Меню

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

За да е актуално и полезно на своите читатели, изданието изчака и включва всички промени в данъчното законодателство за 2022 година, включително и тези, произтичащи от Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година.

По традиция, изданието се предлага в два варианта:

  • като книга;
  • като книга с достъп до специализиран сайт.

В книгата ще откриете: осъвременените текстове на основните данъчни закони; подробни и задълбочени коментари по промените в данъчното законодателство за 2022 година; експертни решения и примери от счетоводната и данъчната практика.

На специализирания сайт са достъпни: всички нормативни актове на данъчното законодателство; спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане; подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд; важни писма и указания на Националната агенция за приходите; полезна справочна информация.

И още нещо – следвайки световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда, от тази година нашите издания ще се отпечатват на еко-хартия.

Това е нашият скромен принос към опазването на намаляващите горски масиви, към опазването на нашата планета – на нашия общ „дом“.

Тази книга е първото ни издание на еко-хартия.

Приканваме и Вас, нашите читатели, „нека да мислим зелено“!

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...