Меню

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари

ЗДРАВЕЙТЕ,

Тези прекрасни стихове на поета Румен Ченков са на първия лист на нашия календар за 2017 година, който даряваме на най-добрите клиенти и партньори на ИК „Труд и право”и НКЦ „Решение”. За тях е и новият ни календар-бележник „Житейският кодекс на българина” – със стотици български пословици и поговорки.
Идват празниците – най-чаканите, най-светлите, най-щедрите. И нека всеки от Вас ги изживее като вълшебство.

Но и много делници ни предстоят до празника. Вижте нашите предложения за месеца:
На финалната права е Абонамент 2017.
Благодарим на всички, които избраха и избират нашите списания, книги-годишници и компютърни информационни продукти ЕПИ. Разбира се – абонаментът продължава.

Обърнете внимание: спира издаването на „Информационен бюлетин по труда” – официалното издание на МТСП. От началото на 2017 година пъстрите и сложни теми на труда и социалното осигуряване ще бъдат представяни в по-широк и приложен план в списанието ни „Труд и право”. От новата година списанието ще бъде в по-голям обем и с нова визия. И отново Ви казваме – абонирайте се.

Който се е абонирал – ще спечели, който е очаквал – ще получи: голямата ни книга „Закон за наследството” вече е при Вас. Вижте съдържанието, вижте авторите и ще се убедите – това е уникална книга, необходима за всеки практикуващ юрист.

До дни ще Ви предложим и друго интересно издание – „Защита на личните данни на работниците и служителите”. Това е първи, при това – успешен опит тази сравнително нова материя да бъде представена от гледна точка на задълженията и отговорността на работодателите в качеството им на администратори на лични данни. И книгата ще бъде полезна за всички предприятия и ведомства.

Вече готвим книгите-годишници – неотменна и важна част от нашата визитка на издатели. В началото на януари ще Ви предложим първия от тях „Новото данъчно законодателство през 2017 година” - юбилейното, двадесето по ред издание. А за да спечелите отново – абонирайте се още отсега, до края на декември.

След успешния финал на учебната ни програма „Есен 2016”, вече готвим учебните семинари за началото на 2017 година в София:
- „Промените в данъчните закони за 2017 година. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК” с дати: 18 – 20 януари 2017 г. - КНСБ, 25 – 27 януари 2017 г. - КНСБ и 25 – 27 януари 2017 г. - Хотел "Света София". Това са темите на трите национални учебни семинара, които ще проведем през януари. Обърнете внимание: семинарите се пълнят и участници и заявки за участие пристигат всеки ден. За да не рискувате, включете се навреме;
- „Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.” с дати: 14 – 16 февруари 2017 г. - КНСБ и 21 – 23 февруари 2017 г. - КНСБ. По тази тема подготвяме два учебни семинара през февруари. По традиция, интересът към тези семинари е голям. Всяко решение има смисъл, ако е навременно – решавайте бързо и заявете участие.
През януари и февруари ще проведем и много регионални учебни семинари:
- „Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на министерство на финансите” – 13 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на министерство на финансите” – 17 януари 2017 г. в Русе;
- „Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.” – 20 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.” – 20 януари 2017 г. в Русе;
- „Новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС” – 26 януари 2017 г. в Плевен;
- „Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.” – 27 януари 2017 г. в Русе;
- „Промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.” – 27 януари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.” - 14 февруари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.” - 16 февруари 2017 г. в Русе;
- „Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.” - 17 февруари 2017 г. в Стара Загора;
- „Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г." - 24 февруари 2017 г. в Русе;

Споменахме за нашия календар за 2017 година – изпълнен с картини от бита и празниците на българина.
На гърба на всеки лист от този календар сме сложили български народни песни – едни от най-любимите, изпълнявани от най-добри изпълнители.
Вижте и чуйте тези песни тук.
Благодарим Ви за партньорството през цялата година.
Бяхте отзивчиви, любознателни – устремени към знанието.
Пожелаваме Ви Весела Коледа и щастлива Нова година!
Нека Новата година да бъде по-добра, с повече светлина и обич за всички Вас, за всички нас!
И нека заедно да продължим по пътя към успеха!
А както е традицията – нашият Коледен подарък за Вас!


ТП

 
Месечни списания

Труд и право
Брой 11/2016

 

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Виж още...

Търговски сделки

Счетоводство, данъци и право
Брой 11/2016

Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал

Виж още...

Търговско право. Обща част

Собственост и право
Брой 11/2016

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитните ипотеки

Виж още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2015 г.

