. Цанко Церковски 2, Община Свищов, Зала № 1

Лектор
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията

Цена с ДДС:  108.00 лв.
 
 
 
Смях

Какво е маркетинг
Шефка на рекламна агенция споделя: „Хората често ме питат за разбираемо обяснение на това какво е маркетинг. Може би следните аналогии ще им помогнат да си изяснят понятието.“
1. На парти виждате красив млад мъж. Отивате при него и му казвате: „Аз съм фантастична в леглото.“ Това е директен маркетинг.
2. Вие сте на парти с приятели и виждате красив млад мъж. Един от вашите приятели отива при него, сочейки към Вас, и казва: „Тя е фантастична в леглото.“ Това е реклама.
3. На парти виждате красив млад мъж. Отивате при него и искате телефонния му номер. На следващия ден му звъните и казвате: „Здравей. Аз съм фантастична в леглото.“ Това е телемаркетинг.
4. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Поизправяте се, оправяте тоалета си и пристъпвате бавно към него. Сипвате му чаша питие, подавате му я и с репликата „Може ли?“ изглаждате гънките по неговата вратовръзка, докосвайки леко с тяло ръката му, след което небрежно подхвърляте: „Между другото, аз съм фантастична в леглото.“ Това е връзки с обществеността.
5. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Той се приближава към Вас и казва: „Чух, че сте фантастична в леглото.“ Това е разпознаване на марката.
6. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Убеждавате го да се прибере вкъщи с вашата приятелка. Това е представител по продажбите.
7. Вашата приятелка не може да го задоволи, така че се обажда на Вас. Това е техническа поддръжка.
8. Вие сте на път към организирано парти, когато осъзнавате, че в къщите, покрай които минавате, би трябвало да има красиви млади мъже. И така, покатервате се на покрива на една от тях, установявате се в центъра му и изкрещявате с пълно гърло: „Аз съм фантастична в леглото!“ Това е спам.

 
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля, кликнете {unsubscribe}тук{/unsubscribe} или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...