Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари
Мъдрост

„„…понякога постигам в себе си „тихо щастие”, като се заглеждам в птиците, цветята и въобще в природата, и ми се струва, че навлизам в един чудесен свят, някаква еманация на зримата реалност, в която е скрит смисълът на света и на човека.””

Емилиян Станев

ЗДРАВЕЙТЕ,
Битува една притча за спор между професор и студент. Професорът изложил теза, че в света има злина и виновен за това е Господ, който го е създал. Студентът опонирал. Спрял се на понятието „тъмнина” и доказал, че такова понятие не съществува - тъмнината е липса на светлина. Продължил и доказал, че няма и понятие „студ” - студът е просто липса на топлина.
И обобщил: В света няма злина - злината е липса на обич. И колко по-прекрасен би бил светът, ако обич и добрина свързват всички хора.
Това е нашето пожелание към Вас:
Обичайте и бъдете обичани през цялата година. Бъдете добри и добрината ще Ви се върне.

А инак - вече „захапахме” делниците на новата година с много продукти, с много предложения към Вас.

  - Приключи кампанията „Абонамент 2017”. Благодарим на всички, които ни се довериха. Абонаментът продължава. Предложението е примамливо - престижни списания, утвърдени книги-годишници, модерни компютърни информационни продукти ЕПИ. При това - има промяна само в цените на компютърните информационни продукти ЕПИ. Но има и опция: абонатите на ЕПИ могат да подновят своя абонамент при досегашните цени - ако го направят до 28 февруари тази година.

- Една уникална книга шества по книжните пазари и вече влиза в офисите на все повече юристи. Изданието „Закон за наследството” е първият цялостен научно-приложен коментар, подготвен от светилата в тази област на правото. Ако сте юрист, така или иначе книгата ще стигне до Вас. Купете я още отсега - тиражът й намалява.
- Интересна и важна за работодатели и техните екипи е току-що излязлата ни книга „Защита на личните данни на работниците и служителите”. Темата е актуална, а разработката е дело на един от най-добрите ни автори по материята на труда - д-р Андрей Александров.

- Готвим книгите-годишници - наша запазена марка.

- Годишникът „Новото данъчно законодателство през 2017 година” ще бъде при Вас до 20 януари. Хиляди са ползвателите на този годишник. Трайна е клиентелата му. По него си „сверяват часовниците” всички големи предприятия в страната, а и много ведомства. Така е вече 20 години - предстоящото издание е юбилейно - двадесето по ред.

- Двадесети по ред ще бъде и годишникът „Трудови отношения 2017”. Ще Ви предложим изданието в началото на февруари. То ще Ви даде знания за цялостната уредба на труда и трудовите отношения през новата година. А предвидливите се абонират - до края на януари цените за абонамент на годишника са по-ниски.

- Все още можете да се абонирате на по-ниски цени и за годишниците „Счетоводство - 2017” и „Социално осигуряване - 2017”. Вече готвим тези издания - с традиционните авторски екипи. С комплексно представяне на проблематиката в тези важни области, с акцент върху новите моменти в правната им уредба.

- Готвим и още една книга - извънредно издание. В последния брой на „Държавен вестник” за отминалата година беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Търговския закон. Проблемите са радикални и засягат главно материята на несъстоятелността, както и защитата на търговските фирми. Те ще бъдат представени и коментирани в книгата ни „Новите положения в Търговския закон”. Изданието ще съдържа изчерпателен коментар на промените и актуализирания текст на Търговския закон. Коментарът е дело на д-р Нели Маданска - утвърден специалист и наш автор. А книгата ще излезе от печат през втората половина на февруари.

- Цялата ни издателска програма до месец юли вижте тук.

  - В споменатия брой на „Държавен вестник” бяха обнародвани и сериозни промени в Закона за особените залози. Това ни подтикна към подготовката на спешен и важен семинар:
„Актуални промени в Търговския закон и в Закона за особените залози”. Семинарът ще се проведе в дните от 15 до 17 февруари. Лекторите са участници в работната група, подготвила и предложила промените в двата закона. Каним Ви за участие.

- Каним Ви за участие и във всичките ни учебни семинари, които ще проведем до края на януари и през февруари:
- „Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.” - 14 - 16 февруари;
- „Актуални промени в Търговския закон и в Закона за особените залози” - 15 - 17 февруари;
- „Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.” - 21 - 23 февруари;
- „Промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство” - 23 - 24 февруари;
- „Актуални въпроси на търговското право” - 22 - 24 март;
- „Актуални въпроси на облигационното право” - 29 - 31 март.
Тези семинари са традиционни и интересът към тях е голям.
Нашият съвет е: Включете се навреме.

