Меню

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Току-що излезе от печат новото двадесет и шесто издание на книгата-годишник „Социално осигуряване - 2022“.

По традиция, годишникът се предлага в два варианта: като книга-годишник и като книга-годишник + достъп до сайт.

Книгата съдържа актуалните нормативни текстове на най-важните законови и подзаконови актове на осигурителното законодателство, както и нови, важни за практиката, указания на НОИ и на НАП. Акценти в авторските коментари са: актуалните изисквания за получаване на средства от НОИ за запазване на заетостта; условията за придобиване на право на пенсия през 2022 г., промените в Наредбата за медицинската експертиза, двустранните договори за социална сигурност с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония.

На сайта са достъпни цялото законодателство по социално и здравно осигуряване; регламентите на ЕС по социална сигурност; двустранни международни договори, по които Република България е страна; нова практика на ВАС и Решение № 4 от 19.04.2022 г. на Конституционния съд, Календар на осигурителя за 2022 г.

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...