Трудови отношения 2011 г.

Автори:
Екип от авторитетни юристи по трудово право:
Проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ – ръководител, Емилия БАНОВА, Стефанка СИМЕОНОВА, Стойна СЕРБЕЗОВА

Цена: 30.00 лв.

Описание

Всичко за трудовото законодателство и за практиката по прилагането му през 2011 г.:

Съдържание:

  • актуализирани текстове на най-важните нормативни актове в трудовото законодателство;
  • важни решения на Върховния касационен съд;
  • актуални писма и указания на Министерството на труда и социалната политика;
  • приложни коментари и практически разяснения по прилагането на трудовото законодателство.

Целева аудитория:
работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.