- Подготвяме и много регионални учебни семинари:
- „Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на министерство на финансите” - 13 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на министерство на финансите” - 17 януари 2017 г. в Русе;
- „Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.” - 20 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.” - 20 януари 2017 г. в Русе;
- „Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС” - 26 януари 2017 г. в Плевен;
- „Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.” - 27 януари 2017 г. в Русе;
- „Промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.” - 27 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.” - 14 февруари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.” - 16 февруари 2017 г. в Русе;
- „Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.” - 17 февруари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.” - 24 февруари 2017 г. в Русе.
Удобството при тях е по-ниската им цена и близостта им до Вас. Изборът Ви е богат - включете се.

- Цялостната ни учебна програма "Пролет 2017" вижте тук.

Пожелахме Ви обич и добрина през цялата година.
Обич, добрина, а и красота, струят от прекрасната мелодия на Шопен - „Валс на цветята”.
Тя е нашият подарък за Вас.

ТП

 
Месечни списания

Труд и право
Брой 12/2016

 

Промени в Кодекса на труда предвиждат почивните дни около празниците да не се разместват и отработват

Виж още...

Търговски сделки

Счетоводство, данъци и право
Брой 12/2016

Промени в ЗДДС, отнасящи се до необлагането с ДДС на дарени храни в полза на хранителни банки

Виж още...

Търговско право. Обща част

Собственост и право
Брой 12/2016

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитните ипотеки

Виж още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г.

Търговско и облигационно право
Брой 12/2016

Сключване на договори за кредит на недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия

Виж още...

Търговски сделки

Информационен бюлетин по труда
Брой 12/2016

Перспективи за развитие на политиката по корпоративна социална отговорност в България през следващата 2017 г.

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Остроумието на известните
Загадка
Живописецът Верне пътувал от Версай за Париж. В същото купе имало и две непознати дами. Те често поглеждали към него и без да се стесняват, хвалели помежду си бодростта му, мъжествения му вид. Това додеяло на живописеца и той решил да ги накаже. Влакът навлязъл в тунел и във вагона станало тъмно. Верне звучно целунал два пъти ръката си. Тунелът свършил и станало светло. Художникът видял, че дамите неспокойно и възмутено се поглеждали една друга и дори започнали да се препират. Обвинявали се взаимно, че позволили на пътника да ги целуне. Когато дошло време да слиза, Верне изгледал двете си спътнички и казал:
- И все пак не можах да разбера на коя от Вас да благодаря за целувките!
 
 
Нови книги

Защита на личните данни на работниците и служителите

Книгата разглежда задълженията на работодателя в качеството му на администратор на лични данни на персонала, произтичащи от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и от трудовото законодателство.

Виж още...

Закон за наследството. Научноприложен коментар

Научноприложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика
Нормативен текст

 

Виж още...

Пазарната оценка на труда

Книгата съдържа цялостно осмисляне, систематизиране и обобщаване в теоретико-приложен план на проблемите на заплащането на труда

Виж още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Книга-годишник + CD
Двадесет и трето поредно издание на годишника с цялостно приложно знание за финансовото отчитане на годината.

 

Виж още...

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г.

Второ преработено и допълнено издание

Виж още...

Трудов договор 2016

 

Трето преработено и допълнено издание

Виж още...
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите на
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

 
Е-книжарница
 
 
Остроумието на Волтер
Ние никога не живеем, ние само се надяваме, че някой ден ще живеем. По-голямата част от нас умират, без изобщо да са живели.

Има случаи, при които, ако дадеш пари назаем, ще си спечелиш таен враг, а ако откажеш – открит.

Жената може да пази една-единствена тайна – тази на възрастта си.

В живота си съм банкрутирал само два пъти. Веднъж, когато изгубих едно дело, и още веднъж, когато спечелих друго.

Хората ненавиждат скъперниците само защото не могат да изкопчат нищо от тях.

Изкуството на управлението е да накараш две трети от населението да плати всичко, което е по силите му, в полза на другата една трета.
 
 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ - Абонамент за книги-годишници 2017

Очаквани книги

- Новото данъчно законодателство през 2017 г.
- Новите положения в Търговския закон (ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.)
- Трудови отношения 20177
- Счетоводство 2017 г.
- Социално осигуряване 2017
- Граждански процесуален кодекс (Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика Второ преработено и допълнено издание)
- Практически въпроси на собствеността
- Обезпеченията в материалното и процесуалното право

 
Остроумието на Волтер
За да научиш кой властва над теб, просто разбери кого не ти е позволено да критикуваш.

Една държава не може да бъде по-добра от гражданите които я съставляват.

Какво е историята? Лъжа, с която всички са съгласни…

Да успееш в света, не е достатъчно да си глупав, трябва да имаш и добри маниери.

Постоянната важност, която някои хора си придават, е само маска на тяхната посредственост.

Не мисли, че парите са всичко, защото накрая ще правиш всичко за пари.
 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 

Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г.

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост
 

Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Правни аспекти на колективната електронна търговия

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове
 

Търговски закон(ДВ. бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
Остроумието на Волтер

Има си време за удоволствие. Както и за мъдрост. Прави любов, докато си млад, а на старини се погрижи за спасението си.

Единственият начин да проумееш математическото понятие „безкрайност” е да съзерцаваш безбрежието на човешката глупост.

Има само един начин да избегнете клюките във вашия обществен кръг – ходете на гости пръв и си тръгвайте последен.

Безкрайно малките хора имат безкрайно голямо самолюбие.

Оптимизмът е упоритостта да твърдиш, че всичко е най-добре, когато е най-зле.
Едно от великите приложения на думите е да крият мислите ни.

Избрал съм да съм щастлив, защото това е добре за здравето ми.

 
УЧЕБНИ СЕМИНАРИ

Семинар по данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Семинар по граждански процес

 
14 – 16 февруари 2017 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектории
Катя Кашъмова, Началник отдел "Осигурителна методология" в Национална агенция за приходите
Даниела Асенова, Директор на дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Елка Атанасова, Началник отдел "Методология на отпускане на пенсиите" в Национален осигурителен институт
Лариса Тодорова, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
15 – 17 февруари 2017 г.
ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори
Костадинка Недкова, Съдия във Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в ТЗ
Валя Гигова, Адвокат, член-координатор на работната група за подготовка на промените в ЗОЗ
Д-р Нели Маданска, Зам. директор на Националния институт на правосъдието

Цена: 300.00 лв.
 
21 – 23 февруари 2017 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори
Катя Кашъмова, Началник отдел "Осигурителна методология" в Национална агенция за приходите
Даниела Асенова, Директор на дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Елка Атанасова, Началник отдел "Методология на отпускане на пенсиите" в Национален осигурителен институт
Лариса Тодорова, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
23 – 24 февруари 2017 г.
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2017 Г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори
Доц. д-р Людмила Мермерска, Данъчен консултант
Валентина Василева, Данъчен консултант
Велин Филипов, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант

Цена: 300.00 лв.
 
22 – 24 март 2017 г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори
Красимир Машев, Съдия в Апелативен съд – София
Емилия Василева, Съдия във Върховния касационен съд
Проф. д-р Георги Димитров, Адвокат, преподавател в УНИБИТ
Костадинка Недкова, Съдия във Върховния касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
29 - 31 март 2017 г.
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори
Доц. д-р Кристиан Таков, Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, Председател на Арбитражния съд към БТПП
Борислав Белазелков, Съдия във Върховния касационен съд
Тотка Калчева, Съдия във Върховния касационен съд
Емануела Балевска, Съдия във Върховния касационен съд
Костадинка Недкова,Съдия във Върховния касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
13 януари
2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна залаа

Лектор
Теодора Бакърджиева

Цена: 96.00 лв.
 
17 януари
2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна залаа

Лектор
Теодора Бакърджиева

Цена: 96.00 лв.
 
20 януари
2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна залаа

Лектор
Даниела Асенова

Цена: 96.00 лв.
 
20 януари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Валентина Василева

Цена: 96.00 лв.
 
26 януари
2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор
Мина Янкова

Цена: 96.00 лв.
 
27 януари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Валентина Василева

Цена: 96.00 лв.
 
27 януари
2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Даниела Асенова

Цена: 96.00 лв.
 
14 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Дичева

Цена: 96.00 лв.
 
16 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Дичева

Цена: 96.00 лв.
 
17 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектори
Цветана Янкова, Лорета Цветкова

Цена: 96.00 лв.
 
24 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектори
Цветана Янкова, Лорета Цветкова

Цена: 96.00 лв.
 
 
Смях

Ако жените управляваха света:

Мъжете щяха да получават „черни точки” за безразборно спане с други жени.
В баровете за запознанства щяха да са монтирани детектори за метал, за да се отсяват мъжете, дошли с венчална халка в джоба.

Даден мъж вее не би бил смятан за „добър улов” само защото диша.

На мъжете щеше да им се наложи да си купуват „Плейбой” само заради статиите, защото в списанието няма да има снимки.

Мъжете щяха да научат фрази като „Извинявай”, „Обичам те” и „Разбира се, че не изглеждаш дебела в това костюмче”.

Всички седалки на тоалетните чинии щяха да бъдат завинтени в спуснато положение.

Затлъстелите мъже щяха да бъдат принуждавани да носят корсети.

Мъжете, които измислят обувки за жени, щяха да бъдат задължавани да ги носят.

По-малко жени щяха да спазват диета, защото стандартът за идеално тегло ще се увеличи с 18 килограма.

По време на кризата на средната възраст мъжете щяха да имат топли вълни, а жените щяха да излизат с 19-годишни младежи.

Пазаруването щеше да се разглежда като вид аеробика.

 
 
 
 
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...