Търговско и облигационно право
Брой 11/2016

Сключване на договори за кредит на недвижими имоти на потребители при предварително установени от кредитора общи условия

Виж още...

Търговски сделки

Информационен бюлетин по труда
Брой 11/2016

Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Виж още...
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Българските пословици и поговорки
Житейският кодекс на българите
Ако не разбиеш калта, не става кирпич.
Бог помага, ала в кошара не вкарва.
Доде се човек не опуши, не може да се огрее.
Искаш ли голяма лъжица, вземи и голяма лопата.
Който не работи, не трябва да яде.
Който не се мъчи на нивата, не се пъчи на хорото.
Лозето не ще молитва, а мотика.
На вълка му е дебел вратът, защото сам си върши работата.
 
 
Нови книги

Закон за наследството. Научно-приложен коментар

Научно-приложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика
Нормативен текст

Виж още...

Пазарната оценка на труда

Книгата съдържа цялостно осмисляне, систематизиране и обобщаване в теоретико-приложен план на проблемите на заплащането на труда
 

Виж още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г.

Книга-годишник + CD
Двадесет и трето поредно издание на годишника с цялостно приложно знание за финансовото отчитане на годината.

Виж още...
 

Сборник инструкции за безопасност и здраве при работа 2016 г.

Второ преработено и допълнено издание

Виж още...

Трудов договор 2016

Трето преработено и допълнено издание

Виж още...

 

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството

Второ преработено и допълнено издание

Виж още...

 

 
 
Електронна кницарница
Поръчайте книгите наа
ИК "Труд и
право" On-line
с безплатна доставка
.
Вече плащане и с банкови карти.

 

 
Е-книжарница
 
 
Българските пословици и поговорки
Житейският кодекс на българите
Работата да се бои от тебе, не ти от нея.
Работата краси човека, мързелът го грози.
Докато не потърпиш дима, не можеш да се радваш на огъня.
Който седи на воденицата, той си смила брашното.
Ако ти е конят слаб, не прескачай с него трап.
Докато не изпиташ брода, не нагазвай във водата.
Застояла вода да не пиеш, бърза вода да не газиш.
Който е побратим с камиларя, вратата му трябва да е висока.
 
 

ОЧАКВАНИ ЗАГЛАВИЯ - Абонамент за книги-годишници 2017

Очаквани книги

- Защита на личните данни на работниците и служителите
- Граждански процесуален кодекс
(Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика Второ преработено и допълнено издание)

- Новото данъчно законодателство през 2017 г.

- Трудови отношения 2017
- Счетоводство 2017 г.
- Социално осигуряване 2017

 
Българските пословици и поговорки
Житейският кодекс на българите
Който плюе срещу вятъра, плюе на брадата си.
Мед се на точило не ближе.
Три пъти мерѝ, един път режѝ
Не слагай всички яйца в една кошница.
Развалил къща да направи колиба.
Продай си коня, та му купи юзда!
Скъп на триците, евтин на брашното.
Ходѝ за вода на новия кладенец,но не плюй в стария!
 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване 
 

Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. за определяне на...

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци
 

Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост
 
 

Процедурни въпроси, относно вписването на договор за продажба на наследство в службите по вписванията

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Въпроси на предсрочната изискуемост на договора за паричен заем, възнаградителната и санкционната лихва

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове
 

Закон за устройство на територията(ДВ. бр. 51 от 5.07.2016 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:  

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени – без конкуренция.

Абонирайте се!
 
Остроумието на известните

Гуно

Петдесетгодишният Шарл Гуно дълго разговарял приятелски с млад музикант и накрая му казал:
- Колкото по-дълбоко прониквате в нашето изкуство, толкова повече ще уважавате майсторите от миналото. Когато бях на Вашата възраст, казвах: „Аз!” На двадесет и пет години казвах: „Аз и Моцарт!” На четиридесет години казвах: „Моцарт и Аз!” А сега спокойно казвам: „Моцарт!”

 

 
УЧЕБНИ СЕМИНАРИИ

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

 
18 – 20 януари 2017 г.
промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори
Доц. д-р Людмила Мермерска, Данъчен консултант
Велин Филипов, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант
Валентина Василева, Данъчен консултант
Росен Иванов, Директор на дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в НАП

Цена: 300.00 лв.
 
25 – 27 януари 2017 г.
промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори
Доц. д-р Людмила Мермерска, Данъчен консултант
Велин Филипов, д.е.с., Счетоводен и данъчен консултант
Валентина Василева, Данъчен консултант
Росен Иванов, Директор на дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в НАП

Цена: 300.00 лв.
 
