Sidebar

Меню

Издателски комплекс „Труд и право” е създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
В издателството работи екип от висококвалифицирани специалисти: редактори, компютърни експерти, специалисти по продажби и маркетинг, счетоводители.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Хермес прес” ООД - София, и печатница „Мултипринт” ООД.

Ние работим за Вас

ИК „Труд и право” Ви предлага:
 1. пет месечни списания;
 2. пет книги-годишници;
 3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
 4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, ИК „Труд и право” организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Издателските и експертните продукти на ИК „Труд и право” - Вашата връзка с професионалната информация

Печатните издания и компютърните продукти на ИК „Труд и право” Ви предлагат комплексни и прецизни знания в най-важните области:

 • трудово право и държавна служба;
 • социално и здравно осигуряване;
 • социално подпомагане и социални услуги;
 • счетоводство и данъци;
 • финансово управление;
 • митници;
 • застраховане;
 • вещно, семейно и наследствено право;
 • интелектуална собственост;
 • устройство на територията, кадастър и имотен регистър;
 • търговско право;
 • обществени поръчки;
 • национални и европейски пазари;
 • публично предлагане на ценни книжа, финансови пазари;
 • конкуренция;
 • защита на потребителите.

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” съдържат:

 • нормативна уредба;
 • съдебна и арбитражна практика;
 • писма и указания на държавни органи;
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
 • административно-правни процедури и приложни документи;
 • богата делова и координатна информация.


Ние публикуваме всичко и само това, което Ви е необходимо в професионалното ежедневие

Чрез нашите издания и продукти за Вас работят над 300 автори и консултанти – водещи специалисти в своите области, преки участници в нормотворческия процес и в правоприлагането, авторитетни учени, преподаватели и консултанти, уважавани експерти в държавни органи.
ИК „Труд и право” осъществява професионално взаимодействие с експертните екипи на министерствата, агенциите и другите национални институции, със съдии от върховните и апелативни съдилища, с водещите преподаватели от ВУЗ в София и в страната, с екипите на най-големите адвокатски, консултантски и счетоводни къщи и прочее.
Ние работим в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на юристите, Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за защита на конкуренцията и прочее.

Нашите търговски представители

Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се разпространяват от десетки упълномощени търговски представители в цялата страна.
Нашите търговски представители са предимно експерти - юристи, икономисти, социолози, инженери. Заедно с нашите продукти, те предлагат и цяла гама от експертни услуги – информация, консултации, обучение и експертно съдействие.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” сами търсят своите читатели – те се предлагат там, където е адресът, офисът, домът на читателя.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се предлагат и от всички по-големи разпространителски фирми в страната. Те могат да се намерят в книжарници, библиотеки или на улични щандове.
Всички наши продукти могат да бъдат закупени пряко от офиса на издателството, от нашата Интернет-книжарница или да бъдат доставени на място по заявка на клиента.

Ние правим закона достъпен за всички

Издателските и експертни продукти на ИК „Труд и право” се ползват от хиляди специалисти в цялата страна.
Изданията и продуктите с марката „Труд и право” присъстват в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства, агенции, общини и областни администрации. Те са в съдебните зали, във всички големи предприятия, в офисите на фирми, адвокатски, нотариални, счетоводни и консултантски кантори.
С течение на годините се формира трайна аудитория от клиенти и абонати, които се доверяват на нашите продукти, независимо от нарастващата конкуренция.

Професионализъм в знанията,
коректност в отношенията,
взаимно доверие в работата,
полза за всеки от резултата -
това свързва читателите, разпространителите, авторите, консултантите и издателите в голямата общност „Труд и право”.

 

Точно преди двадесет години, във времената на разграждане и градеж, решихме да съградим къща.

Нарекохме я Издателски комплекс „Труд и право”. Положихме основите – роди се първото, а след това и другите ни четири списания. Вдигнахме и втори етаж – започнахме с книгите-годишници, а и с толкова много други книги.

Продължихме нагоре и създадохме Националния консултантски център „Решение” – за експертно съдействие и обучение. Не спряхме дотук – в отговор на повелите на времето предложихме компютърните информационни продукти ЕПИ.

Изградихме светла и приветлива къща на много етажи и с много стаи. Сътворихме дом на знанието – голямата издателска и просветителска общност – „Труд и право”.

Много професионализъм, много усилия, труд и енергия са вградени и се вграждат ежедневно в тази къща. Няколко творчески екипа, над триста консултанти и автори, над двеста търговски представители и десетки партньори, са издигали този дом - тухла след тухла, продукт след продукт.

А смисълът на този градеж, на тази къща е във времената на радикални промени да приютява професионалните хора, да им дава верните ориентири, да ги зарежда със знание, да им предлага решения, така нужни за ежедневието им.

Доброто е, че хората – огромната аудитория от специалисти и управленци, разпознаха тази къща и я имат за свой дом.

От висотата на изминалите двадесет години ще кажем:

Благодарим на всички, които повярваха в нас и ни се доверяват.
Обичаме Ви!
Ще продължим да вървим заедно по пътеката на знанието, без да броим годините.

„ТП”

 

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит