Трудови отношения – 2012

Автори:
Екип от авторитетни юристи по трудово право:
Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ -ръководител, Емилия БАНОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА, Стефанка СИМЕОНОВА

Цена: 30.00 лв.

Описание

Тази книга-годишник Ви предлага всичко за уредбата на трудовите отношения в трудовото законодателство и за предприятието през 2012 г.

Съдържание:

  • актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в областта на трудовото законодателство;
  • важни решения на Върховния административен съд;
  • подбрани писма и указания на Министерството на труда и социалната политика;
  • приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Съдържание на CD:

  • всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на трудовото право;

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи и специалисти по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и ИА „ГИТ”, и др.