25 – 27 януари 2017 г.
промените в данъчните закони за 2017 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 г. Актуални въпроси по прилагането на ДОПК

София, ул. “Пиротска” № 18, Хотел „Света София“

Лектори
Доц. д-р Людмила Мермерска, Данъчен консултант
Христо Досев, д.е.с., Счетоводен консултант
Калина Златанова, Данъчен консултант
Росен Иванов, Директор на дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в НАП

Цена: 300.00 лв.
 
14 – 16 февруари 2017 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори
Катя Кашъмова, Началник отдел "Осигурителна методология" в Национална агенция за приходите
Даниела Асенова, Директор на дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Елка Атанасова, Началник отдел "Методология на отпускане на пенсиите" в Национален осигурителен институт
Лариса Тодорова, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
21 – 23 февруари 2017 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори
Катя Кашъмова, Началник отдел "Осигурителна методология" в Национална агенция за приходите
Даниела Асенова, Директор на дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Елка Атанасова, Началник отдел "Методология на отпускане на пенсиите" в Национален осигурителен институт
Лариса Тодорова, Държавен експерт в Министерство на труда и социалната политика
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд

Цена: 300.00 лв.
 
13 януари
2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Бакърджиева

Цена: 96.00 лв.
 
17 януари
2017 г.
Семинар по годишно счетоводно приключване на бюджетните предприятия. Нови указания на Министерство на финансите

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Бакърджиева

Цена: 96.00 лв.
 
20 януари
2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Даниела Асенова

Цена: 96.00 лв.
 
20 януари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Валентина Василева

Цена: 96.00 лв.
 
26 януари
2017 г.
Семинар по новите моменти в данъка върху добавената стойност за 2017 г. Практически въпроси по ДДС

Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”

Лектор
Мина Янкова

Цена: 96.00 лв.
 
27 януари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Валентина Василева

Цена: 96.00 лв.
 
27 януари
2017 г.
Семинар по промените в социалното и здравното осигуряване за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Даниела Асенова

Цена: 96.00 лв.
 
14 януари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Дичева

Цена: 96.00 лв.
 
16 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектор
Теодора Дичева

Цена: 96.00 лв.
 
17 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел „Верея”, Конферентна зала

Лектори
Цветана Янкова, Лорета Цветкова

Цена: 96.00 лв.
 
24 февруари
2017 г.
Семинар по нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2017 г.

Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала

Лектори
Цветана Янкова, Лорета Цветкова

Цена: 96.00 лв.
 
 
Смях

Шефка на рекламна агенция споделя:

„Хората често ме питат за разбираемо обяснение на това какво е маркетинг. Може би следните аналогии ще им помогнат да си изяснят понятието.”
1. На парти виждате красив млад мъж. Отивате при него и му казвате: „Аз съм фантастична в леглото.” Това е директен маркетинг.
2. Вие сте на парти с приятели и виждате красив млад мъж. Един от вашите приятели отива при него, сочейки към вас, и казва: „Тя е фантастична в леглото.” Това е реклама.
3. На парти виждате красив млад мъж. Отивате при него и искате телефонния му номер. На следващия ден му звъните и казвате: „Здравей. Аз съм фантастична в леглото.” Това е телемаркетинг.
4. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Поизправяте се, оправяте тоалета си и пристъпвате бавно към него. Сипвате му чаша питие, подавате му я и с репликата „Може ли?” изглаждате гънките по неговата вратовръзка, докосвайки леко с тяло ръката му, след което небрежно подхвърляте: „Между другото, аз съм фантастична в леглото.” Това е връзки с обществеността.
5. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Той се приближава към вас и казва: „Чух, че сте фантастична в леглото.” Това е разпознаване на марката.
6. Вие сте на парти и виждате красив млад мъж. Убеждавате го да се прибере вкъщи с вашата приятелка. Това е представител по продажбите.
7. Вашата приятелка не може да го задоволи, така че се обажда на вас. Това е техническа поддръжка.
8. Вие сте на път към организирано парти, когато осъзнавате, че в къщите, покрай които минавате, би трябвало да има красиви млади мъже. И така, покатервате се на покрива на една от тях, установявате се в центъра му и изкрещявате с пълно гърло: „Аз съм фантастична в леглото!” Това е спам.
 

 
 
 
Съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение.
Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля, кликнете {unsubscribe}тук{/unsubscribe} или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.trudipravo.bg; www.epi.bg  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...